Chcete vedieť, ako má vyzerať správny životopis? Pozrite si tento príklad a tipy, ako na to

Štruktúrovaný životopis musí mať správnu formu aj obsahovú stránku.
Zamestnávateľ si vyberá zamestnancov aj podľa životopisu. pixabay.com

Životopis (curriculum vitae) je jedným z najdôležitejších krokov k novému zamestnaniu. Práve podľa životopisu si váš zamestnávateľ o vás utvorí prvý obraz. Preto je dôležité, aby bol životopis správny po obsahovej aj formálnej stránke.

Ako napísať životopis do práce? Čo by mal obsahovať a ako by mal vlastne takýto správny životopis vyzerať? Pozrite sa na tipy a rady, ako má vyzerať správny životopis. Vyskúšajte sa pri tvorbe profesionálneho životopisu riadiť týmto postupom a na nič nezabudnete.

Aké životopisy poznáme:

 • štruktúrovaný životopis,
 • europass,
 • motivačný list,
 • úradný životopis.

Štruktúrovaný životopis

Štruktúra životopisu je veľmi podstatná. Z neho sa dokáže potenciálny zamestnávateľ bez problémov a rýchlo dozvedieť to napodstatnejšie, čo ho zaujíma. Mal by byť prehľadný, stručný, informatívny a hlavne pravdivý.

Životopis by mal obsahovať nasledovné náležitosti:

 1. Osobné údaje: V osobných údajoch by ste mali uviesť adresu, telefónne číslo, e-mail.
 2. Vzdelanie: Pri uvádzaní vzdelania do životopisu začínate od posledného, najvyššie ukončeného. Ak máte ukončené vysokoškolské vzdelanie, tak nemusíte uvádzať základnú školu. Taktiež môžete okrem názvu školy uviesť aj názov fakulty a aprobáciu.
 3. Pracovné skúsenosti: V tomto bode uvádzate, takisto ako pri vzdelaní, posledné ukončené zamestnanie. Uveďte, kde ste pracovali a stručne popíšte pracovnú činnosť a váš profesný rast. Nezabudnite tu uviesť ani materskú dovolenku.
 4. Jazykové schopnosti a znalosti: Dnes je aktívna znalosť cudzieho jazyka, najmä anglického, veľmi vyžadovaná. Pri udávaní stupňa jazykových znalostí buďte opatrní a hlavne uvádzajte pravdivé fakty.
 5. Počítačové schopnosti a znalosti: Tu tiež nezabúdajte na uvádzanie správnych údajov. Uveďte znalosti, ktoré naozaj ovládate
  Príklad:
 6. Vodičský preukaz:Ak ste držiteľom vodičského oprávnenia a aktívne jazdíte, uveďte to taktiež v životopise.
 7. Záujmy a referencie: Pod bodom záujmy a referencie sa myslia záujmy typu – dobrovoľnícke práce, účasť v rôznych kluboch a organizáciach, spomenúť môžete aj cestovanie, alebo iné záujmy, ktoré by mohli byť pre budúceho zamestnávateľa zaujímavé. V referenciách môžete uviesť kontaktné údaje vašich predchádzajúcich zamestnávateľov.
 8. Dátum a podpis: Musia byť aktuálne!
Životopis by mal byť prehľadný a písaný na počítači.
Dnes sa životopisy píšu výhradne na počítači. pixabay.com

Do životopisu môžete priložiť aj fotografiu v prípade, že vás o to požiadal potenciálny zamestnávateľ.

Životopis musí v prvom rade obsahovať pravdivé údaje. Neuvádzajte nepravdivé alebo zavádzajúce informácie. Vedzte, že skôr či neskôr, ak vás príjmu, sa to preukáže. Na druhej strane, nebuďte k sebe až príliš kritický, mali by ste vedieť a uviesť svoje kvality.

Europass

Je to podrobný životopis, v ktorom sú uvedené vaše osobné informácie, doterajšie kvalifikácie. Je to dokument o vašom vzdelaní a pracovných skúsenostiach.

Europass je jednotný životopis, ktorý platí pre všetky členské štáty Európskej únie.

Motivačný životopis

Zamestnávatelia často žiadajú k profesnému životopisu aj motivačný životopis. V tomto životopise rozpíšte dôvody prečo sa zaujímate o danú pozíciu a prečo ste práve vy vhodným uchádzačom. Uvediete tu svoje znalosti, vlastnosti a záujmy, ktorým sa venujete vo voľnom čase.

Dôležité pri motivačnom liste alebo životopise je stručnosť a informatívnosť. Dbajte na správnu gramatickú a obsahovú stránku. Takisto ako pri obsahovej stránke, dávajte pozor aj pri formálnej stránke životopisu. Píše v súvislých odsekoch, ktoré na seba nadväzujú.

Úradný životopis

Je stručné zosumarizovanie štruktúrovaného životopisu. Obsahuje rovnaké náležitosti ako štruktúrovaný životopis, ktoré sú napísané skrátene a zrozumiteľne.

Vzor životopisu

Tu si môžete pozrieť, ako by mal správne vyzerať životopis:

Snimka1.jpg

 

Pred zaslaním životopisu nezabudnite aktualizovať dátum a miesto.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom