Fincentrum na Slovensku rástlo o 35%

Hypotéka, peniaze
Foto: shutterstock.com

BRATISLAVA 28. februára (WBN/PR) – Kým konkurencia na Slovensku zaznamenáva stagnáciu či minimálny rast, Fincentrum dynamicky rástlo o 35%. Celkovo na stagnujúcom trhu dokázalo Fincentrum aj ako skupina rásť dvojciferným tempom. Konsolidovaný obrat na Slovensku a v Českej republike prekonal 1,375 miliardy Kč (resp. 50,13 mil. eur) čo predstavuje medziročný rast skupiny o 13%. Výborné výsledky približujú firmu k stanovenému cieľu stať sa na oboch trhoch do roku 2017 najväčšou firmou v odbore finančného sprostredkovania.

Zaujímavé informácie o spoločnosti Fincentrum nájdete na fincentrum-financne-sprostredkovanie.sk.

„Fincentrum na Slovensku zažilo historicky najsilnejší rok. Konsolidovaný obrat za rok 2013 bol 13,74 mil. eur a celkový medziročný nárast 35%. Potvrdilo sa, že sme jednotkou v sprostredkovaní hypoték. Naši spolupracovníci sprostredkovali hypotéky v celkovom objeme 417 mil. €, čo predstavuje takmer 10% podiel na trhu,“ uvádza Milan Repka, predseda predstavenstva a riaditeľ Fincentrum Slovensko. Podľa štatistík Národnej banky Slovenska objem všetkých hypoték poskytnutých bankami v roku 2013 bol 4 251 mil. €.

Kľúčové ukazovatele na Slovensku:

Fincentrum je absolútne najväčším sprostredkovateľom hypoték na Slovensku, kedy sprostredkovalo každú 10. hypotéku. Sprostredkovatelia zabezpečili svojim klientom viac ako 7 300 hypoték v objeme 417 mil. eur (medziročne +77%).

• Počet sprostredkovaných zmlúv v oblasti investícií vzrástol v roku 2013 o 35% na 4 507. Zazmluvnená ročná výška investícií dosiahla objem 24 mil. eur (medziročne +11,7%).

• Fincentrum dokázalo počas niekoľkých rokov zmazať historický náskok tradičných konkurentov na trhu. Vďaka medziročnému zvýšeniu obratu o tretinu na 14 mil. eur a siaha na pozíciu druhého najväčšieho sprostredkovateľa.

Kľúčové ukazovatele v Českej republike:

Fincentrum sprostredkovalo každú 14. hypotéku v ČR. Sprostredkovatelia Fincentra sprostredkovali takmer 8 tisíc hypoték v objeme 10,3 miliardy Kč (medziročne +23%).

• Stále významnejšiu úlohu vo finačnom sprostredkovaní hrajú investície, ktoré okrem iného nahrádzajú produkty ponúkané v rámci reformovaného dôchodkového systému. Počet sprostredkovaných zmlúv v oblasti investícií vzrástol v roku 2013 o štvrtinu na viac ako 22 tisíc. Zazmluvnená ročná výška investícii prekročila hranicu jednej miliardy korún (medziročne +52%).

• Fincentrum je jedinou veľkou spoločnosťou, ktorá dokázala na stagnujúcom trhu finančného sprostredkovania rásť (približne o 6%) a zvýšiť tak svoj trhový podiel.

„V Českej republike majú za sebou finanční sprostredkovatelia zložitý rok. Nevydarená dôchodková reforma, ale aj rastúce nároky na kvalitu sprostredkovania sa podpísali na výkonnosti niekoľkých tradičných firiem v odbore. Najväčší konkurenti prepadli medziročne o -20 až -30%. Vďaka dlhoročnému tlaku na kvalitu sprostredkovania a prepracovaný systém vzdelávania obstáli sprostredkovatelia Fincentra aj v tomto náročnom období a ako jediný medziročne rastú,“ uviedol Petr Stuchlík, spoluzakladateľ Fincentra.

Fincentrum ukončilo úspešne prvý rok fungovania s novými akcionármi, investičnými fondmi ARX Equity Partners a Capital Dynamics. Rok 2013 bol tiež prvým rokom fungovania akciového programu pre sprostredkovateľov a riaditeľov Fincentra. Najlepších 68 z nich má preto nárok získať akcie luxemburskej skupiny Fincentrum v hodnote približne 100 miliónov českých korún.

Uvedené ukazovatele prejdú ako auditom renomovanej audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

pozn. Na prepočet meny bol použitý kurz NBS zo dňa 31. 12. 2013 t. j. 1 EUR = 27,427 CZK. Prípadné odchýlky medzi deklarovanými číslami môžu byť spôsobené odchýlkami kurzu a rozdielmi v účtovnej metodike medzi jednotlivými krajinami a účtovným obdobím, ako aj zaokrúhlením.

Fincentrum patrí na Slovensku a v Českej republike medzi tri najvýznamnejšie spoločnosti v odbore finačného sprostredkovania. Skupina pôsobí predovšetkým v nasledovných oblastiach:

Finančné sprostredkovanie: viac ako 2 600 sprostredkovateľov poskytuje individuálne finančné sprostredkovanie občanom SR a ČR. Spoločnosť na týchto trhoch patrí medzi trojicu najvýznamnejších firiem v odbore. Fincentrum dlhodobo prispieva k zvýšeniu transparentnosti a kvality trhu finančného sprostredkovania. V uplynulých rokoch zvíťazilo v niekoľkých testoch finančných sprostredkovateľov tuzemnských médií.

Korporátne obchody: divízia Korporátne obchody je zameraná na komplexné zabezpečenie potrieb malých a stredných podnikateľov, priemyslových podnikov, komunálnej sféry či bytových družstiev a inštitúcií v oblasti zamestnaneckých výhod, v poistení flotil, majetkového a zodpovednostného poistenia. Klientom ponúka riešenia „šité na mieru“ v spolupráci s poisťovateľmi v ČR a na Slovensku.

Spoločenské projekty: popri prestížnom ocenení Fincentrum Banka roku a Fincentrum & Forbes Investícia roka zverejňujeme tiež v ČR každý mesiac hodnoty ukazovateľov Fincentrum Hypoindex®. Fincentrum ďalej prevádzkuje odborné portály investujeme.sk, investujeme.cz, hypoindex.cz, ceskereformy.cz a overeniporadcu.cz.

Konsolidovaný obrat spoločností skupiny Fincentrum v roku 2013 prekročil 1,375 mld. Kč, čo predstavuje oproti roku 2012 nárast o 13 %.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:

Ing. Želmíra Koncošová

manažérka marketingu a PR

T +421 232 118 774, M +421 901 737 104

E-mail: zelmira.koncosova@fincentrum.com

www.fincentrum.com

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Fincentrum