UPC

Spoločnosť UPC v 3. štvrťroku 2021: rast predaja internetových služieb, nové TV stanice a rozširovanie siete

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, svetového lídra v oblasti konvergovaných širokopásmových, video a mobilných komunikačných služieb, pokračovala v podpore svojich zákazníkov počas pandémie rozširovaním TV ponuky, sprístupňovaním ultrarýchleho 1 gigabitového internetu v ďalších mestách, ako aj rozširovaním svojej širokopásmovej giga-ready siete v nových lokalitách.