Keď tímová spolupráca prináša ovocie

Foto: dikymoc.sk

BRATISLAVA 14. septembra (WBN/PR) – Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, sa vo svojej práci už takmer 50 rokov venuje výskumu regulácie dýchacieho a srdcovo-cievneho systému.

Nakoľko vyštudoval „pediatrický smer“ a neskôr sa stal, popri svojej vedeckej práci, aj atestovaným detským lekárom zaoberajúcim sa hlavne nedonosenými novorodencami – svoj výskum nasmeroval práve týmto smerom. „V spolupráci – a len v spolupráci teoretických, experimentálnych a klinických pracovníkov, ktorí sa na medicínske záhady dívajú každý z iného uhla pohľadu, vidím možnosti zisťovať nové súvislosti i vo fyziológii človeka. Spoločne so špičkovými neonatológmi pracujúcimi na novorodeneckej klinike a biomedicínskymi inžiniermi, ktorí dobre ovládajú techniku a matematiku, skúmam reguláciu srdca a ciev novorodencov, detí a adolescentov. Získali sme viaceré originálne a zaujímavé poznatky, ktoré prikladáme do mozaiky poznania v tejto oblasti. Postupne vzniká pekný
Foto: dikymoc.sk

virtuálny obraz, ktorý je a bude užitočný aj pre diagnostiku dynamiky vývoja, prípadne i jej porúch novorodencov a detí,“ približuje pán profesor, ktorý je dokonalým príkladom toho, ako môže tímová spolupráca odborníkov z viacerých oblastí prinášať užitočné „ovocie“.

Hlasuj aj ty za najcoolerskejšieho vynálezcu v hre a svojimi hlasmi rozhodni o tom, ktorí vedci sa stanú historicky prvými členmi KLUBU AKČNÝCH HRDINOV. Hlasovanie je bezplatné a neobmedzené, trvá do 20. 10. 2015 a zúčastniť sa ho môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Za tvoju pomoc môžeš získať COOL CENY! Viac informácií nájdeš na www.dikymoc.sk v sekcii TECHNOLÓGIE.

Anketu s názvom „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre“ ti prináša edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Foto: dikymoc.sk
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom