Európskej únii musíme vrátiť vyše tri milióny eur

Euro
Foto: polnoinfo.sk

BRATISLAVA 17. marca (WEBNOVINY) – Slovensko bude musieť vrátiť Európskej únii finančnú čiastku 3,034 mil. eur, ktorú Európska komisia vyhodnotila ako neoprávnené výdavky vynaložené v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Podľa v stredu zverejnenej správy komisie sa uvedená čiastka týka programu rozvoja vidieka, konkrétne nesprávneho postupu kontroly, „ktorý v prípade vybraných vzoriek viedol k nedostatočným kontrolám“. Celkovo na základe rozhodnutia Európskej komisie o postupe overenia súladu budú členské štáty únie musieť vrátiť sumu 346,5 mil. eur.

Prostriedky budú musieť členské štáty vrátiť do rozpočtu únie z dôvodu nedodržania pravidiel Európskej únie alebo neprimeraných postupov kontroly poľnohospodárskych výdavkov. „Kým členské štáty sú zodpovedné za platby a kontrolu výdavkov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, komisia je povinná zabezpečovať, že členské štáty tieto prostriedky správne využili,“ uvádza sa v správe komisie. Komisár Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş na margo vrátenia finančných prostriedkov uviedol, že tento postup ostáva veľmi dôležitým nástrojom, pomocou ktorého možno zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali také kontrolné mechanizmy, ktorými sa zabezpečí riadne využívanie peňazí daňových poplatníkov.

Komisia Slovensko v tejto súvislosti kontrolovala podľa informácií Ministerstva pôdohospodárstva SR ešte v roku 2006 na prelomoch mesiacov máj a jún. Kontrola bola zameraná na zúčtovanie agentúry SAPARD, záručnej sekcie EPUZF (Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu), preverenie riadiacich a kontrolných systémov Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Program rozvoja vidieka na roky 2004 až 2006. „Audit skonštatoval, že SR v nie úplne dostatočnej miere vykonávala kontroly pri prijímateľoch podpôr v rámci agro-environmentálnych opatrení a opatrenia znevýhodnených oblastí,“ uviedol v stredu agrorezort pre tlačovú agentúru SITA.

Podľa rezortu pôdohospodárstva konštatoval zmierovací orgán Európskej únie, že uvedenými postupmi, ktoré zvolila Slovenská republika neboli narušené vo väčšej miere finančné záujmy Európskeho spoločenstva, avšak komisia rozhodnutím z 11. marca tohto roku rozhodla o vylúčení niektorých výdavkov pre Slovenskú republiku. „Dôvod, pre ktorý Európska komisia takto rozhodla spočíva v tom, že komisia neakceptovala v plnej miere skutočnosť, že kontrolné orgány skontrolovali väčšie plochy a viac žiadateľov ako predpisujú postupy Európskej únie a trvala na tvrdení, že kontrolné orgány tým, že nerešpektovali tieto postupy porušili príslušné ustanovenia legislatívy únie,“ uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Komisia tiež podľa rezortu nezohľadnila skutočnosť, že špecifické prírodné podmienky SR, najmä svahovitosť hornatých území, si vyžiadala určitú modifikáciu štandardných kontrolných postupov. Ministerstvo pôdohospodárstva sa bude na svojej porade naplánovanej na 19. marec zaoberať nielen dopadmi z uvedeného rozhodnutia, ale aj prípadnou možnosťou využiť konanie pred Európskym súdnym dvorom.

„Metodicky vieme dokázať, že naše kontroly boli presnejšie, bohužiaľ neboli urobené podľa úradného postupu EK. Teraz zvažujeme či sa súdiť s EK a teda dokázať, že máme pravdu alebo akceptovať pokutu a snažiť sa prelobovať zmenu metodiky EK,“ uviedol dnes po rokovaní vlády minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan.

SITA

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Vladimír Chovan