Kolísanie hladín cukru zhoršuje diabetes a ohrozuje život pacientov.

Dia 1.jpg

Bratislava, 2. marca ( WBN/PR ) – Výkyvy glykémie – hladiny cukru v krvi majú negatívny vplyv na kvalitu života diabetikov. Slovenská diabetologická spoločnosť odporúča diabetikom dosahovať cieľové hodnoty glykémií v rozmedzí: 4,0-7,2 mmol/l nalačno a 5,0-9,0 mmol/l po jedle. Príliš vysoké i príliš nízke hodnoty glykémie zhoršujú stav ochorenia a sú príčinou vážnych akútnych i chronických komplikácii diabetu.Hyperglykémia– zvýšená hladina  cukru v krvi poškodzuje steny ciev, spojivové tkanivo a v konečnom dôsledku spôsobuje všetky chronické komplikácie diabetu – poškodenie očí, obličiek, nervov, srdca a aj obávanú diabetickú nohu.

Hypoglykémia – znížená hladina cukru v krvi pod 3,3 mmol/l môže bez liečby vyústiť do poruchy vedomia, hypoglykemickej kómy a smrti. Opakované hypoglykémie môžu viesť k vážnym poruchám činnosti mozgu, pretože glukóza je pre nervovú bunku základným zdrojom energie. Môžu spôsobiť pokles kocentrácie, intelektových schopností a poruchy pamäte. Nezvratné poškodenia mozgu sa najčastejšie prejavujú zhoršeným chápaním a vnímaním myšlienok, zmenami nálad a poruchami koordinácie.

Hypoglykémia je vážnym medicínskym i spoločenským problémom. Patrí medzi najčastejšie dôvody prerušenia inzulínovej liečby na Slovensku. Hypoglykémia bola v medzinárodných prieskumoch aj častým dôvodom pre hospitalizáciu najmä starších pacientov s diabetom 2.typu. Ťažká hypoglykémia sa tiež spája s výskytom závažných kardiovaskulárnych príhod a úmrtiami na infarkt a cievnu mozgovú príhodu. Až jedna tretina pacientov má obavy z hypoglykémie a podobná časť pacientov udáva vedomé udržiavanie zvýšenej hladiny krvného cukru, aby predišli hypoglykémii.

Strach z hypoglykemickej príhody môže teda viesť k zhoršeniu kontroly glykémie. Pacienti sú kvôli tomuto strachu menej ochotní spolupracovať na intenzívnej liečbe, zhoršuje sa dodržiavanie diétnych opatrení aj správnosť a presnosť užívania liekov. Hypoglykémia sa tak paradoxne stáva rizikovým faktorom rozvoja neskorých chronických komplikácii diabetu spôsobených častou hyperglykémiou-vysokými hladinami cukru v krvi.

Najčastejšími príčinami hypoglykémie sú nedostatočný príjem sacharidov, nesprávne vypočítaná dávka inzulínu,neplánovaná alebo nadmerná fyzická aktivita, alkohol alebo zhoršenie funkcie obličiek.

Prvou pomocou pri hypoglykémii je podanie rýchlo vstrebateľného cukru, pri poklese glykémie pod 2,8mmol/l hovoríme o závažnej hypoglykémii, ktorú diabetik nezvládne bez pomoci iného človeka a je potrebný aj zásah lekára.

Cieľom správnej liečby hypoglykémie a hyperglykémie nie je riešenie už vzniknutého stavu, ale zabránenie jeho vzniku. Stabilizácia glykémie má pre diabetika veľký význam. Ak sú pacientove glykémie príliš vysoké alebo príliš nízke, v spolupráci s lekárom je vhodné urobiť rozbor príčin kolísania hladín cukru, upraviť jedálny lístok a /alebo fyzickú aktivitu a spoločne zvážiť úpravu liečby. Ukazovateľom správnej liečby cukrovky je glykovaný hemoglobín(HbA1c). Jeho hodnota poukazuje na priemernú hodnotu glykémií v období asi 3-4 mesiace pred stanovením.  Vyšetrenie hladiny glykovaného hemoglobínu je najefektívnejšia kontrola diabetu. Cieľová hodnota pre pacientov s diabetom je 6,5 až 7 percent. Ak pacient dosiahne takúto hodnotu, jeho cukrovka je dobre kompenzovaná, diabetes je správne liečený a má nižšie riziko komplikácií cukrovky než pacienti s vyššími hodnotami.

Správne zvolená liečba spolu s dodržiavaním zásad životného štýlu, pravidelnou kontrolou hodnôt cukru v krvi a správnou výživou dokáže zabrániť výkyvom hladín cukru a následným vážnym akútnym i chronickým komplikáciám diabetu alebo ich významne oddialiť.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom