Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Jan figel
2
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Podpredseda NR SR Ján Figeľ. Foto: SITA/Jozef Jakubčo

Figeľ: Keď sa šíri škodlivá ideológia, treba sa chrániť

Predseda KDH Ján Figeľ hovorí o zmenách v ústave a ochrane manželstva.

Ide Slovensko iným smerom ako Európa? V Európe sa uvoľňuje priestor pre vzťahy ľudí z LGBTI komunity. My sa však manželstvo snažíme zabetónovať.

Slovensko ide cestou, ktorá je opretá o prirodzenosť, tradície a osvedčené hodnoty, medzi ktorými rodina a manželstvo zohrávajú poprednú úlohu. Hovorí o tom teraz aj zmena ústavy, ktorá potvrdzuje definíciu, podporu a ochranu manželstva.

Európa je však postavená na rovnakých tradíciách a hodnotách ako Slovensko.

Viaceré krajiny urobili podobne ako my. Napríklad Maďarsko, Poľsko, Litva, Bulharsko, Chorvátsko. V západnej Európe prebieha vlna, ktorá v legislatíve uzákoňuje práva založené na rodovej ideológii. Tá sa neopiera o prirodzený zákon, ani o vedecké poznatky, ale o kultúrne zmeny. Redefinuje nielen manželstvo, ale aj chápanie ľudskej osoby, jej pohlavia – sexuálnej identity a s tým súvisiace práva. Pôvodne bolo pod rodom myslené pohlavie a pod rodovou rovnosťou rovnosť mužov a žien. Potiaľ sme boli v zhode. Keď sa však rod neodvodzuje od biologického pohlavia, ale od kultúrnych a sociálnych znakov a pocitov osoby, tak je z toho „nová antropológia a nová rovnosť“. Aj tradície sa menia, ale pravda o človeku je konštantná.

Ale ide o mnohé tradičné katolícke krajiny.

Tradícia neznamená uchovávanie popola, ale prenášanie a zdieľanie ohňa – pravdy, viery, kultúry, hodnôt, presvedčenia predkov. Tieto krajiny sa veľmi zmenili z hľadiska hodnôt a kultúry. A prebieha v nich vývoj, s prejavmi kríz, úpadku, zápasov i obnovy a nádeje. Ide o spoločnosť, ktorá nezažila vojnu, nežila v komunizme a v obdobiach ešte nedávneho prenasledovania. Preto sa posúva v chápaní slobody a demokracie k takzvaným moderným, dynamickým, evolučným ľudským právam alebo výkladom práv. Často je to výsledok výchovy, ktorá upúšťa od základnej morálky a etiky, vychádzajúcej z Desatora. Stavia stále viac na individuálnych nárokoch a požiadavkách človeka oddelených od povinností. Spochybňuje sa právo dieťaťa na svojich rodičov; a zároveň sa postuluje právo osoby či osôb na dieťa. Západ dospel k oddeleniu práva na manželstvo od práva na rodinu. Na Slovensku právo na rodinu bolo vždy späté s právom na manželstvo. Išlo o ucelené právo. Ak sa z manželstva stane len spolužitie dvojice bez ohľadu na sexuálnu identitu, ako budeme vykladať odkaz Desatora „Cti svojho otca a svoju matku“? Aký vzor muža – otca – gentlemana a ženy – matky – dámy sa skrz rodovú ideológiu vytvára pre novú generáciu? Ako vyjadríme s úctou pojmy otčina alebo materinský jazyk, keď to nebude politicky či legislatívne korektné? Slovensko je krajinou, kde prirodzené chápanie manželstva je podporované veľkou väčšinou populácie. Som rád, že si nemusíme vysvetľovať základné pojmy, ale stavať na týchto základoch potrebnú a prospešnú stavbu. Úlohou kresťanov je obhajovať rozum a zodpovednú slobodu. Sterilná, neplodná viera, ktorá síce cituje učenie a tradície, ale nežije ich zmysel – to je karikatúra kresťanstva. To nie je príťažlivý štýl života.

Hovoríte o tradičných hodnotách, ale nie sme len staromódni?

Dúfam, že nie. Chápem modernosť ako aktualizáciu osvedčeného. Ak sa moderna odtrhne od toho, čo platí ako zdravé, rozumné, udržateľné pravidlo, tak nás privedie nielen do omylu, ale aj do konfliktov a problémov. Moderné ideológie presadzovali a modernizáciu hlásali aj mnohí diktátori a totalitní vodcovia. Európska história je plná tvrdých lekcií, keď pod heslom nového človeka a spoločnosti, novej morálky a svetlej budúcnosti, či oslobodenia človeka a triedy vyrastali gilotíny, gulagy, plynové komory, masové hroby a krvavé vojnové polia. Ideológie odporujúce pravde o človeku viedli vždy k etickému relativizmu a k veľkým škodám. Rodová ideológia spôsobuje veľa nedorozumení, lebo spochybňuje doterajšie chápanie antropológie človeka ako muža a ženy, ktorí sú si rovní v dôstojnosti, ale odlišní biologicky. Muž a žena vytvárajú ako pár jednotu vzájomným dopĺňaním sa, aby v tejto jednote žili, odovzdávali život novým bytostiam a vychovávali deti. Pre túto účasť na zdieľaní života a stabilitu mikrospoločenstva rodičov a detí je manželstvo jedinečným zväzkom, ktorý si zaslúži osobitnú podporu, pre nič iné. A to je rozhodujúce pre každý národ a civilizáciu. Rovnosť pohlaví nie je ich rovnakosťou.

Vy si myslíte, že Slovensko zabráni prenikaniu rodovej ideológie v Európe, alebo, že tomu zabráni slovenská novela ústavy?

Keď prichádza povodeň, staviame hrádze. Keď sa šíri škodlivá ideológia a stúpa jej vplyv, treba primerane chrániť spoločenstvo, zvlášť deti, pred jej účinkami. Slovensko má dnes postavenie, aké v dejinách nemalo. Môže hovoriť do medzinárodného práva. Hlasuje o charaktere a obsahu európskeho komunitárneho práva. V mnohých súvislostiach sa rozhoduje na báze jednomyseľnosti. Viaceré oblasti ľudských práv sú postavené na tomto princípe – každý štát má právo veta. Rodinná politika je rešpektovaná v EÚ na základe vnútroštátneho práva. Nie sme v tomto chápaní rodinného práva jediní, izolovaní. Je dôležité, aby tí, ktorí si pamätajú nedávnu triednu ideológiu, odmietali pretváranie spoločenstva štátov postupne na inej, novej ideológii. To nie je čiernobiely svet, ale zápas o chápanie človeka a spoločnosti na báze prirodzených hodnôt, alebo umelo definovaných východísk, ktoré prináša rodová ideológia. Ak sa stane určujúcou, jej dopady budú rozsiahle. S iniciatívou na ústavné ukotvenie manželstva sme prišli vtedy, keď Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny predložila návrh novej Celoštátnej stratégie ľudských práv. Bolo to začiatkom septembra 2013. Táto stratégia je výrazne formulovaná cez rodovú ideológiu. Ústavne ukotvené rodinné právo je vecou Slovenska a je príspevkom pre Európu, ktorá nie je a nemá byť superštátom. V oblastiach ako je kultúra a etika vidím náš osobitný prínos pre Európu. My z Bruselu očakávame ekonomický rast a eurofondy; ale Európa je v kríze základných hodnôt. Mnohé národy nastavené na neprimeraný konzum spotrebovali už budúce príjmy a neúmerne zadĺžili nasledujúce generácie. Je to morálne? Je to zodpovedné?

Keď my sa držíme tradičných základných hodnôt, znamená to, že západ sa zbláznil?

Západ je pestrý a prebieha tam výrazný hodnotový pohyb. Francúzske Národné zhromaždenie uzákonilo manželstvo pre všetkých a adopcie detí homosexuálnymi dvojicami, ale milióny ľudí v uliciach protestujú. Akoby sa tak zastupiteľská demokracia otočila proti manifestujúcim davom. Definícia manželstva v našej ústave znamená určitý odkaz aj pre tieto krajiny. To neznamená, že pôjdu podľa nás, ale je to za Slovensko potvrdenie toho, na čom nám záleží – doma i vo svete. Na čom sme stavali svoju civilizáciu a kultúru. Mnohí zo Západu nám blahoželajú a ďakujú za tento počin. Je pre nich povzbudením v čase, keď sa dynamicky mení ich spoločenská sústava a poradie hodnôt, platná legislatíva a tým aj exekutíva, a každodenná realita v školách, úradoch, na pracoviskách, v médiách. Ústavná novela je zároveň poistkou proti pokusom o harmonizáciu európskeho práva v tejto oblasti, ako sa o ňu opakovane pokúšajú niektoré vlády.

Figel
Foto: SITA/Jozef Jakubčo
Definícia manželstva sa počas rokovania zmenila. Prečo?

Áno, potvrdzuje to zároveň otvorenosť a konštruktívnosť parlamentného politického a legislatívneho procesu. Trval od začiatku septembra do 4. júna, teda deväť mesiacov. Z princípu uprednostňujem jednoznačnosť definícií. Preto v pôvodnej verzii bol text, že „manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy.“ Vylučujú sa tým rôzne možnosti viacnásobných zväzkov jednej osoby. Keď však 6. mája na rokovaní Ústavnoprávneho výboru NR SR jeho predseda Robert Madej namietal voči tomuto číselnému vyjadreniu ako prebytočnému, súhlasil som s tým ako predkladateľ za podmienky, že sa zmení aj zlučovacia spojka na vzťahovú, teda „a“ na „medzi“. Text definície bol upravený a znie: „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou.“ Takto je to lepšie, presnejšie. Druhá veta je podľa originálu návrhu: „Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“ Som presvedčený, že si zaslúži starostlivú analýzu na strane oponentov, občianskych aktivistov, podporovateľov a hlavne inštitúcií verejnej moci. Pretože budúce legislatívne alebo exekutívne akty musia byť prijímané vo svetle tejto novej ústavnej povinnosti štátnych a samosprávnych orgánov manželstvo ochraňovať a podporovať. Týka sa to všetkých oblastí života, osobitne sociálnych služieb, výchovy a vzdelávania detí, politiky zamestnanosti, podpory bývania. A doterajšie zákony a záväzné nariadenia s touto povinnosťou nesmú byť od 1. septembra v rozpore.

Zástupcovia LGBTI komunity však po schválení ústavy sa vyjadrili, že proces novela nezastaví, iba ho spomalí.

Budúcnosť sa nezačína zajtra. Rozumní hovoria, že začína dnes. Múdri vedia, že sa začala už včera. Ak Slovensko je dnes schopné výrazne a jasne definovať, čo je manželstvo, je to dobré pre nás i pre iných. Vytváranie akýchkoľvek možností pre osobné vzťahy medzi dvojicami ľudí je viac vecou civilného poriadku ako ústavného práva. Štát sa má angažovať do vzťahu medzi dvomi osobami, ak tu ide zároveň o tretiu, slabšiu osobu a ide pritom o verejný záujem. V prípade manželstva to znamená dieťa. Deti sú tým dôvodom, ktorý reprezentuje verejný záujem, spoločné dobro a zodpovednosť silnejších za najslabších. Preto potrebujeme ústavné ukotvenie manželstva. Čo sa týka detí, tie majú garantovanú rovnakú ochranu bez ohľadu na svoj rodinný pôvod. Dieťa z neúplného manželstva alebo narodené mimo nemanželstva nesmie byť diskriminované. Všetko ostatné by malo byť doménou občianskeho zákonníka. Ak je treba upravovať vzťahy medzi dvomi dospelými osobami, na to stačí občiansky zákonník.

Vy ste ešte na jeseň povedali, že keď prejde definícia manželstva do ústavy, môžete spokojne odísť z politiky.

Čo som povedal, platí. Raz odídem; vsetci sme tu prechodne. Novela Ústavy je obrovský výsledok, ktorého ovocie prinesie a potvrdí až čas. Moje vyjadrenie znamená to, že sa s takýmto počinom dá v chápaní politiky ako služby spoločnosti a veci verejnej máločo zrovnávať. Som hrdý, že som bol osobne veľmi blízko pri integrácii Slovenska do zjednotenej Európy. Som rád, keď som mohol ľudí odbremeniť od ťarchy splácať 30 rokov zhruba 17 mld EUR za 105 km diaľnice D1 realizovaných vo forme nevýhodných PPP kšeftov. Mal som odvahu ich zrušiť a zmeniť to na klasickú výstavbu za nepredražené, konkurenčné ceny; a naviac, väčšinu nákladov hradia fondy EÚ. No ukotvenie jedinečnosti manželstva v ústave je výsledok nemateriálny; je to fenomén kultúrny. A kultúra je podľa mňa na vrchole hodnôt. Lebo kým ekonomika je nevyhnutnosťou ako každodenný chlieb, tak kultúra dáva charakter našim vzťahom a zmysel našim životom.

Beriete to ako jeden z najväčších úspechov vo vašej politickej kariére?

Beriem to ako osobitný prínos pre zodpovedný, usporiadaný vývoj našej spoločnosti a domoviny. A ako slovenský prínos pre spoločnú Európu. Naši otcovia vravievali: „Aká rodina – taká dedina; aká dedina – taká krajina.“ Pre každý štát je výhodné mať dobré a stabilné vzťahy v rodinách vytvárajúce priaznivé prostredie pre výchovu detí. Starostlivý otec a milujúca matka sú v najlepšom záujme detí, ktoré sú budúcnosťou národa, jeho kultúry, jeho penzijného systému. Je to výhodné po každej stránke – ekonomickej, finančnej, kultúrnej, občianskej. Z hľadiska štátu je prospešné podporovať stabilné spoločenstvá, lebo odovzdávanie života a formovanie novej generácie je v bytostnom záujme celej spoločnosti a štátu.

Figeľ s Ficom
Foto: SITA
Ako ste presvedčili Smer-SD, aby hlasoval za opozičný návrh?

Nebol to prvý pokus KDH, ale v stredopravých koalíciách sme neuspeli. Možno je prekvapivé, že tu sa dohodli kresťanskí a sociálni demokrati. Potvrdzuje to však politické a spoločenské zázemie na Slovensku, ktoré pri takýchto témach je schopné konsenzu. Mať konsenzus pri téme rodiny je pre každú spoločnosť výhodné a dôležité. Lebo na rodine záleží.

Smer-SD na začiatku vaše pozvanie na rokovania odmietal.

Smer nebol proti, ale nebol ani za. Keď Robert Fico oznámil kandidatúru na prezidenta, bol som presvedčený, že ústavná zmena má väčšiu šancu. Pomohla nielen naša vytrvalosť a férovosť v rokovaniach, ale aj odvaha riešiť v rámci novely aj súdnictvo. Považovali sme to za potrebné a zodpovedné. Bol to náš program už za Radičovej vlády. KDH nepolitikárči, ale plní program, ktorý plniť občanom sľúbilo. A to aj v postavení opozičnom. Konštruktívna a dôsledná opozícia je prínosom pre ľudí a pre demokratickú vládu. Smer si to už uvedomuje, ako to dokazuje vývoj v poslednom období.

Teda keby neboli prezidentské voľby, novela ústavy neprejde?

Naša septembrové iniciatíva reagovala na ambíciu vlády v oblasti ľudských práv, nie na prezidentské voľby. Ale ambícia riešiť aj ťažšie a vážnejšie otázky a výber hlavy štátu, je dobrým momentom pre hľadanie a nachádzanie spoločenských odpovedí a ich nositeľov. Téma manželstva a rodiny sa stala súčasťou volebnej kampane. Bola jednou z najviditeľnejších. Teda diskusia bola intenzívna, celoplošná a korektná. To, že sa Smer rozhodol podporiť návrh podpísaný 40 poslancami, súvisí tiež s tým, že jeho obsah bol korektný a prijateľný. Vychádzal zo zákona o rodine. My sme nechceli urobiť len demonštratívny akt, ale nájsť širokú, kvalifikovanú väčšinu. Fico vo februári vyjadril pripravenosť podporiť tento návrh s požiadavkou na podporu zmien v justícii. Považoval by som za slabosť a špekuláciu odmietnuť dohodu len preto, že idú voľby. Vyhrali občania SR, a vyhrali viacnásobne. Jedna aj druhá oblasť zodpovedajú spoločenskému záujmu a môžu priniesť dobré ovocie. Budeme sa usilovať na tomto základe rozvíjať účinnú prorodinnú politiku na prospech ľudí. Budeme usilovať s ešte väčším nasadením spájať podporu rodiny so zamestnanosťou a spravodlivosťou na Slovensku. Príkladom toho sú naše návrhy zákonov o rodinnom podnikaní, o viacgeneračnej solidarite čiže o troch grošoch, o ochrane subdodávateľov vo verejnom obstarávaní, o nedeli pre každého. Očakávam, že efektívne úsilie o obnovu krajiny a konsolidáciu hospodárstva a verejných financií cez podporu rodiny bude postupne narastať. A to je najlepšia cesta pre Slovensko.

Odporúčané články

Odchodom Procházku z parlamentu sa KDH posilní, tvrdí Figeľ KDH žiada ústavný súd, aby preskúmal novelu o investíciách

Neprehliadnite

Prezident Kiska nazval pápeža Františka stelesnením dobra, hovorili aj o pokore u politikov Okresný predseda ĽSNS mal vytetovaný hákový kríž na hrudi, strana sa však dištancuje od fašizmu Stoch je medzi najaktívnejšími strelcami Európskej ligy, Dabbur má na konte najviac gólov Primátor Vranova n/Topľou si pohorší, poslanci mu schválili o 600 eur nižší plat ako mal Zjazdový lyžiar Marc Gisin mal vo veľkej rýchlosti hororový pád, na trati zasahoval vrtuľník Slováci sa sťažovali na úroveň slovenčiny v televízii a rozhlase, prekážala im aj čeština Štáty Európskej únie predĺžili sankcie voči Rusku, dôvodom nedodržiavanie minských dohôd Most-Híd by podľa Gála opäť vstúpil do súčasnej koalície, dôvod na predčasné voľby nie je

Témy

Diskusia

Bezplatný email raz týždenne s novinkami z Webnoviny.sk:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Z kategórie Aktuálne správy

Aktuálne témy

Odporúčame

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.

OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies