Extrémne počasie je stále častejšie. Mnohé nehnuteľnosti však zostávajú bez poistného krytia

Portrait of nice attractive cheerful family wearing casual white t shirts jeans sitting on carpet floor holding in hand roof investment at industrial loft style interior living room cozy comfort
Foto: Getty Images

Extrémne výkyvy počasia sú na našom území stále častejším javom. Škody na majetku s nimi spojené, môžu významne narušiť rodinný rozpočet. Napriek tomu sa odhaduje, že až 60% nehnuteľností zostáva na Slovensku nepoistených.

Extrémne počasie spôsobuje stále vyššie škody

Zmenu počasia do veľkej miery ovplyvňuje zmena klímy, ale aj väčšia zraniteľnosť prírodného prostredia. Povodne, suchá či mimoriadne udalosti spôsobené silným vetrom, spôsobujú čoraz väčšie materiálne škody, ktoré nás môže pripraviť o majetok. Podľa štatistík SHMÚ, v predchádzajúcom roku 2019 vydalo až 100 mimoriadnych udalostí spojených so snehovou kalamitou, oproti roku 2018, kedy boli vydané len 3 výstrahy. Paradoxne pri všeobecnom úbytku snehovej pokrývky u nás, rastie riziko výskytu snehových lavín vo vysokohorskom prostredí. Vplyvom teplejších zím, pribúdajú v zime atmosférické zrážky a tieto ešte vo vysokých horských polohách padajú ako sneh, čím tam pri opakovanom výdatnom snežení môže vznikať lavínové nebezpečenstvo,” hovorí Pavol Faško z SHMÚ.  Negatívne zásahy človeka do prírodného prostredia sa prejavujú napríklad aj urýchľovaním odtoku vody z krajiny. Toto potom podporuje riziko výskytu lokálnych povodní. Intenzívne a výdatné dažde vyplývajú aj z otepľovania, pretože pri vyššej teplote vzduchu môže byť v atmosfére väčší obsah vodných pár, po kondenzácii ktorých môže byť potom aj dážď výdatnejší alebo intenzívnejší,” dopĺňa Faško. Udalostí spojených s povodňami v roku 2019 vydalo SHMÚ celkovo 72, pričom na porovnanie, v roku 2014 ich bolo dohromady 277.

Poistenie nehnuteľnosti vs. Poistenie domácnosti

Finanční poradcovia pri uzatváraní zmlúv svojim klientom odporúčajú komplexné živelné poistenie, ktoré zahŕňa oboje, poistenie domácnosti aj poistenie nehnuteľnosti. Je to aj z toho dôvodu, že rovnaký predmet krytia môže spadať pod iný druh poistenia v závislosti od konkrétnej poisťovne. „Rozhodne neodporúčame kombinovať poistenia v dvoch rôznych poisťovniach. Ak sa zvolí zlá kombinácia, môže sa stať, že práve toto krytie nebude obsahovať ani jedna časť poistenia a klient tento predmet krytia nebude mať krytý vôbec,” vysvetľuje Peter Jurecký z divízie životného poistenia Finportal. Poisťovne v poslednej dobe evidujú mierny nárast poistenia nehnuteľností, ten však podľa slov JUDr. Jozefíny Žákovej zo Slovenskej asociácie poisťovní „súvisí skôr s dopytom po nehnuteľnostiach financovaných hypotekárnym úverom, kde banka pri poskytnutí úveru požaduje, aby aj nehnuteľnosť bola poistená.”

Poistné zmluvy treba pravidelne aktualizovať

Neaktualizované zmluvy sú častým problémom, kvôli ktorým klienti poisťovní prídu o adekvátne poistné plnenie. Na základe skúseností finančných poradcov sa často stáva, že klienti majú svoje poistné zmluvy podhodnotené, prípadne neaktuálne a s nedostatočným krytím. „Historicky ľudia mávali poistenú len domácnosť. V prípade, ak mali poistenú aj nehnuteľnosť, ale poistku uzatvorili pred viac ako desiatimi rokmi, cena nehnuteľnosti medzitým rástla. Problém je v tom, že v minulosti neexistovala indexácia a mnohé nehnuteľnosti sú dnes tým pádom podpoistené,“ hovorí Jurecký. „Aj dnes máme na Slovensku domy, ktoré su poistené poistnou sumou do 10 000 Eur. To môže byť v prípade, ak by došlo k naozaj nečakanej katastrofe problém, podobne ako to bolo v prípade bytového domu v Prešove,” upozorňuje Jurecký. Podľa odborníkov by sa zmluvy mali kontrolovať aspoň raz za 3 – 5 rokov, vzhľadom na rastúcu sumu nehnuteľnosti. „To však len v prípade, ak nemáme dojednanú automatickú indexáciu, ktorá je dnes už viac – menej štandardom,” dopĺňa. To, či je súčasťou zmluvy aj indexácia si vie klient jednoducho pozrieť, pri pravidelnom ročnom predpise poistného alebo si to overiť u svojho finančného poradcu.

Správne nastavenie podmienok a výšky poistného

Poistná suma by mala byť správne nastavená tak, aby si klient napríklad pri úplnom zničení nehnuteľnosti z poistného plnenia dokázal zabezpečiť porovnateľnú nehnuteľnosť v porovnateľnej lokalite. Ak poisťovňa pri poistnej udalosti zistí, že nehnuteľnosť bola podpoistená a klient platil nižšie poistné, než by správne mal, má právo poistné plnenie krátiť v takom pomere, v akom bola poistná suma voči reálnej sume nehnuteľnosti. Opačným prípadom by mohlo byť poistenie nehnuteľnosti u viacerých poisťovateľov. „Poistné plnenie sa vypláca iba za skutočnú škodu, a teda nie je možné, aby poistený dostal „zaplatené“ za jednu poistnú udalosť viackrát od viacerých poisťovní. V takom prípade je poistený povinný uviesť, že rovnaká nehnuteľnosť je poistená u viacerých poisťovateľov. Títo spolu pri likvidácii škodu spolupracujú a vo výsledku je možné, že klient dostane časť náhrady škody od jedného a časť od iného poisťovateľa. Súčet týchto poistných plnení však nemôže byť vyšší ako skutočná škoda, pretože by išlo o bezdôvodné obohatenie,” upozorňuje JUDr. Jozefína Žáková. V mnohých prípadoch sa podľa slov Slovenskej asociácie poisťovní nereálne očakávania klienta odvíjajú od nepoznania podrobností poistnej zmluvy. „Klienti často predpokladajú, že majú poistené viac, ako je v zmluvne dojednané a domnievajú sa, že im bude nahradená akákoľvek vzniknutá škoda,” hovorí Žáková. Podľa odporúčaní odborníkov je už pri dojednávaní poistenia potrebné zahrnúť do poistenia všetky hroziace riziká, správne stanoviť výšku poistnej sumy a poznať výluky z poistenia, teda okolnosti, za ktorých poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom