Aliancia Fair-Play navrhuje zmeny na skrátenie trestného konania, zvýšila by sa tým aj dôveryhodnosť polície

Polícia, putá
Foto: ilustračné, www.facebook.com.

Aliancia Fair-play predstaví vedeniu Policajného zboru SR a relevantným ministerstvám zmeny, ktoré by podľa nich mali pozitívny dopad na skrátenie doby trestného konania a nepriamo aj na zvýšenie dôveryhodnosti polície a schopnosti štátu vymáhať zákon.

Ako mimovládna organizácia uvádza na svojej internetovej stránke, navrhuje napríklad ukotviť v Trestnom poriadku, aby vyšetrovateľ v prípade, ak nerozhodne o trestnom oznámení v lehote 30 dní, mal povinnosť oboznámiť o tom prokurátora, oznamovateľa a poškodeného s uvedením dôvodov, ktoré mu bránia o trestnom oznámení rozhodnúť.

Skrátenie času

Aliancia tiež navrhuje zabezpečiť pružnejšiu spoluprácu medzi políciou a ostatnými subjektmi štátnej správy pri získavaní dokumentov, ktoré vyšetrovatelia potrebujú, aby sa výrazne skrátil čas na získavanie takých dokumentov. Spolu s tým navrhujú zabezpečiť reálnu postihnuteľnosť neprimeraných dôb na vybavenie požiadaviek vyšetrovateľa.

„Dnes táto činnosť trvá aj štvrť roka, a to dokonca aj v prípadoch, keď ide o vyžiadanie dokumentov v rámci toho istého rezortu,“ uvádza mimovládka.

Potreba urýchlenej novelizácie zákonov

Tak isto navrhuje napríklad zabezpečiť lehoty, ich vynútiteľnosť a vynucovanie v prípadoch, keď vyšetrovateľ požaduje dokumenty od súkromných subjektov, napríklad bánk.

Zároveň aliancia konštatuje, že je potrebné urýchlene novelizovať zákony za účelom predĺženia času archivácie zmlúv, účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obstarávaním, ktoré často slúžia ako dôkazy, aby zodpovedali premlčacím dobám aj v prípadoch obzvlášť závažných zločinov.

Predprípravné konanie trvá stovky dní

Aliancia takisto navrhuje predĺžiť lehotu na podanie sťažnosti voči uzneseniu policajta na lehotu, ktorá bude reálne vytvárať oznamovateľovi/poškodenému priestor na napísanie sťažnosti a zaviesť lehotu na rozhodnutie prokurátora o sťažnosti voči uzneseniu vyšetrovateľa, respektíve zaviesť opatrenia, aby sa výrazne skrátila doba rozhodovania prokurátorov, zvlášť pri veciach, o ktorých rozhodnúť nie je časovo náročné.

Mimovládna organizácia konštatuje, že predprípravné konanie v súčasnosti trvá stovky dní, a to aj v trestných konaniach, kde ide o podozrenia z najzávažnejšej trestnej činnosti.

„Ide o fázu, ktorá predchádza začatiu trestného stíhania, v ktorej v podstate neprebieha vyšetrovanie, pretože v nej vyšetrovateľ nemôže plnohodnotne zabezpečovať dôkazy,“ uvádza aliancia.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie Aliancia Fair-playPolicajný zbor SR