Kandidátov pre verejné obstarávanie dodá nezávislá komisia

Peniaze
Foto: Shutterstock

BRATISLAVA 9. augusta (WEBNOVINY) – Kandidátov na šiestich z deviatich členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude navrhovať odborná hodnotiaca komisia ako nezávislý orgán.

Úrad vlády SR navrhuje spôsob výberu členov druhostupňového orgánu ÚVO s tým, že komisia bude hodnotiť anonymizované návrhy na kandidátov za členov rady.

„Očakávame vyššiu transparentnosť, efektivitu a odbornosť v procesoch verejného obstarávania,“ uviedol pre agentúru SITA o Rade ÚVO vedúci úradu vlády Igor Federič.

Novelou by sa mala zvýšiť transparentnosť

Rada bude najmä rozhodovať o odvolaniach účastníkov verejného obstarávania proti rozhodnutiam ÚVO v konaniach o námietkach. Podľa novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá platí od 1. júla, bude v rade automaticky predsedníčka a dvaja podpredsedovia ÚVO, teda Zita Táborská, Andrej Holák a Danka Bekeová. Vláda má členov rady vymenovať do 1. októbra tohto roka.

„Momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní materiál, na základe ktorého vláda určí mechanizmus výberu kandidátov na členov rady. Tento materiál by mal byť schválený v auguste,“ informoval Federič.

Peniaze, euro

Členovia odbornej hodnotiacej komisie po vymenovaní určia na prípravnom zasadnutí tému projektu a hodnotiace kritériá na výber kandidátov na členov rady. Úrad vlády do komisie navrhne riaditeľku pre verejné obstarávanie, keďže ide o odborníčku s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.

V hodnotiacej komisii pre výber členov rady majú byť zástupcovia siedmich inštitúcií – ÚVO, úradu vlády, Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, Slovenskej akadémie vied, Združenia miest a obcí Slovenska, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Menovať a odvolávať ich bude vedúci úradu vlády na návrh príslušnej organizácie.

Úrad vlády má zverejniť výzvu na navrhnutie kandidátov za prvých členov Rady ÚVO najneskôr päť týždňov pred ich vymenovaním. „Po uplynutí termínu na navrhovanie kandidátov budú všetky doručené žiadosti zverejnené na webe úradu vlády. Komisia hodnotí anonymizované návrhy na kandidátov za členov rady. Z prvých dvanásť s najvyšším počtom bodov odporučí vláde deväť kandidátov, z ktorých vláda vyberie šesť a tých vymenuje za členov rady,“ priblížil spôsob výberu kandidátov Federič.

Úrad akceptuje návrh vlády

Spôsob zloženia komisie podľa šéfa úradu vlády zabezpečí čo najvyššiu transparentnosť výberu kandidátov do Rady ÚVO. „Člen komisie nemôže byť zároveň kandidátom a nesmie byť zaujatý ani byť s kandidátom v rodinnom vzťahu. Konflikt záujmov členov rady je ošetrený priamo zákonom o verejnom obstarávaní,“ dodal Federič. Kandidáti musia mať napríklad vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne päť rokov praxe vo verejnom obstarávaní.

„Úrad akceptuje návrh vlády, ktorý určuje spôsob výberu členov rady. Máme za to, že obsadenie a zloženie komisie v navrhovanej podobe zabezpečí transparentný výber kandidátov,“ uviedol pre agentúru SITA podpredseda ÚVO Andrej Holák. Svojho konkrétneho kandidáta do komisie úrad ešte nevybral, keďže návrh ešte nie je schválený.

Vytvorenie postu druhého podpredsedu úradu vyplynula z novely zákona o verejnom obstarávaní. „Jej prijatím a účinnosťou vzrástla agenda, ako i nové povinnosti úradu. Jedným z prioritných cieľov úradu na nasledovné obdobie je pomoc pri urýchlenom a zároveň efektívnom a transparentnom čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,“ uzavrel Holák.

Mimovládky majú výhrady k výberu kandidátov do Rady ÚVO

Ak bude Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) obsadená odborníkmi bez bočných motivácií podľa Petra Kundera z Aliancie Fair-play sa môžu postupne skvalitniť rozhodnutia úradu, najmä z hľadiska zjednotenia výkladov zákona.

„Kvalitné personálne obsadenie je potrebný predpoklad aj na to, aby rada mohla plniť svoju primárnu funkciu – byť rešpektovaným odvolacím orgánom, ktorý dokáže opraviť pochybenia Úradu pre verejné obstarávanie,“ uviedol pre agentúru SITA Kunder.

Obrovským problémom v obstarávaní okrem neodbornosti je podľa zástupcu Aliancie Fair-play korupcia. „Za slabinu výberu preto pokladám malé možnosti neposunúť ďalej uchádzača, ktorý síce spĺňa odborné predpoklady, ale napríklad verejne predvádza pohŕdanie zákonmi, či ich obchádzanie,“ upozornil Kunder.

Taký kandidát podľa neho môže mať silné väzby na firmy, ktoré sa zúčastňujú obstarávaní, prípadne na subjekty, o ktorých je známe, že podnikajú v rozpore s etikou. „Záväzok mlčanlivosti pre člena je tiež obmedzenie, ktoré podľa mňa pri takej komisii nemá mať miesto,“ dodal.

Výhrady k navrhovanému spôsobu výberu kandidátov do Rady ÚVO má aj riaditeľ slovenskej pobočky mimovládnej organizácie Transparency International Gabriel Šípoš. V poriadku komisie mu vadí, že nebude verejné vypočúvanie kandidátov, resp. zverejnenie ich predstáv.

„Podľa mňa je to lepší spôsob ako eliminovať zlých kandidátov cez verejnú diskusiu. Nech ich vidíme, ako argumentujú, ako sa obhajujú, ako nechať takýto výber len na komisiu, kde majú väčšinu zástupcovia obstarávateľov,“ uviedol pre agentúru SITA Šípoš.

Navrhované anonymizovanie pri posudzovaní kandidátov sa podľa neho dá ľahko obísť. „Naproti tomu nekompetentnosť pri verejnom vypočúvaní je ďaleko ťažšie skryť,“ tvrdí.

Zástupca Transparency International si vie predstaviť miesto v hodnotiacej komisii. Podľa Šípoša však bude záležať aj od toho, ako nakoniec upravia podmienky výberu. Naopak, pre Alianciu Fair-play by bolo zastúpenie v hodnotiacej komisii, alebo v rade v rozpore s jej vnútornými pravidlami. „Už dávnejšie sme sa rozhodli, že nebudeme nominovať zástupcov Aliancie Fair-play do orgánov, či komisií, ktoré majú rozhodovacie právomoci v štátnej, či verejnej správe,“ vyhlásil Kunder.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej HolákGabriel ŠípošIgor FederičZita Táborská
Firmy a inštitúcie ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie