Cyril a Metod zaplnili Nitru, pápež sa prihovoril listom

Cyrilometodská národná púť v Nitre
Veriaci aj neveriaci na púti v Nitre. Foto: SITA/Martin Havran

BRATISLAVA 5. júla (WEBNOVINY) – Cyrilo-metodskou národnou púťou sa v piatok v Nitre začala ústredná časť osláv 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Slávnostnú svätú omšu na zaplnenom Svätoplukovom námestí celebroval osobitný vyslanec Svätého Otca Franc Rodé, slovinský kardinál.

Na omši sa zúčastnili vrcholní predstavitelia štátu a viacerých cirkví zo Slovenska i zahraničia, veľvyslanci 21 krajín a predstavitelia rôznych inštitúcií.

Pápež František sa prihovoril veriacim prostredníctvom listu. Zdôraznil v ňom významnú úlohu, ktorú svätí Cyril a Metod zohrali v rozvoji tohto územia.

„Prostredníctvom svätej liturgie priniesli nielen svätý pokrm, ale tiež vzdelanosť a kultúru. Bez obáv používali slovanský jazyk pre liturgické obrady,“ prečítali z jeho listu. Pápež ďalej podčiarkol, že spolupatróni Európy sa výraznou mierou pričinili o rozšírenie cirkvi v týchto končinách.

Obrazom: Cyrilometodská národná púť v Nitre

Táto udalosť z dávnej minulosti podľa jeho slov povzbudzuje ľudí k uvažovaniu nad odovzdávaným dedičstvom, k pevnej viere a rozhodnejším predsavzatiam.

Pápežský legát Franc Rodé sa poďakoval Svätému Otcovi za poctu a dôveru, ktorú mu vyslovil menovaním za osobitného vyslanca pre oslavy tohto jubilejného roka. Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák Rodého požiadal, aby tlmočil pápežovi túžbu privítať ho na Slovensku.

„Keď pred 1150. rokmi prišli na pozvanie Rastislava svätí Cyril a Metod, prežívala Nitra a jej kniežatstvo, teda územie dnešného Slovenska, nový rozkvet kresťanského, kultúrneho a duchovného života. Preto zvlášť v tomto jubilejnom roku s vďačnosťou na to myslime a ďakujme Bohu za tieto dary,“ prihovoril sa veriacim Judák a vyslovil želanie, aby si aj novovytvorená Európa uvedomovala toto dedičstvo, bez ktorého ju nemožno budovať.

Video: V Nitre si pripomenuli vierozvestcov davy ľudí

Prezident Gašparovič ospevoval vierozvestcov

Gašparovič
Foto: SITA/Martin Havran

Banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec prečítal pozdrav slovenských biskupov Svätému Otcovi, v ktorom sa mu poďakovali za to, že na Slovensko poslal osobitného vyslanca Rodého.

Prezident Ivan Gašparovič vo svojom príhovore zdôraznil význam Cyrila a Metoda nielen v oblasti náboženskej, ale aj kultúrnej, vzdelanostnej a štátoprávnej. Ako uviedol, solúnski bratia boli veľkí učitelia, vedci, misionári, právnici, teológovia i diplomati.

„Také veľké osobnosti majú svoje dôstojné miesto nielen v našich chrámoch a dejinách, ale aj v Ústave Slovenskej republiky,“ zdôraznil prezident. Pripomenul, že vierozvestci k nám priniesli písmo – hlaholiku a tiež liturgiu v slovanskom jazyku. „Neoceniteľnými hodnotami obohatili našu kultúru a zapísali sa do našej histórie,“ prízvukoval Gašparovič.

Svoje delegácie mali na slávnostnej omši biskupské konferencie Ukrajiny, Talianska, Chorvátska, Česka, Poľska, Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine, Arménska apoštolská cirkev, slovenskí gréckokatolíci, evanjelici aj pravoslávni. Pozvanie prijali i viacerí zahraniční arcibiskupi, apoštolský exarcha zo Solúna a apoštolský nuncius na Slovensku.

Obrazom: Púť pokračovala službami Božími na hrade Branč

Video: Výstup na hrad Branč a služby Božie

Oslavy za 164-tisíc

Cyrilometodská národná púť v Nitre
Foto: SITA/Martin Havran

Významní hostia zo zahraničia

Na Slovensko prišli v piatok na cyrilometodské oslavy do Nitry vysokí cirkevní hodnostári z viacerých krajín. Slávnostnú svätú omšu, ktorá sa začala o 10:00 na Svätoplukovom námestí, celebroval osobitný vyslanec Svätého Otca Františka.

Spoločne s ním ju budú sláviť hostia a delegáti z viacerých krajín. Ako informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, na Slovensko pricestuje predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) kardinál Péter Erdő, ktorý je aj predsedom Konferencie biskupov Maďarska. Príde tiež predseda Konferencie biskupov Bosny a Hercegoviny kardinál Vinko Puljić, ktorý pôsobí ako arcibiskup metropolita Sarajeva.

Na vyvrcholení cyrilometodského slávenia nebude chýbať ľvovský arcibiskup metropolita Mieczyslaw Mokrzycki, ktorý je predsedom Konferencie biskupov Ukrajiny latinského obradu. Prídu tiež delegáti z Česka, Poľska, Rakúska, Chorvátska a Talianska. Z Ukrajiny pricestuje aj mukačevský gréckokatolícky biskup Milan Šášik, katolíkov byzantského obradu v Grécku zastúpi apoštolský exarcha Dimitrios Salachas.

Do Nitry prídu i nekatolícki predstavitelia cirkví. Príde delegácia Arménskej apoštolskej cirkvi na čele s prímasom arménskej arcidiecézy v Rumunsku biskupom Tatevom Hakobyanom, na slávnosti sa zúčastní aj vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský a Slovenska Pravoslávnej cirkvi.

Kardinál Franc Rodé, vyslanec Svätého Otca Františka, sa zo zahraničnými cirkevnými hodnostármi stretne v piatok o 16:00 v Kňazskom seminári sv. Gorazda.

Slávnostnými službami Božími na zrúcanine hradu Branč si dnes evanjelici pripomenuli 1150. výročie príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy.

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik v kázni povedal, že misia Konštantína a Metoda bola udalosťou prvoradého významu, ktorá sa stala základom náboženského presvedčenia aj budovania národnej kultúry.

Na slávnosti sa zúčastnil minister školstva Dušan Čaplovič a predstavitelia viacerých cirkví zo Slovenska a Českej republiky. ,,Keď Konštantín a Metod priniesli našim predkom evanjelium Ježiša Krista, neboli v tejto misijnej práci prví. Boli tu už pred nimi prví misionári z franskej ríše a Talianska, ale neovládali slovanský jazyk. Kresťanstvo na základe ich zvesti prijali kniežatá a niektorí vyššie vzdelaní ľudia, ľud však zostával v pohanskej viere, pretože franským misionárom nerozumel,“ povedal Klátik. Zmena nastala až po príchode byzantských bratov.

Počas slávnosti na Branči si evanjelici pripomenuli aj pamiatku Jána Husa a utrpenie martýrov väznených v 17. storočí pre svoju vieru na tomto mieste. Od roku 1939 túto udalosť pripomína pamätník s pamätnou tabuľou. Tradícia stretnutí evanjelikov na hrade Branč siaha do roku 1969, služby Božie sa tu pravidelne konajú od roku 1990.

Ako ďalej SITA informovalo ministerstvo kultúry, oslavy budú pokračovať 7. júla Slávnosťami sv. Cyrila a sv. Metoda na bratislavskom Devíne, kde by mal s príhovorom vystúpiť premiér Robert Fico.

Slávnosti organizuje Úrad vlády SR a Hl. mesto SR Bratislava. Napokon Ministerstvo kultúry SR a Slovenské národné divadlo (SND) pripravujú na 14. december tohto roka slávnostné uvedenie diela Cyril a Metod – Slovanské oratórium v SND Bratislava.

Oslavy 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie by mali spolu stáť 164 150 eur. Peniaze pôjdu na spomínané podujatia na úrovni štátnej reprezentácie.

V pláne sú aj ďalšie akcie pripomínajúce významné výročie, ktoré však nie sú financované zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo kultúry otvorilo pre zabezpečenie osláv výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda dva špeciálne dotačné podprogramy. V oboch vlani rozdelilo žiadateľom 441 550 eur.

Bratom vďačíme za veľa

Svätí bratia Cyril a Metod odovzdali podľa prešovského pomocného gréckokatolíckeho biskupa Milana Lacha našim predkom zrozumiteľným spôsobom slovo.

„Odovzdali nám vieru v reči ľudu. Slová nie napísané na vode, ako hovoril svätý Cyril – Konštantín, ale písmenami – hlaholikou,“ zdôraznil pre agentúru SITA biskup Lach. Dnešný štátny sviatok – Sviatok svätého Cyrila a Metoda nie je podľa neho oslava prázdneho mýtu, ale vďačnosť za to, že patríme vďaka nim medzi európske národy.

Bratia sa narodili v meste Solún (Thessaloniké) v severnom Grécku, Metod okolo roku 815 a Konštantín v roku 827. Metod študoval právo, stal sa správcom veľkej byzantskej župy, ktorej obyvateľstvo bolo slovanské. Konštantín študoval v Carihrade na cisárskej škole spolu s budúcim cisárom Michalom III. Po skončení štúdií zastával vysoké funkcie.

Bol bibliotekárom carihradského patriarchu a prednášal na cisárskej škole. Pre jeho vzdelanie ho označovali za „filozofa“. V roku 855 odišli bratia do kláštora na horu Olymp v Malej Ázii. Cisár Michal III. ich však čoskoro poslal ako poslov k Chazarom, ktorí mali svoje sídla medzi Čiernym a Kaspickým morom. Cestou sa zastavili na Kryme, kde našli pozostatky sv. Klementa, štvrtého pápeža, ktorý zahynul mučeníckou smrťou. Pozostatky neskôr preniesli do Ríma.

V roku 863 cisár bratov poslal ako vierozvestov na Veľkú Moravu. Pre toto poslanie zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Okrem hlásania evanjelia pripravovali mladých mužov na kňazstvo. V roku 867 odišli do Ríma, kde pápež Hadrián II. schválil ich činnosť a uznal staroslovienčinu ako liturgický jazyk. Konštantín, ktorý na sklonku života prijal meno Cyril, vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel 14. februára 869. Pochovaný je v Bazilike sv. Klementa v Ríme.

Pápež Hadrián II. vymenoval Metoda za apoštolského legáta a za arcibiskupa pre územie Veľkej Moravy. Cestou z Ríma ho však bavorskí biskupi zajali a väznili vo Švábsku. Metod zomrel 6. apríla 885 a pochovali ho v hlavnom moravskom chráme, dodnes však nie je jasné, kde sa presne nachádzal. Na Slovensku sviatok Cyrila a Metoda oslavujeme 5. júla, v neslovanských krajinách 14. februára.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Dušan ČaplovičIvan GašparovičMiloš KlátikPápež FrantišekRobert FicoViliam Judák