Fuelcng SPP

Očakáva sa rozvoj LNG ( venergetike.sk)

S využívaním LNG v doprave sa počíta aj na Slovensku. Slovenský plynárenský priemysel v rámci projektu fueLCNG už uskutočnil emisné testy a testovacie jazdy nákladných ťahačov s pohonom na skvapalnený zemný plyn.