Registrácia  |   Prihlásenie Podnikám.skNajky.skDámskaJazda.skByvaniejehra.skCestujsi.sk

WebNoviny

Meniny má: Petrana, Petronela

Počasie na dnes:

Zdielať na:

Detská online univerzita štartuje už o pár dní

Autor: WBN/PR, 4. júla 2014 12:34
Foto: DATALAN
BRATISLAVA 4. júla (WBN/PR) - Viac než 300 detí už má za sebou slávnostnú imatrikuláciu na Detskej Univerzite Komenského, no na tie deti, ktoré nemajú možnosť zúčastniť sa štúdia osobne, opäť čaká atraktívne online vzdelávanie. DUK Online realizuje spoločnosť DATALAN. Štartuje 8. júla, deti sa môžu ešte stále prihlasovať, a výhodou je aj fakt, že kapacita online univerzity je neobmedzená.

Online vy­učo­va­nie mô­že ab­sol­vo­vať kaž­dé di­eťa od 9 do 14 ro­kov s prís­tu­pom na inter­net. Štú­dium je za­dar­mo a deťom prostredníctvom videí a prepisov prednášok sprístupní zaujímavé a prínosné informácie z rôznych vedných odborov, od prírodovedy cez filozofiu až po matematiku. Aj tento rok na deti čaká naozaj bohatý program, dozvedia sa napr. prečo beží čas alebo prečo klavír hrá. Pre deti bude určite výnimočná prednáška odborníka z renomovanej zahraničnej univerzity. Profesor Justin Benesch z britskej Oxfordskej univerzity malým študentom odpovie na otázku, prečo kilo má kilo.

Záujem o Detskú Univerzitu Komenského Online každoročne stúpa, do aktuálneho 4. ročníka sa prihlásili už viac než dve stovky nadšených detí, a ďalší záujemcovia majú až do prvej prednášky 8. júla stále šancu. "Teší nás, že sa počet našich on-line študentov každoročne zvyšuje. Pri zakladaní DUK online sme mali ambíciu sprístupniť výnimočné poznatky deťom na celom Slovensku," uviedol Marek Paščák, generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN. "Dnes už vidíme, že DUK Online je aj výborný spôsob, ako vyťažiť reálny úžitok a pridanú hodnotu z aktuálneho trendu mobility a moderných technológií, ktorými deti v súčasnosti žijú."

Okrem online štúdia DATALAN spolu s partnerom, spoločnosťou Microsoft, pre deti zrealizuje aj špeciálny IT workshop. Študenti si na vlastné oči aj ruky vyskúšajú, ako prebieha moderné vyučovanie v škole 21. storočia. Pripravené budú špičkové technológie, mobilné zariadenia a interaktívne displeje a vďaka workshopu deti spoznajú, aké výhody má využitie technológií napríklad na hodine matematiky, či hudobnej výchovy.

Samotné štúdium na DUK Online bude prebiehať v me­sia­coch júl a august. Zá­ujem­com stačí kliknúť na stránku www.da­ta­lan.sk/du­kon­li­ne, kde môžu vyplniť prih­la­so­va­cí for­mu­lár a každý týždeň tam pribudne aktuálna prednáška.

Spo­lu po­čas DUK Online 2014 od­znie de­väť pred­ná­šok, kto­ré bu­dú zve­rej­ne­né vždy v utorok.
Ku každej prednáške bude pre deti pripravený on-li­ne skú­šob­ný test. Na ab­sol­vo­va­nie DUK online a získanie diplomu tre­ba úspešne prejsť aspoň 6 z 9 testov. Vý­sle­dok tes­tu sa štu­dent doz­vie pros­tred­níc­tvom e-mai­lu.

Prednášky, videá a zaujímavé fakty z letnej on-line univerzity nájdete na www.datalan.sk/dukonline

O spoločnosti DATALAN, a. s.
Spoločnosť DATALAN pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990 a v súčasnosti je popredným poskytovateľom informačných technológií na Slovensku a v okolitých krajinách. Dôkazom toho je ocenenie IT firma roka, 3. miesto v kategórii Firma roka TREND TOP 2010 a najvýznamnejšie partnerské ocenenia medzinárodných IT spoločností. Hlavnými oblasťami pôsobenia spoločnosti DATALAN sú infokomunikácie, softvér, outsourcing a cloud. Vďaka skúsenému tímu odborníkov, ktorí sú držiteľmi viac než 600 platných odborných certifikátov, spoločnosť úspešne zrealizovala mnohé rozsiahle projekty v oblasti správy dokumentov a informácií, riadenia procesov a spolupráce, optimalizácie IT infraštruktúry, outsourcingu IT a dodávok hardvéru. Prioritou spoločnosti DATALAN je zodpovedné podnikanie a kvalita poskytovaných riešení a služieb, čo potvrdzujú aj európske certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2005.


Pridajte sa k nám na Facebooku

Anketa
Súhlasíte s návrhom Európskej komisie, aby štáty platili pokutu 250-tisíc eur za neprijatého utečenca?
Myslím si, že Slovensko by malo pomôcť a prijať utečencov. Žiadna pokuta nám tak hroziť nebude
Je to neetické, ako môžu hodnotu človeka vyčísliť peniazmi
Nesúhlasím s prijatím utečencov a ani s pokutami, je to čisté vydieranie
Štáty EÚ nevedia, ako riešiť migračnú krízu a tento návrh to len dokazuje
Ďalšie ankety