Ako zabezpečiť účinné odvádzanie vody zo strechy?

Corner,Of,The,House,With,New,Gray,Metal,Tile,Roof
Foto: sommthink / Shutterstock.com

Odkvapový žľab je v skutočnosti veľmi dôležitý prvok strechy s ústreším. Tento prvok má pozitívny vplyv na trvanlivosť nielen strechy, ale aj obvodových stien budovy.

Odkvapový žľab by mal zabezpečovať maximálnu efektivitu odvádzania vody zo zrážok a z topenia snehu. Odkvapy by mali byť zosúladené so strešnou krytinou.

Prečo je odkvap taký dôležitý prvok dotvárajúci strechu ako celok?

Odkvapové žľaby sa na prvý pohľad zdajú byť dosť nenápadným prvkom strechy. Avšak prvky tohto typu zaručujú trvanlivosť nielen strechy ale aj obvodových stien uzavretých konštrukcií. Odkvapové systémy okolo celej budovy umožňujú odvádzanie vody zo zrážok z roztopeného snehu do retenčných nádrží, na nespevnený pozemok alebo do kanalizačného systému na odvádzanie zrážkových vôd. Voda zo šikmej strechy steká vďaka pôsobeniu gravitačnej sily. Neznamená to ale, že tento proces máme nechať na náhodu. V prípade nevhodného systému alebo použitia neúčinného odvodňovacieho systému môže dôjsť k zvlhnutiu viacvrstvovej konštrukcie, akou je strecha. Ak voda bude zo strechy odtekať neupraveným spôsobom, rýchlo dôjde k poškodeniu hornej časti obvodových stien budovy. Samozrejme padanie vody z výšky súvisí tiež so vznikom potenciálneho nebezpečenstva pre ľudí a majetok, ktorý sa nachádza v blízkosti budovy.

Riešením, ktoré zaručuje trvanlivosť budov a umožňuje správne hospodárenie so zrážkovou vodou, sú vhodné odkvapy.

Na čo by sme sa mali sústrediť pri výbere odkvapového systému?

Strešné odkvapové žľaby by mali byť predovšetkým účinné. Preto ich prierez a tvar by mali umožňovať odvádzanie väčšieho množstva zrážkovej vody, a to bez rizika preťaženia systému. Ak plánujete kúpu odkvapových žľabov pre vašu strechu, vezmite do úvahy inteligentné systémy zložené z prvkov, ktoré do seba tesne zapadajú. Samozrejme počas rozhodovania sa musia zohľadniť možnosti realizácie i úžitkové vlastnosti. Práve preto vám odporúčame, aby ste vzali do úvahy systémy, ktoré vyvinuli odborníci v oblasti vyhotovovania a finálnej úpravy striech – pokrývači.

Odkvapové systémy budov ako plechové prvky by sa mali vyznačovať podobnou trvácnosťou ako strešné krytiny. Práve preto je lepšie sústrediť sa na ponuku technologicky vyspelých výrobkov vyhotovených z prvotriednej ocele, ktorá je riadne zabezpečená vhodnými ochrannými vrstvami.

Odkvapy, ktoré sú koniec koncov viditeľným prvkom, by sa mali vyznačovať estetickým vzhľadom a mali by ladiť s použitou strešnou krytinou.

Všetky uvedené požiadavky spĺňa odkvapový systém premium Zenit, ktorý nájdete v ponuke Balex Metal. Tento systém nielen zaručuje maximálnu účinnosť odvádzania vody a trvanlivosť, ale je tiež ideálnym prvkom na dotvorenie všetkých druhov strešných krytín.

Informačný servis