Aplikácia, vďaka ktorej nájdeš svoje ukradnuté auto

Bmw 768688_960_720.jpg
Vďaka občianskej iniciatíve s názvom HAKA sa už nemusíš obávať toho, že by sa tvoj ukradnutý bicykel alebo auto nikdy nenašli. 
HAKA je občianska iniciatíva, ktorá sa zameriava na vypátranie kradnutých áut na Slovensku. Na sociálnej sieti ma už viac než 100 – tisícovú fanúšikovskú základňu. Na základne rovnomennej stránky, vznikla aj aplikácia, ktorej sa už podarilo vypátrať nejedno kradnuté auto na Slovensku či v Čechách. Ak si chceš overiť, či je auto kradnuté, stačí ak do appky zadáš EČV alebo VIN (číslo, ktoré nájdeš zväčša na čelnom skle vozidla). Appka čísla odošle na Ministerstvo vnútra SR, kde ich spracuje verejne dostupná databáza, ďalším kontrolným bodom je české ministerstvo vnútra. 

Ak je s vo­zid­lom na zá­klade da­ta­báz ne­jaký prob­lém, na disp­leji mo­bilu sa ti ob­javí čer­ve­ným „vo­lajte po­lí­ciu“. V prí­pade, že auto krad­nuté nie je, vý­sle­dok je ze­lený. Dob­rou sprá­vou je, že HAKA už ofi­ciálne spo­lu­pra­cuje aj s Po­li­caj­ným zbo­rom SR, čím sa šanca na do­pát­ra­nie vo­zidla zvy­šuje.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom