Biomasa

Začal sa boj o budúcnosť biomasy ( venergetike.sk)

Podľa energetikov a lesných odborníkov, mylnými informáciami o biomase sa vyvoláva falošný dojem, že hlavným dôvodom ťažby dreva je jeho spracovanie na drevnú štiepku za účelom jej následného využitia v energetike.