Mochovce

Tretí mochovský blok čakajú ešte skúšky v aktívnej zóne ( venergetike.sk)

Na treťom bloku Atómovej elektrárne Mochovce boli vykonané takmer všetky skúšky. Všetky doterajšie skúšky boli vykonané v neaktívnych podmienkach, čiže bez jadrového paliva v reaktore. Ďalšou fázou uvádzania do prevádzky bude vykonanie testov fyzikálneho spúšťania a testov energetického spúšťania.
Atómové elektrárne Mochovce

V Mochovciach nezistili inšpektori žiadne nové vážne nedostatky, termín dostavby stále otázny ( venergetike.sk)

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) nezistil počas leta žiadne vážne nedostatky pri dostavbe tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce. „Žiadne nové zásadné nedostatky brániace pokračovaniu uvádzania do prevádzky neboli na stavbe zistené,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová. Inšpektori ÚJD našli pri kontrolách len nedostatočné vydokladovanie splnenia požiadaviek na kvalitu. „To znamená, že držiteľ povolenia musí ešte dopracovať, doplniť respektíve sprecizovať dokumentáciu preukazujúcu kvalitu určitých zariadení a vykonaných prác,“ dodala Vachová. K potencionálnym termínom uvedenia tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky sa ÚJD nechcel vyjadriť.