Registrácia  |   Prihlásenie Podnikám.skNajky.skDámskaJazda.skByvaniejehra.skCestujsi.sk

WebNoviny

Meniny má: Petrana, Petronela

Počasie na dnes:

Zdielať na:

Na prelome rokov nás čaká odpočet spotreby vody a tepla

Autor: Radovan Pavlík, 27. decembra 2014 08:53
Anna Krajčiová Viceprezidentka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Ing. Anna Krajčiová Foto: archív

Obyvateľov bytov čaká na prelome rokov odpočet celoročnej spotreby tepla a vody. Nameraná spotreba tepla na vykurovanie, teplej a studenej vody rozhodne o výške nákladov v ročnom vyúčtovaní. Ako majú obyvatelia bytov postupovať, aby odčítanie spotreby bolo bezproblémové a aby neboli nepríjemne prekvapení pri ročnom vyúčtovaní, o tom sme sa rozprávali s Annou Krajčiovou, viceprezidentkou Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.
V tomto období nás čaká odpočet celoročnej spotreby tepla a vody. Aká je to položka z hľadiska celkových nákladov na bývanie?
Náklady na vykurovanie bytu a ohrev vody predstavujú spravidla najvyššiu položku z celkových nákladov na bývanie. Občania by si mali sledovať spotrebu tepla a vody priebežne počas celého roka. Osobitne v prípadoch, ak počas roka dôjde k zmene počtu osôb v byte, alebo ak sa rozhodnú byt prenajať. Pravidelnou kontrolou stavu meračov môžu včas zistiť aj prípadnú poruchu merača a zabezpečiť jeho opravu, prípadne výmenu. Koncoročné odpočty sú už len zberom údajov, ktoré spätne nemôžu ovplyvniť.

Ako si môžu občania sami kontrolovať spotrebu tepla, ale i iných energií?
Ten najzákladnejší postup je, že si priebežne sledujú merače. Avšak už dnes je možné vo viacerých mestách spravidla u väčších správcovských spoločností túto kontrolu spraviť kedykoľvek cez internet z pohodlia obývačky. Ľudia o tejto službe málo vedia, ale je možné si skontrolovať nielen priebežnú spotrebu všetkých energií, ale je tam aj prehľad o platbách priebežne počas roka. Ak teda vznikne nejaká nezrovnalosť, tak sa dá odhaliť oveľa skôr, ako pri ročnom vyúčtovaní, vtedy je už väčšinou neskoro.

Ako sa o tomto spôsobe kontroly môžu ľudia dozvedieť?
Mali by sa informovať u svojho správcu. Túto službu spravidla neposkytujú individuálni správcovia, ale skôr správcovské spoločnosti, pretože na to majú dostatočné zázemie a väčšie možnosti pri poskytovaní nadštandardných služieb.

Kedy správcovia budú robiť odpočty a ako majú postupovať občania, ktorí sa v danom čase nebudú zdržiavať vo svojich bytoch?
Odčítanie meračov sa robí k 31.12. kalendárneho roka. O presnom termíne odpočtu je správca povinný informovať vlastníkov bytov najmenej 15 dní vopred. Zákon o vlastníctve bytov ukladá vlastníkom povinnosť sprístupnenia bytu na vykonanie odpočtov. V prípade, že vlastník bytu z objektívnych dôvodov nemôže v určenom termíne byt sprístupniť, mal by bezodkladne požiadať správcu o určenie náhradného termínu pre odčítanie meračov. V bytových domoch, kde obyvtelia investovali do modernejších technológií, sú odpočty robené diaľkovo, teda bez nutnosti vstupu do bytu.

Čo sa stane, ak vlastník bytu neumožní vykonanie odpočtu?
V praxi sa žiaľ, stretávame aj s takýmito prípadmi. Správca potom nemá inú možnosť, iba určiť spotrebu v danom byte náhradným spôsobom. Pri teple na vykurovanie umožňujú platné predpisy určiť spotrebu až vo výške 1,5 – násobku priemernej spotreby na meter štvorcový v dome, pri teplej úžitkovej vode je to 1,5 násobok spotreby TÚV pripadajúcej na jeden byt, alebo nebytový priestor v objekte. Každý bytový dom však môže mať dohodnuté pre takýto prípad odlišné pravidlá.

Môže sa stať, že odpočet bol vykonaný nesprávne a spotreba tepla alebo vody nezodpovedá skutočnosti?
Správnosť odčítaných hodnôt potvrdzuje vlastník bytu svojim podpisom na odpočtovom hárku. Pri vodomeroch, najmä v prípadoch, keď odpočet nevykonáva správca, ale poverený zástupca vlastníkov bytov, najčastejšie dochádza k zámene vodomera na teplú a na studenú vodu, prípadne k posunu desatinnej čiarky. Následné zisťovanie skutočnej spotreby je neraz zložité, je preto potrebné, aby vlastník bytu prekontroloval zapísané hodnoty priamo pri ich odčítaní. Merače tepla na vykurovanie uchovávajú v pamäti údaje počas celého nasledujúceho roka, preto je možné správnosť odpočtu aj spätne overiť. Takouto kontrolou, ale aj priebežnou kontrolou počas roka sa ľudia vyhnú zbytočným problémom po obdržaní celkového vyúčtovania, ktoré nesedí ku reálnej spotrebe.


Pridajte sa k nám na Facebooku

Anketa
Súhlasíte s návrhom Európskej komisie, aby štáty platili pokutu 250-tisíc eur za neprijatého utečenca?
Myslím si, že Slovensko by malo pomôcť a prijať utečencov. Žiadna pokuta nám tak hroziť nebude
Je to neetické, ako môžu hodnotu človeka vyčísliť peniazmi
Nesúhlasím s prijatím utečencov a ani s pokutami, je to čisté vydieranie
Štáty EÚ nevedia, ako riešiť migračnú krízu a tento návrh to len dokazuje
Ďalšie ankety