Európska komisia predstavila program boja proti terorizmu, Europol poskytne lepšiu podporu

Európska komisia
Foto: ilustračné, thinkstockphotos.com

Európska komisia (EK) predstavila nový program boja proti terorizmu. V rámci neho zintenzívni boj proti násilnému extrémizmu a terorizmu a posilní svoju odolnosť voči teroristickým hrozbám.

Lepšie predvídanie teroristických hrozieb

Úlohou programu, ktorý stavia na práci z ostatných rokov, je „podporiť členské štáty, aby vedeli teroristické hrozby lepšie predvídať, predchádzať im, chrániť pred nimi a reagovať na ne“. V tlačovej správe o tom informovala Martina Štefániková zo Zastúpenia EK v SR.

Europol, agentúra Európskej únie (EÚ) pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, bude podľa novonavrhnutej revízie mandátu poskytovať členským štátom lepšiu operačnú podporu pri vyšetrovaniach.

Tiež bude môcť spracovávať veľké a komplexné súbory údajov, zlepšiť spoluprácu s Európskou prokuratúrou i s partnerskými krajinami mimo EÚ a prispieť k vývoju nových technológií.

Zmienený program má niekoľko cieľov. Jedným z nich je hľadanie slabých miest a budovanie kapacít na predvídanie hrozieb, čo zahŕňa zaistenie kvalitných vstupných údajov pre Spravodajské a situačné centrum EÚ (EU INTCEN), zriadenie poradných misií na podporu členských štátov pri posudzovaní rizík a podporu výskumu v oblasti bezpečnosti a investície do nových technológií.

Opatrenia proti radikalizácii

Ďalším je prostredníctvom opatrení proti radikalizácii brániť útokom, a to s pomocou pravidiel odstraňovania teroristického obsahu na internete. Internetové fórum EÚ vypracuje usmernenie o online moderovaní verejne dostupných materiálov s extrémistickým obsahom.

Akčný plán pre integráciu a začlenenie a posilnenie preventívnych opatrení vo väzniciach s osobitou pozornosťou venovanou rehabilitácii a reintegrácii radikálnych väzňov, majú zase dopomôcť k budovaniu odolných spoločenstiev.

Cieľom programu je aj bezpečnostná koncepcia a zníženie zraniteľnosti na ochranu miest a ľudí. To chce EÚ dosiahnuť intenzívnejším úsilím o fyzickú ochranu verejného priestoru vrátane bohoslužobných miest, uplatnením spomínanej navrhovanej koncepcie, opatreniami na zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry či podporou členských štátov pri systematických kontrolách v príslušných databázach na vonkajších hraniciach.

EK tiež navrhne zriadenie systému, ktorý znemožní, aby osoba, ktorej v niektorom členskom štáte z bezpečnostných dôvodov zamietli držbu strelnej zbrane, nemohla podať podobnú žiadosť v inom štáte.

Lepšia reakcia na útoky

Program má tiež dosiahnuť lepšiu reakciu na útoky prostredníctvom zvýšenia úrovne operačnej podpory, stíhania a práv obetí. Pre to je dôležitá spolupráca a celoeurópska výmena informácií.

„Komisia v roku 2021 navrhne kódex EÚ v oblasti policajnej spolupráce s cieľom zintenzívniť spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, ktorej súčasťou je aj boj proti terorizmu. EK sa bude usilovať nájsť právne, operačné a technické riešenia, ktoré umožnia zachovať účinnosť šifrovania na ochranu súkromia a bezpečnú komunikáciu, a zároveň efektívne reagovať na trestnú činnosť a terorizmus. Komisia navyše posilní ochranu obetí teroristických útokov, ktorej súčasťou je aj ich prístup k odškodneniu,“ uviedla EK, ktorá tiež vymenuje koordinátora protieroristickej činnosti.

Ten bude v rámci nej a v spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom koordinovať protiteroristickú politiku a financovanie EÚ.

Nový program nadväzuje na stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 až 2025. V rámci nej sa EK zaviazala sústrediť na prioritné oblasti, kde môže obohatiť podporu členských štátov v úsilí o bezpečnosť obyvateľov Európy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martina Štefániková
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEuropol