Záhradná stavba má tiež svoje pravidlá

Stavba záhradného domčeka
zdroj: gettyimages.com

Stavba kôlne na náradie, altánku či menšej chatky nie je v súčasnej dobe už žiadny problém. Avšak každý stavebný zásah, aj drobný, má svoje pravidlá, ktoré by ste mali rozhodne dodržať. V opačnom prípade riskujete zbytočné nepríjemnosti. Inšpirujte sa.

S príchodom teplých letných dní začína aj sezóna zveľaďovania domácností. Plánujete rekonštrukciu bytu, stavbu altánku, garáže či bazéna? Poradíme vám, čo všetko musíte vedieť pred začiatkom prác a aké náležitosti je potrebné vybaviť.

Právne náležitosti drobných stavieb

Drobné stavby sú také, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zásadne neovplyvňujú životné prostredie. Patria sem napríklad:

 • prízemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m (kôlne, letné kuchyne, prístrešky, stavby na chov drobných zvierat, sauny a pod.)
 • podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (pivnice, žumpy)
 • oplotenie
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu
 • pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby v byte S potrebou ohlásenia drobnej stavby sa môžete stretnúť aj pri rekonštrukcii bytu. Ohlásenie si musíte podať v prípade stavebných prác, ktorými nemeníte vzhľad stavby a nezasahujete do nosných konštrukcií ani nemeníte účel používania stavby. Spadá sem napríklad:

 • zasklenie balkóna alebo lodžie
 • rekonštrukcia kúpeľne a bytového jadra

Stavebný úrad od vás môže v týchto prípadoch vyžadovať posúdenie statika a samozrejmosťou je aj súhlas susedova správcu bytového domu. Ak búrate v byte nenosné priečky, ktoré nahradíte novými stenami tých istých rozmerov, nemusíte si ohlásenie drobnej stavby vybavovať. Medzi ďalšie rekonštrukčné práce bez potreby ohlásenia patria tzv. udržiavacie práce, akými je napríklad výmena okien (ak nemeníte ich veľkosť a delenie), výmena elektrických rozvodov, maliarske a natieračské práce, výmena zariadení v byte (kuchynská linka, vstavaný nábytok). Dobrým zvykom je oboznámiť s plánovanými prácami susedov a vyvesiť oznam o rekonštrukcií v spoločných priestoroch.

Ohlásenie drobnej stavby v dome a na pozemku Ohlásenie drobnej stavby si musíte vybaviť aj pri rekonštrukcii domu (platia rovnaké pravidlá, ako pri rekonštrukcii bytu) alebo pri výstavbe vyššie definovaných drobných stavieb na vašom pozemku. Najčastejšie ide o garáže, altánky, prístrešky, ale aj o oplotenie či pripájanie stavieb na rozvodové siete a kanalizáciu. Drobnú stavbu môžete postaviť aj na hranici pozemku so susedom, musíte však mať od neho písomný súhlas ako aj vyjadrenie, že bol s náčrtom budúcej stavby riadne oboznámený. Stavba pritom nesmie obmedzovať užívanie susedného pozemku, príliš tieniť alebo naň odvádzať dažďovú vodu.

Vybavenie ohlásenia drobnej stavby Vyjadrenie k ohláseniu drobnej stavby od stavebného úradu potrebujete mať ešte pred začiatkom stavebných prác. Nezabúdajte, že stavebný úrad má na to stanovenú lehotu 30 dní od podania ohlásenia, preto je potrebné riešiť tieto veci s dostatočným predstihom. Tlačivo na vyplnenie ohlásenia vám poskytnú na príslušnom stavebnom úrade, niekedy ho nájdete aj na webovej stránke mesta/obce. V každom prípade je dobré úrad navštíviť a poradiť sa, či budete potrebovať ohlásenie alebo stavebné povolenie a aké prílohy a posudky budú vo vašom prípade potrebné. Požiadavky sa môžu mierne líšiť v závislosti od konkrétneho stavebného úradu. Poplatok za ohlásenie drobnej stavby sa tiež líši v závislosti od druhu stavby a pohybuje sa od 10 eur vyššie. Medzi štandardné prílohy k ohláseniu patria:

 • list vlastníctva
 • písomné splnomocnenie, ak stavebník poveril vybavovaním inú súkromnú alebo fyzickú osobu
 • technický opis stavby
 • situačný výkres
 • súhlas spoluvlastníkov
 • súhlas vlastníka, ak stavbu uskutočňuje nájomca
 • rozhodnutia a stanoviská dotknutých orgánov
 • súhlasy vlastníkov susedných nehnuteľností , ak budú výstavbou dotknutý
 • určenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), ktorá bude zabezpečovať odborné vedenie stavby

Dodatočné ohlásenie drobnej stavby Začatím prác pred vydaním stanoviska alebo povolenia riskujete mastné pokuty v prípade, že vás niekto nahlási stavebnému úradu. Ako stavebník však môžete sami požiadať aj o dodatočné povolenie stavby, aby ste mali všetko v poriadku. V takom prípade začne stavebný úrad správne konanie a bude zisťovať, či stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. Budete musieť doložiť všetky potrebné dokumenty. Pokiaľ stavebný úrad zistí rozpor, môže vám nariadiť úpravu alebo úplné odstránenie stavby.

Kedy je potrebné stavebné povolenie? Stavebné povolenie si musíte vybaviť v prípade, ak:

 • zasahujete do nosných priečok
 • meníte dispozičné riešenie, veľkosť a účel izieb v byte či dome
 • meníte veľkosť a rozloženie okien
 • meníte vzhľad stavby

Stavebné povolenie potrebujete aj v prípade, ak bude vaša plánovaná drobná stavba priamo nadväzovať na hlavnú stavbu a bude vlastne jej prístavbou. Potreba ohlásenia sa vzťahuje len na voľne stojace drobné stavby, ktoré nie sú priamo spojené s hlavnou stavbou a existuje medzi nimi aspoň minimálna manipulačná vzdialenosť.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: