Európania poslali Únii rekordnú petíciu o ochrane prírody

Vták
Foto: SITA/AP

BRATISLAVA 1. augusta (WEBNOVINY) – Viac než pol milióna Európanov a 120 environmentálnych organizácií z EÚ sa postavilo proti snahám Európskej komisie (EK) o zmenu legislatívy v oblasti ochrany prírody.

Prostredníctvom petície, ktorá sa skončila v nedeľu 26. júla o polnoci, požiadali EK o zachovanie existujúcej legislatívy vrátane Smernice o vtákoch a Smernice o biotopoch.

Slovensko malo v kampani hlasné zastúpenie

Na Slovensku sa do kampane Hlas pre prírodu (anglický názov Nature Alert) proti iniciatíve Komisie zapojili ochranárske organizácie SOS/BirdLife Slovensko, WWF DCP Slovensko, CEPA- Priatelia Zeme, Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Lesoochranárske zoskupenie VLK.

Počet podpisov na petícii (520 325) bol zatiaľ najvyšší v histórií EÚ. Európskej komisii vyslal jasný odkaz, že súčasné zákony nie je potrebné meniť a dôraz treba klásť na lepšie uplatňovanie existujúcej legislatívy.

Európske zákony na ochranu prírody sú podľa aktivistov z celosvetového hľadiska považované za najefektívnejšie v oblasti ochrany vzácnych druhov živočíchov, rastlín a biotopov. Vďaka týmto zákonom má Európa v súčasnosti najväčšiu sústavu chránených území známu ako Natura 2000, ktorá pokrýva približne jednu pätinu územia súše a štyri percentá mora.

„Ľudia z celej Európy sa spojili, aby ochránili, čo je pre nich dôležité. Teraz je rad na Komisii, aby vypočula tento hlas a zvážila všetky dôkazy a predstavila víziu ochrany prírody založenú na existujúcich pravidlách, no hľadala spôsoby ich lepšej implementácie a financovania,“ povedala Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF-DCP v mene slovenských environmentálnych organizácií.

O smerniciach rozhodnú na jeseň

EK plánuje prehodnotiť efektívnosť existujúcich smerníc EÚ na ochranu prírody s cieľom zistiť, či sú dostatočne účinné. Okrem petície Komisia zisťovala názor celého spektra skupín prostredníctvom podrobného dotazníka.

Väčšina skupín (priemyselné združenia, predstavitelia prístavov, sektor energetiky, rybársky priemysel, verejné a mestské lesy, poľovníci, samosprávy) nežiadajú zmenu legislatívy, no poukazujú na viaceré problémy pri jej uplatňovaní a požadujú efektívnejšie zapájanie záujmových skupín, lepšie metodické príručky, vyššie financovanie ako aj manažment území.

Analýza konzultácie by mala byť zverejnená na jeseň tohto roka a konečné rozhodnutie o budúcnosti smerníc bude prijaté v júni 2016.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom