Chceli by ste sa stať vojakom z povolania? Toto sú podmienky Slovenskej republiky na vás

Vojak z povolania sa môže stať každý.
Ak sa chcete stať profesionálnym vojakom, musíte spĺňať isté podmienky. pixabay.com

Mnoho ľudí, najmä mužov, sa chce stať vojakom. Niektorí absolvujú dobrovoľnú vojenskú službu, iní chcú vykonávať toto povolanie profesionálne a na plný úväzok. Povolanie vojak nie je jednoduché, je potrebné, aby ste boli maximálne fyzicky aj psychicky zdatný. Na to, aby ste sa stali vojakom, musíte prejsť výberovým konaním. Pozrite si podmienky Slovenskej republiky pre prijatie. 

Vojak z povolania

Rozmýšľate nad tým, že sa stanete profesionálnym vojakom z povolania? Kto to vojak z povolanie vlastne je? Aké sú podmienky prijatia? Ak ste sa rozhodli stať vojakom, je dobré vedieť, čo všetko musíte absolvovať pre prijatie a aké sú podmienky. Ešte predtým, než sa rozhodnete stať vojakom, je dobré, si ujasniť, kto to vojak je a ako vzniklo toto povolanie.

Vojak z povolania je príslušník ozbrojených síl, ktorý vykonáva vojenskú službu ako povolanie. Vojak v služobnom pomere je povinný vykonávať toto povolanie v dobe určitej danými predpismi, v Slovenskej republiky je to od 3 do 6 rokov. Taktiež môžete absolvovať dobrovoľnú vojenskú prípravu.

Povolanie vojak na území Slovenskej republiky má korene v habsburskej ríši. Výraz „vojak z povolania“ sa vo vojenskej terminológii objavil v roku 1959. V roku 1998 sa vojak z povolania preklasifikoval na profesionálneho vojaka.

Ako sa stať vojakom

Profesionálnym vojakom Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa môže stať každý občan. Musíte spĺňať podmienky pre prijatie a úspešne zvládnuť výberové konanie, ktoré sa skladá z viacerých stupňov. Povolanie vojaka je veľmi špecifické. Vyžaduje si výbornú fyzickú a psychickú zdatnosť človeka, taktiež morálne a etické zásady na vysokej úrovni.

Ako sa stať profesionálnym vojakom? Tu sú hlavné podmienky:

 • Musíte mať vek minimálne 18 rokov a maximálne 30 rokov (pre poddôstojníkov a dôstojníkov), 25 rokov (pre štúdium na Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika).
 • Musíte mať minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity.
 • Štátne občianstvo SR, alebo aj iného štátu v rámci EÚ.
 • Trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky.
 • Musíte plynulo ovládať slovenský jazyk, hovorenou aj písanou formou.
 • Ku dňu prijatia do štátnej služby nemôžete byť evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby.
 • Musíte byť bezúhonný a spoľahlivý.
 • Musíte byť zdravotne, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný.
 • Musíte byť spôsobilý na právne úkony, a to v plnom rozsahu.
Vojak z povolania je vyslaný aj na misie.
Povolanie vojaka nie je jednoduché. pixabay.com

Ak aj úspešne absolvujete previerky psychickej a fyzickej spôsobilosti a zdatnosti, či budete spĺňať uvedené podmienky, nemusíte byť automaticky prijatý na povolanie vojaka do Ozbrojených síl SR.

Prijímacie konanie

Výberové konanie sa skladá z dvoch stupňov:

 1. Regrutačná skupina Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky – sídli v každom krajskom meste ako organizačná zložka. Poskytuje informácie o profesionálnych službách vo vojenských úradoch a zastupujú personálnu zložku Ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši.
 2. Oddelenie výberu personálu – majú za úlohu výber personálu na výberové konanie a jeho následné posúdenie.

Ak ste sa rozhodli stať profesionálnym vojakom, je potrebné si osobne podať žiadosť o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka na príslušnej Regrutačnej skupine, podľa trvalého bydliska. Musíte prísť v predstihu, ešte pred ukončením výberového konania a s doloženými dokladmi, dôležitými k prijatiu.

Pred začiatkom výberového konania, je potrebné, aby ste absolvovali lekársku prehliadku. Dostanete oznam potrebných zdravotných vyšetrení a získate ich pri osobnej návšteve posudkového lekára regrutačnej skupiny po podpísaní žiadosti.

Vojak z povolania, profesionálny vojak.
Vojak z povolania musí byť fyzicky a psychicky zdatný. pixabay.com

Musíte mať potrebné doklady a formuláre k výberovému konaniu:

 • žiadosť – je generovaná elektronickým systémom a musíte ju podpísať osobne do termínu zverejneného vo výberovom konaní,
 • čestné vyhlásenie,
 • občiansky a vodičský preuka,z
 • osvedčenú fotokópiu rodného listu,
 • diplom, doklad o dosiahnutom vzdelaní, prípadne certifikáty,
 • potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov,
 • potvrdenie u evidencii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • referencie, písomné hodnotenie od posledného zamestnávateľa,
 • osobný dotazník a doplňujúce údaje k dotazníku,
 • popis činnosti,
 • životopis,
 • potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ste ju absolvovali.

Všetky potrebné tlačivá obdržíte aj na príslušnej Regrutačnej skupine v krajskom meste trvalého bydliska. Tiež si ich môžete stiahnuť online na príslušnej stránke.

Ak predložíte všetky uvedené doklady, tak vás pozvú na druhé kolo výberového konania, a to najmenej 7 dní pred konaním. Tu sa vykonajú psychické a fyzické testy a všetky potrebné výberové konania.

V druhom kole budete musieť absolvovať: 

 • posúdenie psychickej spôsobilosti,
 • personálny pohovor a personálne poradenstvo za účelom stanovenia vhodnej funkcie v štátnej službe,
 • preskúšanie z telesnej zdatnosti.

Rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí, by vám malo prísť do 10 dní od výberového konania. Vyhodnotenie a stanovisko vám príde písomnou formou na vašu uvedenú adresu.

Ak ste splnili podmienky a boli ste prijatý do služby, tak dňom prijatia do ozbrojených síl nesmiete:

 • byť členom politickej strany alebo politického hnutia,
 • podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.

Podanie žiadosti do služby profesionálneho vojaka môžete po vyhlásení výberového konania. Žiadosť si môžete stiahnuť a priniesť ju na príslušnú Regrutačnú skupinu, kde ju osobne podpíšete.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom