Ako vybrať záhradné zavlažovače

Záhradné zavlažovanie
zdroj: gettyimages.com

Ak máte väčšiu záhradu, tak problém so zavlažovaním určite dobre poznáte. Manuálne nosenie krhieľ s vodou je však viac ako únavné, preto čoraz viac ľudí siaha po zavlažovacích systémoch. Ako vybrať ten správny? Inšpirujte sa.

Ak zvažujete zavlažovacie zariadenie s postrekovačmi a rozprašovačmi, mali by ste si byť istí, že pri veľkom množstve postrekovačov použijete to správne príslušenstvo. My vám ukážeme, z akých súčastí by sa malo skladať optimálne postrekovacie zariadenie.

Zavlažovanie bez zbytočnej únavy

Súčasti zariadenia záhradného zavlažovania

 • Kruhové zadažďovače vydávajú z malých trysiek jemné prúdy vody a pritom sa otáčajú, takže celá záhrada je krásne a rovnomerne zadažďovaná. Dosah je možné pri väčšine kruhových zadažďovačov nastaviť. Ak nie, môže dostrek ovplyvniť tlak vody – podľa toho, nakoľko je otvorený vodovodný kohútik
 • Impulzné zadažďovače dotiahnu vodu naozaj ďaleko. Pramienok vody je neustále prerušovaný malou stopspojkou, aby nedopadal na zem príliš tvrdo. Impulzívne zadažďovače môžu striekať cez prekážky, rastliny v bezprostrednom okolí však trpia intenzitou dopadu vody
 • Zapustené zadažďovače. Ak nie sú práve v prevádzke, sotva ich uvidíte. Vyčkávajú pod zemou. Akonáhle do nich začne tiecť voda, vysunie tlak vody malé vežičky s tryskami z ich zastrčeného krytu. A podľa požadovaného dosahu zavlažovania sú k dispozícii rôzne druhy a veľkosti vodného lúča
 • Z malých otvorov rozprašovacích hadíc vychádza rovnomerné hmlové zavlažovanie. Dosah nie je veľký, ale zato kvapky sú malé a rastliny sú jemne poprašované a nič sa neodplaví
 • Pri veľkoplošných zadažďovačoch je možné nastaviť rôzne druhy zavlažovania tak, aby veľkoplošný zadažďovač splnil niekoľko požiadavok. Optimálne pre malé záhrady so zákutiami a rôznorodou vegetáciou
 • Maloplošné zadažďovače zásobujú jemne dopadajúcou vodou časť záhrady až do polomeru 40 cm. Kvety a listy sa nenamočia
 • Pri postrekovacích zadažďovačoch sa dá prispôsobiť ich výška výške rastlín. Trysky postrekujú plochu v uhle 90, 180 alebo 360 stupňov, dosah je až 3 m. Variant predstavuje rotačný postrekovací zadažďovač
 • Štvorcové zadažďovače. Lúče vody vychádzajú plošne z vedľa seba umiestnených trysiek. Tlak vody spôsobuje, že zadažďovač kmitá sem a tam tak, aby vznikla pravouhlo zavlažovaná plocha
 • Vodovodná zásuvka funguje presne ako prúd – položia sa rozvody záhradného zavlažovania a k požadovanému miestu sa pripojí vodovodná zásuvka. Tu môžete kedykoľvek pripojiť záhradnú hadicu a budete mať tečúcu vodu. Kryt zabraňuje tomu, aby sa dovnútra dostali nečistoty
 • S rozdeľovačmi vody je možné pripojiť niekoľko hadíc k jednému vodovodnému kohútiku
 • Čidlá vlhkosti z hliny a z plexiskla, umiestnené v koreňovej oblasti, merajú vlhkosť pôdy. Pri príliš suchej pôde dostane zavlažovacie zariadenie signál a spustí sa zavlažovanie. Akonáhle je dosiahnutá určitá vopred nastavená hodnota vlhkosti, zavlažovanie sa opäť vypne
 • Zavlažovacie počítače existujú v niekoľkých rôznych komplexných prevedeniach. Riadia zavlažovacie zariadenia, prijímajú signály z meračov vlhkosti atď
 • Zavlažovacie hodiny fungujú ako malé kuchynské hodinky. Ručne sa nastaví určitá doba zavlažovania. Až doba uplynie, zavlažovanie sa opäť automaticky vypne
 • Základný prístroj, ktorý je zavesený medzi vodovodným kohútikom a vedením, filtruje vodu za účelom ochrany malých trysiek pred znečistením. Okrem toho znižuje tlak vody
 • Kvapkacie trysky vydávajú vodu po kvapkách. Je možné ich podľa typu systému zaháknuť alebo zastrčiť na koniec alebo do stredu hadice. Aby sa trysky nezapchali, je nutné umiestniť vpredu do hadice filtračný kus. Voda sa nebude tak rýchlo odparovať, pretože potečie priamo do zeme. Pôda sa nebude odplavovať a listy a kvety zostanú suché. Hodia sa preto aj pre kvetinové hrantíky
 • Pre rozvetvenie vedenia sú k dispozícii spojky krížového tvaru a tvaru T. L kus vedie za roh. Pomocou spojok sa predlžujú dohromady jednotlivé rúrky, pomocou uzatváracích ventilov je možné rúrky a tiež časti zariadenia dočasne uzavrieť. Na vzájomné spojenie hadíc s rôznymi priemermi sú k dispozícii príslušné redukčné spojky. Na konce sa nasunie uzatváracia zátka
 • Perliace hadice/kvapkacie hadice. Materiál hadice je zámerne porézny, aby sa neustále vylučovali malé kvapky, ktoré udržiavajú zem v okolí neustále vlhkú. Voda sa neodparuje tak rýchlo, pretože tečie priamo do pôdy. Pôda sa nebude odplavovať a listy a kvety zostanú suché. Perliace alebo kvapkacie hadice sú dostupné so špeciálnymi samouzatvárateľnými kvapkačmi pre neviditeľné zabudovanie pod zem či v jednoduchom prevedení pre položenie na zem. Medzi vodovodný kohútik a kvapkaciu hadicu sa zapojí záhradná hadica. Hodia sa aj pre kvetinové hrantíky

Pozrite si pomôcky na zavlažovanie v týchto e-shopoch:

Položenie zavlažovacieho systému Tipy pre všetky dôležité úkony, ktoré budete musieť vykonať pri položení nového zavlažovacieho zariadenia, nájdete práve tu.

Naplánovanie Všetky súčasti položte podľa plánu položenia alebo podľa plánovacích materiálov od výrobcu na záhradnú plochu resp. plochu trávnika. S položením začnite na začiatku zavlažovacieho zariadenia – prípojkou vody. Teraz narežte rúrky a spojte dohromady jednotlivé časti. Dbajte na to, aby sa do potrubných rozvodov nedostala žiadna zemina. Rúrky spojte dohromady tak, aby bol zaručený naozaj tesný spoj.

Vykopanie priekopy Ešte pred pokládkou do zeme nastavte na zadažďovači smer postrekovania, sektory a dosah. Po vytvorení všetkých spojov a pred položením do zeme vykonajte skúšobnú prevádzku. Trávnik alebo zeminu vykopte do tvaru V asi tak do hĺbky 20-25 cm a vyberte trávnu mačinu. Tú položte bokom. Pre medziuskladnenie zeminy na trávnikovej ploche rozložte fóliu. A teraz priekopu kompletne vyhĺbte

Položenie Na najhlbšie miesto položených rúr príde odvodňovací ventil. Pre zlepšenie odvodu vody zabezpečte príslušné miesto vrstvou praného štrku. Do priekopy umiestnite sieť vodovodného potrubia so zadažďovačom a ďalšími pripojovacími súčasťami. Pre zamedzenie poškodenia (napr. pri kosení trávy) je nutné uložiť pod zem všetky zadažďovače a trysky na jednu úroveň s povrchom zeme.

Zasypanie A teraz môžete priekopu zasypať, zasadiť trávnu mačinu a ušlapať. Opatrné zavodňovanie priekopy a trávnikovej pokrývky urýchľuje rastovú fázu. Pri pokládke siete vodovodného potrubia robte fotografie. Tak budete môcť v prípade potreby ľahko zistiť, kde sú jednotlivé časti vedenia umiestnené.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: