Umelecka prax v trencine 1.jpg

Technologické centrum firmy Adient a Trenčianska univerzita inšpirujú žiakov k štúdiu technických odborov

Adient technologické centrum v Trenčíne spolu s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne vstupuje do programu Automobilová Junior Akadémia, ktorý organizuje Zväz Automobilového priemyslu SR (ZAP SR). Žiakom končiacich ročníkov základných škôl pripravia program, ktorý im priblíži svet automobilových inovácií. Je tak prvou subdodávateľskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá vstúpila popri troch automobilkách do tohto dobre zabehnutého programu.
študenti, aula, vysoká škola

Päť slovenských univerzít má problém, môžu prísť o titul

Výstražný prst akreditačnej komisie sa týka Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.