Historický projekt obnovy lesov ušetrí milión ton CO2, spúšťa ho skupina VELUX a WWF

Murchison Falls, Uganda, Africa
Foto: Adobe Stock

Prvý projekt na obnovu lesov financovaný spoločnosťou VELUX v rámci jej 21-ročného partnerstva s WWF International sa oficiálne začal. Projekt Regenerácia prirodzených lesov pre zvýšenie zásob uhlíka v Albertínskom rifte (FRECAR) bude viesť WWF-Uganda v spolupráci s Národným lesníckym úradom Ugandy. Formálne memorandum o porozumení (MoU) sa podpísalo v marci 2021 a ugandská vláda projekt plne schvaľuje.

WWF a skupina VELUX oznamujú oficiálne spustenie inovatívneho projektu obnovy lesov, ktorý bude najväčším príspevkom Ugandy k jej Národne stanoveným príspevkom (NDCs). Očakáva sa, že projekt realizovaný na území s rozlohou približne 34 000 hektárov prinesie úsporu približne jedného milióna ton CO2. Všetky zníženia alebo odstránenia emisií uhlíka, ktoré vzniknú v rámci projektu financovaného skupinou VELUX, budú slúžiť ako príspevok ugandskej vláde a pomôžu zlepšiť podmienené NDC.

Projekt Regenerácie prirodzených lesov pre zvýšenie zásob uhlíka (FRECAR) sa nachádza v Albertínskom rifte v Ugande, v oblasti s výskytom výnimočných rastlinných a hlavne kvetinových endemitov, ktorý sa rozprestiera na území piatich štátov. Projekt obnovy lesa je prvým z piatich takýchto projektov, patriacich do 21-ročného partnerstva medzi WWF a skupinou VELUX, ktoré sa začalo v roku 2020.

Z dôvodu prebiehajúceho celoštátneho zákazu vychádzania v Ugande sa oficiálne spustenie ugandského projektu FRECAR uskutočnilo na virtuálnom úvodnom zasadnutí. Na úspešnom stretnutí sa zúčastnila veľká skupina zainteresovaných strán vrátane Národného lesníckeho úradu Ugandy, zástupcov miestnych komunít, poradenskej spoločnosti pre rozvoj uhlíka, Face the Future, WWF Dánska a WWF Ugandy.

Projekt FRECAR, ktorý vedie WWF-Uganda v spolupráci s ugandským Národným lesníckym úradom (National Forestry Authority, NFA), bude zahŕňať obnovu územia Murchison-Semuliki (Kagombe a centrálnej lesnej rezervácie Bugoma) v Albertínskom rifte. Toto centrum biodiverzity sa vo svojich tropických vlhkých lesoch pýši 6 568 druhmi rastlín a 1 833 druhmi suchozemských stavovcov. Len za posledné dve desaťročia však došlo na území Murchison-Semuliki k úbytku 66 % lesných porastov, čo predstavuje jednu z najvyšších mier odlesňovania v Ugande. Napriek tomu, že sa tu nachádza väčšina chránených oblastí Ugandy, dôsledky poľnohospodárskeho využívania pôdy, nelegálnej ťažby dreva a ľudského osídlenia viedli k výraznému poklesu zalesnenia. Len samotné neudržateľné poľnohospodárske využívanie pôdy viedlo k 88 % zníženiu rozlohy lesov v regióne Kagombe, zatiaľ čo v Bugome sa stratila viac než polovica.

David Duli, riaditeľ WWF-Uganda, vyhlásil: „20-ročné obdobie trvania projektu FRECAR je ideálne pre prirodzenú obnovu lesa. Rieši zároveň otázky biodiverzity, klímy a živobytia a bude sa realizovať v regióne, ktorý za posledných 20 rokov čelil najhorším stratám lesov.“

David Briggs, generálny riaditeľ skupiny VELUX, uviedol: „Som rád, že náš partner pre ochranu lesov WWF dosiahol schválenie tohto projektu. Teraz sa jeho plánované aktivity v Ugande môžu posunúť vpred a pomôcť tak zvrátiť úbytok lesného porastu. Je to prvý dôležitý krok na dosiahnutie našich cieľov v oblasti zachytávania historických emisií uhlíka. Projekt FRECAR je súčasťou nášho širšieho 21-ročného partnerstva s WWF, v rámci ktorého budeme zachytávať našu historickú uhlíkovú stopu. To nám umožní dosiahnuť celoživotnú uhlíkovú neutralitu a presiahnuť aj cieľ uhlíkovej neutrality v našom dodávateľskom reťazci do roku 2030.“

Tom Okello, výkonný riaditeľ Národného lesníckeho úradu v Ugande, v komentári k oficiálnemu schváleniu a spusteniu projektu FRECAR uviedol, že je nadšený projektom, ktorý má zvrátiť úbytok lesných porastov v oblasti jeho realizácie.  V rokoch2005 až 2015 totiž v tomto regióne ubudlo viac než 60 % lesov .

Po formálnom úvodnom stretnutí a odborných technických rokovaniach, ktoré sa konali v júli, sa začiatok výsadby stromov očakáva na jeseň 2021. Proces validácie množstva uhlíka, ktoré sa má uskutočniť v rámci projektu Uganda forest, by mal byť ukončený v prvej polovici roka 2022.

Veľkolepý projekt obnovy a ochrany lesov FRECAR bude slúžiť ako základný kameň Vízie Ugandy do roku 2040 a Národného rozvojového plánu III. Tým, že sa zameriava na zachovanie lesných koridorov, bude zohrávať významnú úlohu pri podpore úsilia ugandskej vlády vrátiť prírodnú rozmanitosť krajiny do stavu z roku 1990.

Projekt FRECAR, ktorý má prebiehať počas nasledujúcich 20 rokov, je v súčasnosti vo fáze implementácie.  Budúce fázy projektu budú zahŕňať plán výsadby stromov na uľahčenie prirodzenej obnovy lesa. Tento plán sa bude realizovať spolu s prístupmi REDD – zameranými na pomenovanie činiteľov spôsobujúcich odlesňovanie a degradáciu existujúcich prirodzených lesov. A to v úzkej spolupráci s miestnymi komunitami a ďalšími zainteresovanými stranami v danej oblasti. WWF-Uganda bude počas jedného desaťročia monitorovať krajinu Kagombe-Bugoma. Zameria sa na určenie vplyvov projektu na množstvo uhlíka, biodiverzitu, komunity a jednotlivé domácnosti žijúce v tejto oblasti.

Partnerstvo WWF a VELUX – spolupráca zameraná na zachytenie historickej uhlíkovej stopy spoločnosti VELUX WWF International a skupina VELUX spustili jednu z najambicióznejších korporátnych aktivít v oblasti klímy a prírody, ktorou preberajú zodpovednosť za minulé aj budúce emisie uhlíka. Tento záväzok je súčasťou historického 21-ročného globálneho partnerstva medzi WWF International a skupinou VELUX, ktorý splní významnú časť záväzku spoločnosti stať sa do roku 2041 celoživotne uhlíkovo neutrálnou.

Skupina VELUX sa pripojila k iniciatíve zameranej na vedecké ciele (Science Based Targets), čím sa zaviazala k najambicióznejšiemu cieľu Parížskej dohody maximálneho nárastu globálnej teploty o 1,5 °C. Do roku 2030 sa prisľúbila stať uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou a znížiť emisie CO2 vo svojom dodávateľskom reťazci na polovicu. Vďaka tomuto záväzku bude historická uhlíková stopa skupiny VELUX – 5,6 milióna ton CO2 vrátane 25 % rezervy (rozsah 1 a 2), vyprodukovaná od jej založenia v roku 1941 – zachytená v piatich projektoch na ochranu lesov, ktoré vyvinula a vedie organizácia WWF. V rámci tohto dlhodobého partnerstva budú WWF a skupina VELUX dosahovať výsledky v oblasti ochrany prírody na základe nášho spoločného záujmu o ochranu a obnovu lesov na celom svete.

Viac informácií o projekte celoživotnej uhlíkovej neutrality (Lifetime Carbon Neutral) a projektoch na ochranu lesov, ktoré sú hlavným predmetom partnerstva s WWF, nájdete na stránke Velux | WWF (panda.org).

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie VELUXWWF Svetový fond na ochranu prírody