Atómová elektráreň Mochovce

Enel a EPH sa dohodli na úplnej dostavbe Mochoviec ( venergetike.sk)

Obsahom novej dohody je to, že Enel Produzione, priamo alebo prostredníctvom iných firiem zo skupiny Enel, dá úvery spoločnosti HoldCo, ktorá ich potom poskytne Slovenským elektrárňam. Pôjde o pôžičky do sumy 570 miliónov eur so splatnosťou v roku 2032.