Komentár: Bezáka mohli odvolať bez dekrétu, nespáchal delikt

Radoslav Pavlík
Radoslav Pavlík

Pomaly uplynú tri roky od odvolania trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. Jeho prípad stále vyvoláva viac otáznikov, ako dáva odpovedí. Medzi nimi sú aj otázky kto vlastne odvolal Bezáka, alebo či pápež vôbec vedel o jeho odvolaní.

V rímskokatolíckej cirkvi biskupov menuje pápež. Inak je to v protestantských cirkvách, kde biskupi sú volení príslušným orgánom, alebo priamo veriacimi.

Zaujímavé je, že nikto nespochybňuje rozhodnutie Benedikta XVI. o menovaní Bezáka za trnavského arcibiskupa. Nikto nikdy nepovedal, že Benedikt o menovaní nevedel, pretože iba podpisuje hŕby papierov. Pritom Bezák bol menovaný pápežom za arcibiskupa len tri roky pred odvolaním. Teda ak starý Benedikt nevedel nič o odvolaní, zrejme nevedel nič ani o menovaní. Alebo naopak, ak ho menoval, urobil tak vedome, rovnako ako ho vedome o tri roky z postu odvolal.

Napokon Benedikt XVI. sám v liste slovenským biskupom na jeseň v roku 2012 napísal, že Bezáka odvolal po dlhej modlitbe. Či aj tento list pápežovi len podstrčili, aby ho podpísal? Spochybňovať sa dá naozaj všetko a donekonečna. Tak sa však nikam nedostaneme. Kto úprimne hľadá pravdu, musí mať ochotu prijať aj nejaké dôkazy. Keď ale ešte aj z listu vlastnoručne podpísaného pápežom urobíme zdrap papiera, aký dôkaz budeme pokladať za uspokojivý?

Niekto sa tu tri roky snaží podstrčiť čierneho Petra do rúk pri kauze Bezák apoštolskému nunciovi na Slovensku, alebo slovenským biskupom. Tvrdenia o ich zodpovednosti za odvolanie sú však len zakrývaním očí pred pravdou sebe, alebo tým, ktorí sú ochotní takejto konšpirácii uveriť. V cirkvi totiž žiaden nuncius nemôže ani menovať, ani odvolať biskupa. V krajine, do ktorej je poslaný, sa pre miestnu cirkev a štátnych prestaviteľov stáva vyslancom Svätého Otca a tlmočí im informácie, ktoré dostáva od Svätej stolice alebo od samotného pápeža. Právo menovať alebo odvolať biskupa nemá ani predseda biskupskej konferencie. Kde by ho zobral? Veď ono patrí výhradne pápežovi.

Zástancovia Bezáka tvrdia, že odvolaný arcibiskup dodnes nevidel dekrét o svojom odvolaní a že taký dekrét ani neexistuje. Český kardinál Miloslav Vlk hovorí, že dekrét bezpodmienečne musí byť. Podľa neho si to vyžaduje kánonické právo. Ako je to však naozaj? Áno, je pravda, že cirkev niektoré svoje rozhodnutia dáva na vedomie dekrétmi. Ale rovnako je pravda, že mnohé iné dáva na vedomie bez dekrétu.

Zásadový Bezák
Foto: SITA/Gabriel Kuchta

Ak by sa Bezák dopustil nejakého deliktu, bol by odvolaný z cirkevného úradu v zhode s Kódexom kánonického práva (Kánon 194). Lenže v jeho prípade bolo všetko trochu inak. To, že sa nedopustil nijakého deliktu, tvrdia aj jeho zástancovia. A viacero vecí tomu nasvedčuje. O delikte totiž nehovorí ani Svätá Stolica. A tomu zodpovedá aj jej postup. Nepozbavila ho úradu trestnoprávne, len ho jednoducho „odvolala” a – ako aj v iných podobných prípadoch – túto skutočnosť zverejnila vo svojom oficiálnom tlačovom orgáne, v denníku L’Osservatore Romano. Medzi jedným a druhým je totiž zásadný rozdiel.

Prvý je výsledkom trestného procesu, druhý zasa výsledkom administratívneho aktu. Zjednodušene povedané, keď biskup spácha nejakú vážnu vec, podľa cirkevného práva (kán. 194) stráca úrad biskupa. Keď sa však veci v jeho diecéze „iba“ komplikujú a na obzore nevidno žiadne riešenie, v snahe o upokojenie situácie ho pápež môže požiadať o odstúpenie, a v prípade, že to dotyčný biskup odmietne, pápež ho môže z úradu odvolať. Opäť si pomôžem listom Benedikta XVI., v ktorom jasne píše, že Bezák bol odvolaný, aby sa v Trnavskej arcidiecéze obnovilo usporiadané pastoračné riadenie. Teda žiaden Bezákov delikt, ale problémy v pastoračnom riadení diecézy mohli byť dôvodom jeho odvolania. Toto bolo povedané už pred tromi rokmi, len to nikto nechcel počuť. Pretože podľa všetkého nespáchal žiaden delikt, Bezák zostal biskupom, nebol suspendovaný, ani na neho nebol uvalený iný kánonický trest. Bol však odvolaný z riadenia Trnavskej arcidiecézy. A na takéto odvolania sa dekrét jednoducho nevydáva.

Pápež Benedikt XVI.
Foto: SITA/AP

Keď nejaký kňaz je menovaný za biskupa, biskupskou vysviackou sa stáva členom apoštolského kolégia. Aby mohol vykonávať svoju biskupskú službu, pápež mu dáva mandát viesť konkrétnu partikulárnu Cirkev. Ak však tento biskup svoj mandát nevykováva dobre, pápež mu ho môže odňať. Zostáva naďalej biskupom a pápež – po pozornom zvážení – mu môže dať nový mandát. Bezák nie je zďaleka ani prvým, ani posledným biskupom, ktorý bol takýmto spôsobom odvolaný. Obávam sa však, že aj keby Svätá stolica možno nakoniec aj túto tzv. „protiprávnu” neexistenciu dekrétu vysvetlila, či to zmení niečo na postoji tých, ktorí sa Bezáka zastávajú. Alebo sa aj toto vysvetlenie stane len ďalším zdrapom papiera, ktorý bude zahádzaný tonou spochybnení za každú cenu, tak ako to bolo v prípade listu pápeža Benedikta?

Existuje možnosť, že Bezák urobil chyby pri riadení svojej arcidiecézy? Mohol svojimi krokmi vyvolať zlé vzťahy s niektorými kňazmi alebo veriacimi? Mohli sa na neho títo sťažovať, azda priamo vo Vatikáne?

Neviem, čo konkrétne urobil alebo neurobil, je však zrejmé, že sťažnosti na neho chodili a kopili sa. Ak sa pacient opakovane sťažuje primárovi na svojho lekára a naznačuje, že lekárova snaha o liečenie a ním nasadzovaná terapia, žiaľ, vyvoláva ďalšie komplikácie. Primár dá veci preveriť. Aj keď napokon vyslovene hrubú chybu v konaní lekára nezistí, v snahe riešiť a upokojiť situáciu rozhodne sa daného lekára od prípadu odvolať a zveriť ho niekomu inému. Pápež v Bezákovom prípade konal ako primár z príkladu. Pre potvrdenie, alebo vyvrátenie sťažností, ktoré dostával, nariadil apoštolskú vizitáciu. Poveril ňou českého biskupa Jana Baxanta. Ten počas vizitácie vypočul desiatky svedkov z radov duchovných i laikov. Všetci vypovedali pod prísahou.

Veriaci sa modlili za Bezáka na jeho narodeniny
Foto: SITA/Jozef Jakubčo

Závery vizitácie sa stali podkladom pre rozhodnutie. Svätý Otec sa na základe výsledkov vizitácie a majúc na pamäti pastoračné dobro Trnavskej arcidiecézy, sa rozhodol požiadať arcibiskupa Bezáka o odstúpenie z úradu, avšak on to odmietol. Tak ho pápež z úeadu odvolal. Ak sa teda Bezák teoreticky nedopustil žiadneho vážneho deliktu – len azda v objektívne ťažkej situácii nedokázal dobre nastaviť vzťahový menežment diecézy – prečo nebol jednoducho preložený inam? Na toto by mohol najlepšie odpovedať on sám. Veď takéto riešenie vraj dokonca čakal. Odvolanie bez preloženia podľa všetkého poriadne zaskočilo nielen jeho, ale aj všetkých ostatných.

Kardinál Vlk pred rokom povedal, že ak bude arcibiskup Bezák robiť pokánie, pápež František ho prijme. Medzitým zmenil rétoriku a dnes okrem poukazovania na chýbajúci dekrét tvrdí, že Bezák žiadne pokánie konať nemusí. S takýmto nastavením ho priviedol aj k Svätému Otcovi. Neviem byť prorokom a povedať, ako sa celá kauza nakoniec skončí. Teda ako ju vyrieši pápež František. Neviem, kde nájde svoje pôsobisko arcibiskup Bezák. Zdá sa mi však, že nech riešenie bude akékoľvek, tento príbeh žiaľ nebude mať víťazov, iba porazených.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Benedikt XVI.kardinál Miloslav VlkPápež FrantišekRóbert Bezák
Firmy a inštitúcie WBN