Dovŕšenie veku 65 rokov bude dôvodom na výpoveď, zamestnanec dostane odstupné

Dôchodcovia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
  • aktualizované 4. februára 17:45

Zamestnanec bude môcť od začiatku budúceho roka dostať výpoveď, ak dovŕši 65 rokov a súčasne vek určený na nárok na starobný dôchodok. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca za SaS Mariána Viskupiča, ktorý vo štvrtok schválil parlament.

Zamestnanec, s ktorým jeho zamestnávateľ skončí pracovný pomer z tohto dôvodu, bude mať nárok na odstupné. Od júna 2017 je dosiahnutie veku 65 rokov jedným z dôvodov skončenia štátnozamestnaneckého pomeru. Podobný systém sa tak zavádza aj pre pracovnoprávne vzťahy upravené Zákonníkom práce.

Bežná súčasť pracovného práva

„Odôvodnenosť opatrenia je daná snahou o podporu celkovej zamestnanosti na Slovensku, ako aj snahou o medzigeneračnú výmenu zamestnancov na pracovisku, ktorá bola v predchádzajúcich rokoch narušená etapovitým posúvaním dôchodkového veku a zotrvávaním zamestnancov starších ako 65 rokov v pracovnoprávnom pomere u zamestnávateľa,“ uviedol predkladateľ.

Upozorňuje na to, že zvolená veková hranica nie je naviazaná na všeobecnú zákonnú úpravu vzniku nároku na priznanie starobnej penzie, ale je zvolená vyššia hranica.

„Stanovenie maximálnej vekovej hranice pre účely zamestnania je bežnou súčasťou pracovného práva viacerých členských štátov Európskej únie,“ upozornil Viskupič.

Takéto ustanovenie v Zákonníku práce podľa neho nie je v rozpore s príslušnou európskou smernicou.

Ďalšie možnosti pre mládež

Podľa ďalšieho schváleného pozmeňujúceho návrhu budú môcť osoby staršie ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky od marca tohto roka vykonávať okrem činností v kultúre, umení, športe a reklame aj ďalšie ľahké práce, ktoré charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, ďalší vývoj alebo ich školskú dochádzku.

O tom, či ide o ľahkú prácu, rozhodne inšpektorát práce, ktorý vydá povolenie na žiadosť zamestnávateľa.

Parlament pozmeňujúcim návrhom od poslanca Viskupiča novelizoval aj zákon o kolektívnom vyjednávaní.

Zo zákona sa od začiatku marca tohto roka vypúšťajú všetky ustanovenia, podľa ktorých bolo možné reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa rozšíriť na ďalších zamestnávateľov, ktorí neboli združení v zamestnávateľskom zväze a neboli pokrytí žiadnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Marián Viskupič
Firmy a inštitúcie SaS Sloboda a Solidarita