Atómové elektrárne Mochovce

Tretí blok blok v Mochovciach je bez štvrtého nerentabilný. Podľa Galeka treba dostavať oba ( venergetike.sk)

Ako uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk a agentúru SITA štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek, tretí blok je totiž bez dokončenia štvrtého ekonomicky nenávratnou záležitosťou. Štvrtý jadrový mochovský blok by mal byť pripravený začať vyrábať elektrinu dva roky po dostavbe tretieho bloku, čiže niekedy v roku 2023. Podľa oficiálne zverejnených informácií z novembra minulého roka je štvrtý blok dokončený na 87,76 percent.
Atómová elektráreň Mochovce

Enel a EPH sa dohodli na úplnej dostavbe Mochoviec ( venergetike.sk)

Obsahom novej dohody je to, že Enel Produzione, priamo alebo prostredníctvom iných firiem zo skupiny Enel, dá úvery spoločnosti HoldCo, ktorá ich potom poskytne Slovenským elektrárňam. Pôjde o pôžičky do sumy 570 miliónov eur so splatnosťou v roku 2032.
Mochovce

Tretí mochovský blok čakajú ešte skúšky v aktívnej zóne ( venergetike.sk)

Na treťom bloku Atómovej elektrárne Mochovce boli vykonané takmer všetky skúšky. Všetky doterajšie skúšky boli vykonané v neaktívnych podmienkach, čiže bez jadrového paliva v reaktore. Ďalšou fázou uvádzania do prevádzky bude vykonanie testov fyzikálneho spúšťania a testov energetického spúšťania.
Atómové elektrárne Mochovce

Mochovce NPP budget increases again by almost 500 mln euros ( venergetike.sk)

The power producer Slovenske Elektrarne will be allowed to start loading nuclear fuel into the third Mochovce nuclear unit at the end of April 2021 at the latest. This will take place only once all the permissions without any objections and challenges of the participants of the proceeding are granted. Nuclear fuel loading will be postponed to July-August 20201 in case of some appeals.