Čaro vedy sa začína v škole

Bez názvu
Foto: SITA

BRATISLAVA 10. júna (WBN/PR) – Podľa výsledkov testovaní majú dnešní žiaci osvojených množstvo prírodovedných poznatkov, no nevedia ich aplikovať v praxi, robí im problém samostatne uvažovať o prírodovedných problémoch, interpretovať zistené údaje, argumentovať i formulovať závery.

Na základe týchto zistení sa odhaduje, že Slovensko môže práve z týchto dôvodov do roku 2050 stratiť až 11 % HDP. Tento problém je potrebné riešiť už v škole – novými prístupmi v didaktike a popularizáciou prírodovedných predmetov.

Konferencia sa uskutoční 21. júna 2013 v Bratislave. Organizátorom je nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko a odborným garantom Univerzita Komenského v Bratislave.

Ciele konferencie:

• Poukázať na hlavné problémy v prírodovednom vzdelávaní.

• Identifikovať aktuálne príčiny dlhodobej nízkej prírodovednej gramotnosti žiakov, navrhnúť efektívne riešenia smerujúce ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu v prírodovedných predmetoch.

• Poskytnúť účastníkom priestor na prezentovanie výsledkov ich vedeckovýskumnej činnosti a výchovno-vzdelávacej praxe s dôrazom na didaktické aspekty výučby a analýzu príčin dlhodobého nezáujmu žiakov o prírodovedné predmety.

Termín: 21. júna 2013

Miesto: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Určené: pedagogickým a vedúcim pedagogickým zamestnancom, zamestnancom štátnej správy v školstve a ministerstva školstva.

Konferencia sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.

Viac informácií a prihlášku nájdete na http://www.skolskyportal.sk/konferencia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom