Deň kože – Deň dotykov

Výsledky prieskumu slovenských atopických pacientov .

BRATISLAVA 13. mája (WBN/PR) – V mesiacoch január až marec 2016 realizovali občianske združenie Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR a Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR celoslovenský prieskum zameraný na zistenie aktuálnych problémov atopických pacientov. Oslovených bolo 963 respondentov. Viac ako dve tretiny tvorili ženy – pacientky (653). Muži boli zastúpení v počte 310, čo je 32% percent zo všetkých opýtaných. Cieľom prieskumu bolo zistiť súčasný stav medzi pacientmi s kožnými ochoreniami, ich spokojnosť s účinnosťou liečby, ako aj zdravotnú starostlivosť, či vplyv kožného ochorenia na ich osobný život.

Úspešnosť liečby

Z prieskumu vyplynulo, že svoju liečbu považuje až 44% pacientov za neúspešnú. Za úspešnú považuje doterajšiu liečbu celkom len 31% pacientov. Najefektívnejšou liečbou sa z pohľadu pacientov javí kúpeľná liečba (57%), lokálnu liečbu považuje za účinnú 21% respon-dentov a liečbu kortikoidmi vyzdvihlo 17% pacientov.

Kvôli konžému ochoreniu muselo byť v zdravotníckych zariadeniach hospitalizovaných až 70%repsondentov, z toho 10% bolo hospitalizovaných dva alebo viackrát.

Podmienky pre liečbu

Väčšina pacientov hodnotí podmienky pre liečbu svojích kožných problémov v ambulanciách ako dobré, alebo dostatočné. 22 percent pacientov nevie podmienky posúdiť, nakoľko nemajú skúsenosť aj z iných ambulancií. 55 % pacientov naštevuje ambulanciu kožného lekára raz za štyri týždne. Napriek tomu hodnotí podmienky pre liečbu svojích kožných problémov v ambulanciách ako dobré, alebo dostatočné.

Prieskum potvrdil praktické skúsenosti, podľa ktorých trpia pacienti kožným ochorením väčšinou viac ako 20 rokov. Druhou najpočetnejšou skupinou sú pacienti trpiaci atopickým ekzémom. Toto kožnéochorenie postihuje predovšetkých pacientov vo veku 20 až 40 rokov.

Financie

Najzávažnejším problémom pre pacientom s kožnými ochoreniami je finančná a materiálna záťaž, ktorá je závislá od ekonomicko sociálnej sile pacientov.

Informovanosť

Informovanosť kožných pacientov nie je vo všeobecnosti na zlej úrovni. Na základe prieskumu bolo potvrdené, že je ale priestor na zlepšenie v tejto oblasti. Pocit informovanosti vyplýva nie len z vybavenia kožnej ambulancie, ale aj prístupu samotných lekárov, ktorí často nekomunikujú s pacientom iné možnosti a ďalšie smerovanie jeho liečby. Na druhú stranu tieto informácie ani samotní pacienti od lekára častokrát nepožadujú.

Osobný život verzus kožné ochorenie

Pri otázke týkajúcej sa spokojnosti so svojim vzhľadom bolo treba zohľadniť predovšetkým to, na akej časti tela sa kožné problémy nachádzajú. Na spokojnosť pacienta môžu subjektívne a negatívne vplývať aj tie nálezy, ktoré sú skryté pod odevom a nevidené okolím. Napriek rozdieľnym výsledkom pri otázke spokojnosti s výzorom je so svojimi osobnými vzťahmi a sexuálnym životom spokojných viac percent respondentov. To môže vyplývať aj z dobrého osobného zázemia, prípadne zo subjektívneho vnímania vlastnej osoby.

Vplyv kožného ochoreia na spoločneské psotavenie

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom