Hranice medzi Slovenskom a Maďarskom sa zmenia

Hranice
ilustračné foto Foto: SITA/Jozef Jakubčo

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Hranice medzi Slovenskom a Maďarskom sa zmenia, a to na základe návrhu ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice z dielne ministerstva vnútra. Vyplýva to z návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december, ktorý je do 26. mája v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rezort by mal podľa plánu návrh predložiť v auguste.

Vláda 3. júna 2015 schválila návrh na uzavretie zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom o štátnej hranici, zmluvu podpísali 21. januára v Amsterdame.

„Hlavným dôvodom novej zmluvy je potreba zmeny charakteru spoločnej štátnej hranice s Maďarskom na hraničných vodných tokoch z pohyblivej na nepohyblivú, teda nezávislú od prirodzených zmien korýt hraničných riek. Zmluvou sa súčasne upravuje výmena častí štátneho územia v rovnakej rozlohe, teda v pomere 1:1. Výmenou sa zohľadnia vykonané vodohospodárske a iné stavebné práce,“ vysvetlila pre agentúru SITA Marta Fabianová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra.

Hranice možno zmeniť len ústavným zákonom

Podľa slovenskej ústavy treba zmeny štátnej hranice Slovenska schváliť ústavným zákonom. „Predpokladáme, že ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania v lete,“ doplnila Fabianová. V súčasnosti platný charakter pohyblivej štátnej hranice na hraničných tokoch totiž spôsobuje zdĺhavé právne riešenia dôsledkov prirodzených zmien polohy koryta hraničných vodných tokov, ktorým sa štátna hranica prispôsobuje.

„V častiach štátneho územia, ktoré sa v dôsledku zmien štátnej hranice oddelia od štátneho územia Slovenskej republiky alebo Maďarska, a pripadnú druhej zmluvnej strane, sa nenachádzajú trvalo osídlené územia,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra. Nadobudnutím platnosti sa skončí platnosť Zmluvy medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach, ktorú podpísali 13. októbra 1956 v Prahe.

Takáto zmena sa do budúcnosti pripravuje aj s Rakúskom a Poľskom. „Do budúcnosti sa pripravuje aj bilaterálna dohoda o zmene doterajšieho pohyblivého charakteru na slovensko-poľskej štátnej hranici na hraničných vodných tokoch na nepohyblivý. Je to v štádiu príprav, expertné rokovania sa ešte nezačali, obidve strany však vyjadrili predbežné súhlasné stanovisko,“ doplnila Fabianová.

Predložia aj ďalšie návrhy

V júli by malo ministerstvo vnútra predložiť návrh zákona o pobyte cudzincov, ktorý sa však dotýka aj ministerstiev práce a školstva. Ako ďalej vyplýva z návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december, dôvodom je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu.

V júli rezort predloží takisto návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a to spolu s ministerstvami financií, spravodlivosti, ale aj s Národnou bankou Slovenska (NBS). Ako sa píše v materiáli, dôvodom je „transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ako aj implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov“.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MV Ministerstvo vnútra SR