Európska komisia

Európska komisia musí opäť posúdiť, či slovenské zdravotné poisťovne dostali štátnu pomoc

Európska komisia v roku 2014 vo veci sťažnosti poisťovne Dôvera rozhodla, že Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP) nemôžu byť klasifikované ako podniky v zmysle pravidiel EÚ pre štátnu pomoc. Súd dospel k záveru, že SZP a VšZP by sa mali považovať za podniky, na ktoré sa pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci vzťahujú.