Factory building background

Je dôležité správne osvetlenie priemyselných prevádzok?

Slovenská komora stavebných inžinierov zorganizovala pre odbornú verejnosť a svojich členov v rámci celoživotného vzdelávania ďalší vzdelávací seminár, ktorého hlavnou témou bolo „Osvetlenie priemyselných prevádzok – na ceste k priemyselnej revolúcii 4.0“.