Person standing in bus

Verejná doprava rok od vypuknutia pandémie

Spoločnosť ARRIVA bezodkladne prijala opatrenia k zamedzeniu šírenia vírusu, dezinfikuje autobusy aj priestory. Vodiči autobusov sú podobne ako ďalšie povolania v permanentnej službe verejnosti a zabezpečujú službu aj pre kritickú infraštruktúru. Verejná doprava však musí aj naďalej slúžiť cestujúcim.