Ceny plynu sa meniť nebudú

SPP CNG
Ilustračné foto sppcng.sk

BRATISLAVA 31. mája (WBN/PR) – Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., sa ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku zúčastnila štandardného pripomienkovacieho konania k novej Vyhláške ÚRSO o cenovej regulácii. Pripomienky a návrh SPP – distribúcia, a.s., sa týkal iba zmeny metodiky výpočtu tarify tak, aby viac reflektovala štruktúru nákladov spoločnosti na prevádzku distribučnej plynárenskej siete a údržbu odberného miesta. Zmena metodiky výpočtu tarify by však nemala dopad na cenu plynu.

Náklady SPP – distribúcia, a .s., na výstavbu a údržbu prípojky a plynovodov, z ktorých je aktívne odoberaný zemný plyn, sú totiž rovnaké ako tie, z ktorých nie je významný odber (napr. varenie).

Prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., navrhla zmenu štruktúry tarify za distribúciu plynu, teda zmenu pomeru fixnej a variabilnej časti ceny.

V súčasnosti platí maximálny limit 60% pre fixnú časť, pričom na variabilnú ostáva 40%. SPP – distribúcia, a.s., navrhla tento pomer upraviť v prospech fixnej časti tarify na 80% (fixná časť) k 20% (variabilná časť), pričom táto zmena by nemala dopad na cenu plynu.

Modelový príklad:

V súčasnosti domácnosť, ktorá používa plyn iba na varenie, platí ročne 30 € za distribúciu plynu.

V tomto režime je fixnou časťou suma 18 € a variabilnou suma 12 €. Fixná čiastka v tarife sa platí vždy bez ohľadu na odber a variabilná časť sa platí podľa skutočnej spotreby.

Podľa nového návrhu by z faktúry v celkovej výške 30 € na fixnú časť smerovalo 24 € a variabilná suma by bola 6 €. Z uvedených čísiel vyplýva, že by sa výška ročnej faktúry, ktorú dostáva domácnosť, ktorá používa plyn iba na varenie, vôbec nemenila. Inými slovami domácnosti po zmene metodiky výpočtu tarify budú platiť za plyn stále rovnako.

SPP – distribúcia, a.s. (www.spp-distribucia.sk) začala svoju činnosť 1. júla 2006 právnym odčlenením všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribučných aktív ako 100 % dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.). Spoločnosť zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre viac ako 1,5 milióna odberateľov na Slovensku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SPP Slovenský plynárenský priemyselÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví