Kolíková: Zjavne tu neboli nástroje na elimináciu korupčných väzieb sudcov

Mária Kolíková
Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Slovenská justícia prechádza posledné mesiace veľkými zmenami. Parlament schválil veľkú ústavnú reformu, ministerstvo spravodlivosti predstavilo novú súdnu mapu a polícia zadržala množstvo sudcov podozrivých z korupcie. Ako hodnotí uplynulý rok ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) povedala v rozhovore pre Webnoviny.sk a tlačovú agentúru SITA.

Aká zmena, ktorá sa vám podarila za prvých deväť mesiacov vo funkcii presadiť, vám dala najviac zabrať?

Určite to bola novela ústavy. Je to zásah do základného zákona štátu. Zodpovedali tomu aj prípravy samotného legislatívneho návrhu, ktorý išiel do pripomienkového procesu, až po úplný záver. Znamenalo to naozaj veľké množstvo rokovaní naprieč odbornou verejnosťou, ale aj vysvetľovanie širokej verejnosti, prečo je to potrebné. Potom aj množstvo politických rokovaní v koalícii.

Prečo v koalícii? Zmeny boli avizované už v programovom vyhlásení vlády.

Základ bol v programovom vyhlásení vlády, ale keď formulujete legislatívny návrh, tak musí byť viac konkrétny. Pri tých konkrétnych riešeniach zrazu nastala debata, ktorá miestami nemala konca. Ale podarilo sa nám to dotiahnuť k takému záveru, že novela bola schválená parlamentom.

Ste teda spokojná s tým, ako bola nakoniec schválená novela?

Viete, mám nejaký priestor presadiť to, čo je kľúčové pre justíciu a pritom musím vnímať aj predstavy ostatných koaličných partnerov. Bol tu priestor, kde som bola pripravená hýbať sa a snažila som sa, aby to bolo až do konca.

Z ktorej zmeny, ktorú sa vám podarilo presadiť, sa vy osobne najviac tešíte?

Najviac sa teším z právnej úpravy, ktorá nie je úplne pri konci, ale súvisí s odškodňovaním obetí. Myslím si, že je to veľký krok vpred. Ešte sa o tom veľa nehovorilo, je to teraz zatienené aj tým, že sme riešili zákaz vychádzania práve na tej vláde, kde prešiel návrh zákona o novom systéme odškodňovania obetí aj o vytváraní takzvaných intervenčných centier pre obete domáceho násilia v každom kraji. Je to podľa mňa obrovský krok vpred pre reálnu a účinnú pomoc obetiam násilných trestných činov,. Osobitne pre tie, ktoré sú obetami domáceho násilia.

Ako presne budú fungovať tieto intervenčné centrá. Bude to stála budova, v ktorej budú sídliť psychológovia či právnická pomoc?

Treba hlavne povedať, že tie intervenčné centrá budú realizovať subjekty mimo štátu. To znamená, že oni si budú pýtať akreditáciu k tomu, aby mohli prevádzkovať takéto centrum. Toto centrum by malo komunikovať potom s príslušnými zložkami Policajného zboru, pričom samotné policajné zložky zasa majú povinnosť kontaktovať toto intervenčné centrum, keď sa bude jednať o obeť domáceho násilia a o situáciu, že bude vykázaný násilník z obydlia.

Potom je tu jasný proces, ktorý vyplýva aj zo zákona, čo sa má udiať. To sme tu predtým takto jasne nemali. Bude tu inštitúcia, ktorá má byť kontaktovaná a táto inštitúcia bude mať priestor, aby ona kontaktovala obeť domáceho násilia a vytvorila s ňou takzvaný plán pre ochranu jej zdravia bezpečnosti. V rámci tohto plánu aj vyhodnotí, či je potrebné podať neodkladné opatrenie, aby bola účinné chránená takáto obeť.

To, ako to bude konkrétne zorganizované, závisí od toho, ako to tá organizácia bude mať domyslené. Či budú priamo v tej istej budove tí právnici podľa mňa nie je podstatné. Podstatné je to, že obeť bude mať k dispozícii aj takéto služby, či už po stránke psychologickej, sociálnej alebo právnej.

V rámci súčasného systému nemáte istotu, že sudca, ktorý sa bude zaoberať vašou vecou je v danej oblasti naozaj odborník.

Momentálne je témou najmä reforma súdnej mapy. Čo vás viedlo k zmenám na súdoch?

V rámci súčasného systému nemáte istotu, že sudca, ktorý sa bude zaoberať vašou vecou je v danej oblasti naozaj odborník. Na jednotlivých súdoch nemáte takú kapacitu sudcov, ktorí by sa mohli venovať len jednej veci, ale venujú sa viacerým témam. To, čo chceme vytvoriť cez súdnu mapu je, aby mal sudca na starosti len jednu hlavnú agendu. A to sa dá len tak, že sa zväčšia obvody. V rámci väčších obvodov je potom priestor na efektívnejšie rozdelenie kapacity sudcov.

Na základe čoho ste určili počet obvodov?

Išli sme na to spôsobom, aby každá z hlavných agend nám vyšla v plnosti aspoň na troch sudcov. Výsledkom je, že v tom koši, ktorý bude pre jednotlivé agendy, bude viac sudcov súčasne a naozaj by ste mali dostať sudcu, ktorý sa venuje len tejto hlavnej agende. Tiež nám to zabezpečí to, že keď niektorí zo sudcov vypadne, tak stále tam máme sudcov, ktorí v rámci tej hlavnej agendy vedia veci vybavovať. Takže sa tam nebudú kopiť veci.

Niektorí sudcovia sa sťažujú, že reforma nie je založená na faktoch a dátach. 

Treba mi povedať, že ktoré dáta, nie sú použité a mali by byť použité, alebo sú nekorektné. Ja som presvedčená, že tie dáta, z ktorých vychádza návrh súdnej mapy, sú veľmi presné. Je to zrejmé aj z  dokumentu, ktorý sme zverejnili. Má okolo 150 strán a sú v ňom presné výpočty pri jednotlivých súdoch, ktorých sa týka súdna mapa.

Stojím si za tými dátami a, samozrejme, všetky podnety preverujeme a reagujeme na ne. Zatiaľ ale nemám vedomosť, že by nejaký z podnetov upozornil na niečo, čo sme si nevšimli alebo na to, že by sme dospeli k záveru, že nejaké dáta boli nekorektne vyhodnotené.

Spomínali ste, že na financovanie tejto reformy bude použitý aj Fond obnovy. Môžu sa na to použiť európske peniaze?

Momentálne sa o tom veľa rokuje aj v rámci vlády, na čo budú použité peniaze z Fondu obnovy. Uskutočnili sa aj rokovania medzi ministerstvom spravodlivosti a ministerstvom financií. Nie sú ešte na konci, sú ešte otvorené viaceré témy a priority. Samotná súdna mapa a zmena organizácie súdov môže byť určite jeden z tých cieľov, ktorý by mohol byť podporený aj z Fondu obnovy. Tak mi to vyplýva aj z tých rokovaní. Jedna vec ale je, čo si pýtame a druhá vec je, aké sú náklady samotnej zmeny súdnej mapy.

V pripomienkovom konaní si pýtame financie aj na zriadenie troch správnych súdov a na navýšenie počtu sudcov na správne súdy. Navrhujeme, aby ich bolo o 90 viac. To znamená, že po 30 na každom súde. Pýtame si zdroje aj na vytvorenie nových sídel týchto správnych súdov. To znamená na materiálne vybavenie aj na justičný personál a všetko, čo k tomu patrí.

Okrem toho si ešte pýtame na úhradu nákladov, ktoré môžu súvisieť s potencionálnym cestovaním najmä sudcov. Tie ostatné otázky, ktoré súvisia s podporou výkonu justície, či už je to digitalizácia alebo materiálne vybavenie všetkých súdov, tak to by bola vec, ktorá by bola pekná, keby sa zrealizovala, ale nie je nevyhnutná pre súdnu mapu.

Naozaj tých vecí je toľko, že sa javí, že korupcia v justícii sa nám neprimerane rozrástla.

Čo ak by ste z Fondu obnovy nedostali žiadne zdroje?

Aj tak by sme vedeli súdnu mapu zrealizovať. Z Fondu obnovy žiadame zdroje aj na vytvorenie nového mestského súdu pre Košice a Bratislavu, no ak nebudú, mestský súd v Bratislave bude pôsobiť vo viacerých budovách. To by sa dalo riešiť tak, že každá z tých budov by mohla byť špecializovaná na niektorú z hlavných agend. Ale pekné by bolo, keby sme mali jeden pekný, moderný mestský súd v Bratislave.

Odkiaľ by ste chceli zohnať sudcov pre tieto súdy?

Bude výberové konanie, ako je dnes na krajskom súde, s tým, že určite bude zamerané na oblasť správneho súdnictva. Ak by niekto zo sudcov, ktorý je dnes napríklad na obchodnom práve, chcel byť sudcom na správnom súde, tak by musel presvedčiť, že vie robiť takúto oblasť práva.

Ako vnímate situáciu v justícii po mnohých zatýkaniach či už sudcov alebo špeciálneho prokurátora? Ako sa to mohlo dostať až do takého stavu?

Myslím si, že nikoho, komu záleží na justícii na Slovensku, nemôže tento stav tešiť. Je naozaj dôležité, aby každá z tých vecí bola dôsledne vyšetrená až do konca. Aby bola preukázaná vina a ak by nebola preukázaná tak, aby bolo naozaj dôsledne spochybnené to obvinenie. Pretože najhoršie by bolo, ak by to zostalo také rozvláčne, že zodpovednosť nebola vyvodená. Tým by justície utrpela ešte viac.

Naozaj tých vecí je toľko, že sa javí, že korupcia v justícii sa nám neprimerane rozrástla. A že tu zjavne nefungovali nejaké preventívne nástroje, ktoré by eliminovali takéto vytvorenie korupčných vzťahov. Je naozaj dôležité, aby štát pristúpil k vytvoreniu účinných mechanizmov, ktoré by mali predchádzať takýmto skutočnostiam. Jedným z nich je aj posilnenie Súdnej rady SR a požadovať od nej, aby systematicky preverovala aj nadobúdanie majetku zo strany sudcov. Jednak, či sú tie majetkové priznania dôsledne spracované a ak sú tam nejaké pochybnosti, aby to preverila.

Javí sa, že takéto mechanizmy tu predtým dostatočné neboli. To, že je tu takáto početnosť korupčných podozrení a v jednom čase, tak to musí mať efekt aj na dôveryhodnosť justície. V tomto zmysle aj chápem ľudí, ktorí sú v justícii, že sa cítia znepokojení. Veď oni vykonávajú svoju prácu svedomite. Podľa mňa tú očistu treba vykonať spoločne. Je dôležité, aby bolo počuť ľudí z justície, že sa ohradzujú voči takýmto nekalým praktikám. Nejde o to rovno na niekoho ukazovať na niekoho, kto je obvinený, že je vinníkom, ale nech je zrejmé, že takéto praktiky sú tomu systému cudzie. To je veľmi dôležité, aby verejnosť vnímala. Aby ľudia uverili, že idem na súd, kde rozhoduje spravodlivý a nestranný sudca.

Ako ste vy vnímali prípad zranenia bývalého Policajného prezidenta Milana Lučenského vo väzbe?

Ja som poverila komisiu zo zamestnancov ministerstva spravodlivosti, ktorá preverila všetky úkony zo strany Zboru väzenskej a justičnej stráže. Táto komisia mala možnosť vidieť aj kamerové záznamy. Jej členovia sa aj stretli s obvineným. Skutočne môžem s plnou vážnosťou vylúčiť akékoľvek cudzie zavinenie. Tie rôzne informácie, ktoré sa vyskytli na internete, že pán Lučanský mal 11 hodinovú operáciu, vážne poškodený zrak či informácie o tom, že išlo o pokus o samovraždu, boli hrubé dezinformácie. Tie jednak škodili zbor, ale podľa mňa aj samotnému procesu, s ktorým súvisí celé trestné konanie. Podľa mňa celá ta situácia bola nechutným spôsobom politicky využitá.

Poradný výbor Rady Európskej únie neodporučil Martinu Jánošíkovú za dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu v Luxemburgu. Navrhnete ďalšieho kandidáta?

Toto rozhodnutie výboru ma prekvapilo. Rozumiem, že tie kritéria, ktoré má príslušný výbor, sú zjavne veľmi vysoké. Je dôležité, aby tam Slovenská republika mala svoje zastúpenie. Určite budem rozmýšľať nad tým, aký by bol vhodný kandidát.

Aké budú vaše priority do ďalšieho roka?

Je to reforma súdnej mapy prvé kroky k jej implementácii. Ja by som bola veľmi rada, keby sme na konci budúceho roka mohli predstaviť nový občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach. Aby sme mali plne funkčný Najvyšší správy súd a robili kroky k zriadeniu troch správnych súdov. Aby nám fungoval nový úrad pre správu zaisteného majetku a aby sme mali parlamentom schválení zákon o odškodňovaní obetí.

Veronika Remišová sa dostala do veľmi neľahkej pozície a určite vnímam veľmi pozitívne jej energiu a obrovské úsilie, ktoré dáva do budovania strany.

Čomu pripisujete nízke preferencie vašej strany Za ľudí, ktoré sa pohybujú okolo štyroch percent?

Mňa to, samozrejme, nijak neteší a je mi to ľúto. Uvedomujem si ale, že sme nová politická strana a myslím si, že hneď na začiatku jej fungovania zmena na pozícii lídra mohla byť zložito vnímaná u našich podporovateľov a voličov. Je jednoznačné, že Andrej Kiska ako líder tejto strany bol kľúčový pri samotnom vytváraní strany.

Istým spôsobom mi to príde zrozumiteľné, že tu nie je nejaký boom v percentách. Ale aj vo vnútri strany vnímame, že je dôležité, aby sme sa dostatočne prezentovali a ľudom ukázali, čo ponúkame. Myslím si, že prirodzene sa ľudia orientovali na Andreja Kisku a témy, ktoré on ponúkal. Teraz je dôležité, aby sme ukázali, že aj bez neho sme stranou, ktorá má čo ľudom ponúknuť.

Ako hodnotíte vašu novú predsedníčku strany Veroniku Remišovú?

Veronika Remišová sa dostala do veľmi neľahkej pozície a určite vnímam veľmi pozitívne jej energiu a obrovské úsilie, ktoré dáva do budovania strany a všetkých koaličných prác a politických rokovaní. Ona vstupovala do rokovaní, ktoré súviseli s vytvorením samotnej vlády. Veľmi silne hodnotím celý jej vklad do tejto neľahkej pozície, do ktorej sa dostala a zhostila sa jej so všetkým tým, aká Veronika je. Ide do toho s obrovským nasadením a ja jej v tom držím palce.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Mária Kolíková
Firmy a inštitúcie MS Ministerstvo spravodlivosti SRNajvyšší správny súd SRSúdna rada SRZa ľudí