Inštitút moderného spotrebiteľa zastupuje hlas spotrebiteľov využívajúcich pokrokové technológie v každodennom živote

Ims2018_logo_color.jpg
Foto: Archív IMS

BRATISLAVA 19. júla 2018 (WBN/PR) – Novozaložený Inštitút moderného spotrebiteľa (Smart Consumer Institute) prináša nový pohľad na spotrebiteľskú problematiku, ktorá súvisí s rýchlym rozvojom nových technológii. Spotrebitelia  a koncoví užívatelia produktov a služieb sú každodenne konfrontovaní so zavádzaním inovácii v každej oblasti života, čo vyžaduje ich neustále adaptovanie sa na nové produkty a služby. Nové technológie a procesy zásadným a nezvratným spôsobom transformujú aj tradičné odvetvia, akými sú napríklad doprava, zdravotníctvo, finančné služby, potraviny, energetika, drogistický a iný spotrebný tovar. Inštitút má za ciel sa primárne venovať témam spojením s využívaním internetu a moderných technológií, ktoré súvisia aj so zdieľanou ekonomikou, digitálnymi službami a inovatívnymi „smart“ riešeniami. Podľa Michala Kardoša, riaditeľa inštitútu, je práve v tejto oblasti na Slovensku veľmi veľký deficit a cieľom inštitútu je prispieť k väčšej ochrane a najmä objektívnej informovanosti slovenských spotrebiteľov.

Inštitút ma však za ciel venovať pozornosť aj aktuálnym témam, ktoré sú spojené s tradičnými odvetviami,  akými sú  problematika duálnej kvality potravín a výrobkov, či moderne spôsoby dopravy v mestách.

Inštitút má vo svojej DNA 3 hlavne piliere. Prvým je edukačný, ktorý vychádza z premisy, že spotrebiteľ dokáže robiť správne a jemu prospešné rozhodnutia len za predpokladu, že ma dostatok objektívnych informácii. Cieľom inštitútu je zvyšovať povedomie spotrebiteľov, a tým zvyšovať aj ich ochranu

Druhým pilierom je partnerský prístup. Štát dokáže prijímať správne rozhodnutia pre všetkých občanov len za predpokladu, že sa bude v procese prípravy zákonov vo väčšej miere prihliadať aj na záujmy spotrebiteľov. Cieľom je teda zastupovať záujmy spotrebiteľov a byť konštruktívnym partnerom pre inštitúcie na Slovensku i v Bruseli.

Tretím pilierom je analytický prístup, ktorý inštitútu umožní lepšie pochopiť a interpretovať podstatu komplexných situácii a problémov. Cieľom inštitútu je využívať analytické kapacity a prostredníctvom výstupov prispievať k verejnej debate na dôležité témy, ktoré sa týkajú spotrebiteľov.

„Chceme aby Slovensko držalo krok v rámci zoskupenia najrozvinutejších krajín sveta. To, že sme súčasťou tohto zoskupenia automaticky neznamená, že aj slovenský spotrebiteľ bude správne informovaný a bude mu umožnené využívať dostupné moderné technológie. Je našou ambíciou to zmeniť\“ zdôrazňuje Michal Kardoš.

37330240_1886953011368009_3365466837625077760_n.jpg
Na fotografii : vpravo Michal Kardoš, riaditeľ IMS s Martinom Regulim, /vľavo/ analytikom IMS. Foto: Archív IMS

Michal Kardoš, riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa (Smart Consumer Institute)

Michal Kardoš vystupuje ako odborník na podnikateľské prostredie, legislatívu či komunikáciu s orgánmi štátnej a verejnej správy. Svoju expertízu nadobudol pôsobením vo verejnej správe ako  odborník na podporu slovenských firiem v zahraničí v rámci organizácie SARIO, kde viedol odbor podpory exportu a v etablovaných organizáciách tretieho sektora ako Americká obchodná komora v SR, kde bol zodpovedný za vzťahy s vládou. Aktívne spolupracoval so súkromným sektorom v oblasti verejných politik v rôznych sektoroch v SR a na úrovni Európskej únie. Michal Kardoš študoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a ekonómiu na Univerzite v Oxfore. Tiež absolvoval študijné pobyty vo Francúzsku, Rusku a na Islande.

V poslednom období sa aktívne venoval najmä oblastiam podpory podnikania, inovácií a startupov. Vzhľadom na silný prienik s problematikou pozitívnej orientácie na zákazníka, svoje nadobudnuté know-how sa rozhodol zúročiť v projekte Inštitútu moderného spotrebiteľa. Michal Kardoš má záujem zastupovať hlas spotrebiteľov využívajúcich moderné a pokrokové technológie v každodennom živote.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom