Letisko M.R. Štefánika sa môže pochváliť ďalšou atraktívnou linkou

Turecko

Ďalšia atraktívna linka, ktorá poteší nejedného Slováka.

Naj­väč­šia európ­ska níz­ko­ná­kla­dová spo­loč­nosť Ry­anair vstu­puje na tu­recký trh a ozná­mila, že spustí novú pra­vi­delnú linku z Le­tiska M. R. Šte­fá­nika v Bra­ti­slave do mesta Da­la­man. Je to jedno z najatraktívnejších miest v Turecku, s množstvom čarovných pláží a dostupnou autobusovou dopravou.

Lie­tať z Bra­ti­slavy do Tu­recka sa za­čalo od 28. júna 2018 s frek­ven­ciou 1 x týž­denne každý štvr­tok. „Ry­anai s po­te­še­ním ozna­muje svoj vstup na tu­recký trh, spo­čiatku s dvoma lin­kami z Da­la­manu do Bra­ti­slavy a Dub­linu, ktoré spus­tíme kon­com júna. Linky budú v pre­vádzke raz týž­denne, sú sú­čas­ťou nášho let­ného le­to­vého po­riadku 2018 a le­tenky si možno už  za­kú­piť,“ po­tvr­dil pre bts.aero Da­vid O′Brien z Ry­anairu.

Mŕtve more
https://pixabay.com/sk/oludeniz-fethiye-m%C5%95tve-more-pl%C3%A1%C5%BE-2519509/

Ak plánujete last- minute dovolenku, spiatočná letenka do tureckého Dalamane v mesiacoch júl – august vás výjde na prijateľných 79 eur – s príručnou batožinou v cene. To je dosť dobrý dôvod na to, aby ste sa začali baliť.

Cappadocia je jedným z najfotogenickejších miest v Turecku:

Cappadocia
https://pixabay.com/sk/cappadocia-turecko-cestovanie-805625/

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom