Hanby Bratislavy: Ohavná ruina Esterházyho paláca sa má po desaťročiach dočkať rekonštrukcie

Ruiny Esterházyho palácu
WebNoviny.sk/Lenka Sidorová

BRATISLAVA 15. mája (Webnoviny) – Bratislava je malé mesto s malým historickým centrom. O to smutnejšie je pozerať sa desiatky rokov na ruiny budov, ktoré by mesto mohli skrášľovať, slúžiť obyvateľom a lákať turistov.

Ruiny Esterházyho palácu pred dvoma rokmi v dražbe kúpila spoločnosť  Esterhazy Real Estate s.r.o., ktorej majiteľmi sú  dcérske spoločnosti rakúskej Raiffeisen bank. Odvtedy sa v podstate nič nezmenilo. Od mája do júla 2018 sa uskutočnili práce na provizórnej streche, inak palác stále chátra.

Ľubomír Boháč z občianskeho združenia Oživenie Kapitulskej zastáva názor, že „nakoľko súkromný sektor dlhé desaťročia zlyhával, ideálny by bol zásah zo  strany štátu  formou  odkúpenia nehnuteľnosti a následnej rekonštrukcie pre  potreby štátnych inštitúcií.“

Keďže ide o budovu v súkromnom vlastníctve, možnosti mestskej časti Staré mesto na ovplyvnenie stavu pamiatky sú obmedzené. Ako nás informoval hovorca starostky Matej Števove, ak Stavebný úrad zistí, že budova je v stave, ktorý ohrozuje bezpečnosť obyvateľstva a verejný záujem, môže vyzvať vlastníka nehnuteľnosti, aby budovu zabezpečil, prípadne mu môže udeliť pokutu.

„Budovu sme kúpili v roku 2017 a ako prvý krok sme uskutočnili najnaliehavejšie ochranné opatrenia. Naším cieľom je čo najskôr zrekonštruovať budovu s rešpektom k jej historického charakteru, v úzkej spolupráci s pamiatkármi. V súčasnosti vybavujeme všetky potrebné povolenia a dokumenty na začatie stavby a prístupové práva pre stavebné stroje. Záleží na rozhodnutiach orgánov, kedy budeme môcť začať s ďalšími krokmi obnovy,“ uviedol senior expert spoločnosti Raiffeisen bank  pre developerské projekty Stephan Waldhart.

POKUS O REKONŠTRUKCIU VIACKRÁT ZLYHAL

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (KPÚ BA) nás informoval, že rekonštrukcia Eszterházyho paláca ako objektu vo vlastníctve štátu sa začala ešte pred rokom 1989. „Uprostred prác na statickom zabezpečení (po rozobraní strechy nad časťou objektu) boli práce prerušené, pričom objekt nebol ani provizórne zabezpečený,“ uviedol úrad. Následkom toho sa zhoršil celkový  stavebno-technický stav, došlo k deštrukciám viacerých stropov v interiéroch a k celkovému úbytku pamiatkových hodnôt, okrem iného aj  zrútením južného dvorového krídla z polovice 18. storočia. „Objekt bol až do 20. storočia využívaný na bývanie a ideálne by bolo túto funkciu aspoň vo väčšej časti objektu zachovať,“ dodáva KPÚ BA.

Objekt za posledných 25 rokov viacnásobne zmenil vlastníka, čo vždy viedlo k  prerušeniu stavebných prác na obnove objektu. Následkom bolo postupné zhoršovanie stavebno-technického stavu, napriek opakovaným výzvam zo strany KPÚ BA vlastníkom a z ich strany prijatým opatreniam na zabránenie ďalšej deštrukcii objektu a jeho opravy.

Do objektu tak naďalej zatekalo, čo bolo príčinou znehodnocovania pôvodných konštrukcií, ako už aj čiastočne realizovaných prác na statickom zabezpečení objektu.

ČO SA SKRÝVA V RUINÁCH

N-ART Ateliér Architektúry svojho času vypracoval vizualizáciu Esterházyho palácu po rekonštrukcií. Budova by okrem nadzemných priestorov poskytovala i podzemné garáže a námestie pre posedenie na čerstvom vzduchu. Ateliér upozornil, že v súčasnosti už nie je zapojený do projektu, ktorý od vtedy prešiel viacerými zmenami. Obrázky nižšie sú teda v súčasnosti neaktuálne, ale aspoň zobrazujú, ako krásne by mohol palác vyzerať i to, ako by sa dal využiť.

Vizualizácia Esterházyho palácu
n-art.sk
Vizualizácia Esterházyho palácu
n-art.sk
Vizualizácia Esterházyho palácu
n-art.sk

RUINY OCENILI FILMÁRI

Zdevastované zvyšky využili aspoň filmári ako kulisu vo filme Peacemaker z roku 1997, kde bol palác súčasťou obrazu rozbombardovaného Sarajeva.

Z HISTÓRIE KAPITULSKEJ ULICE

Kapitulská ulica je jednou z najstarších ulíc v Bratislave. Väčšina parciel a domov tu vždy patrila cirkvi. Už v stredoveku tu prekvitalo vzdelanie. Bola tu prvá škola v meste, označovaná ako gymnázium.

V roku 1919 na tejto ulici sídlil prvý rektorát Univerzity Komenského a od roku 1936 je sídlom bohosloveckej fakulty UK.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom