Komunálne voľby Karlova Ves 2018: Kandidáti na starostu a poslancov mestskej časti

Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Foto: WebNoviny.sk

Výsledky komunálne voľby Karlova Ves nájdete v článku TU

Komunálne voľby 2018: Bratislava – Karlova Ves

Bratislava – Karlova Ves: kandidáti na starostu

 1. Dana Čahojová, MUDr., 56 r., starostka, nezávislá kandidátka
 2. Miroslav Kadnár, 54 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 3. Anton Šmotlák, Mgr., 35 r., projektový manažér, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana

Bratislava – Karlova Ves: kandidáti na poslancov

Volebný obvod č. 1

 1. Samuel Barát, Bc., 26 r., referent, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 2. Jozef Dravecký, RNDr., 71 r., občiansky aktivista, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 3. Martin Ganz, Ing., 40 r., ekonóm, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 4. Roman Havelka, 50 r., štátny zamestnanec, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 5. Mária Horňáková, 56 r., banková poradkyňa, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 6. Peter Lenč, Ing., 54 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, statik, nezávislý kandidát
 7. Peter Magát, Ing., 52 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, ekonóm, manažér, nezávislý kandidát
 8. Branislav Mráz, Mgr., 31 r., právnik, správca nadácie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 9. Monika Studeničová, Ing., Mgr., 28 r., dopravná inžinierka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 10. Branislav Záhradník, JUDr., PhDr., 45 r., zástupca starostky, právnik, nezávislý kandidát
 11. Marcel Zajac, Mgr., 49 r., programový koordinátor, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 12. Anna Zemanová, Ing., Mgr., 57 r., aktivistka iniciatívy Naša Bratislava, manažérka, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Volebný obvod č. 2

 1. Tibor Balga, Mgr., PhD., 31 r., vysokoškolský pedagóg, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 2. Vladimír Balogh, 72 r., prednosta ústavu LF SZU, Strana moderného Slovenska (sms)
 3. Martin Berta, Ing., CSc., 58 r., nezamestnaný, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 4. Milan Ďurica, Ing., 38 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, ekológ, ochranár, nezávislý kandidát
 5. Milena Fejerová, MgA., 57 r., živnostníčka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 6. Ľuboslava Garajová, RNDr., 52 r., vedecko-výskumná pracovníčka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 7. Andrej Gunar, Mgr., 44 r., advokát, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 8. Iveta Hanulíková, Ing., 54 r., riaditeľka inštitútu pre verejnú správu, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 9. Ján Horecký, Mgr., 50 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, riaditeľ školy, nezávislý kandidát
 10. Peter Hrčka, Ing., 31 r., finančný manažér, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 11. Petra Hudáková, JUDr., 36 r., podnikové poradenstvo, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 12. Ľubica Hulajová, Mgr., PhD., 54 r., vysokoškolská pedagogička, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 13. Eduard Hulík, JUDr., Ing., 56 r., advokát, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 14. Miroslav Kadnár, 54 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 15. Matej Kotal, Mgr., 33 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, pamiatkar, etnológ, nezávislý kandidát
 16. Michal Kovács, Ing., PhD., 32 r., ekonóm, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 17. Robert Krampl, 44 r., IT špecialista, Sloboda a solidarita , Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 18. Vladimír Kubička, Bc., 42 r., dopravný analytik, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 19. Martina Magátová, MUDr., 47 r., aktivistka iniciatívy Naša Bratislava, lekárka, nezávislá kandidátka
 20. Ľuboš Orlický, Bc., 31 r., riaditeľ spoločnosti, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 21. Peter Palásti, Ing., 26 r., podnikateľ, Most-Híd
 22. Dagmar Petrová, Ing., 57 r., aktivistka iniciatívy Naša Bratislava, učiteľka, prekladateľka, nezávislá kandidátka
 23. Viliam Slezák, MUDr., CSc., MPH, 58 r., lekár, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 24. Daniela Záhradníková, Ing., 37 r., aktivistka iniciatívy Naša Bratislava, redaktorka, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Volebný obvod č. 3

 1. Helena Bandžáková, Ing., 59 r., odborná referentka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 2. Igor Bendík, Ing., 42 r., elektrotechnický inžinier, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 3. Zdeněk Borovička, 62 r., zástupca vlastníkov SBD BA IV, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 4. Dana Čahojová, MUDr., 56 r., starostka, nezávislá kandidátka
 5. Jozef Griač, Mgr., 29 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, invalidný dôchodca, člen správnej rady OZ Imobilio, nezávislý kandidát
 6. Stanislav Hrda, Mgr., 46 r., informatik, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 7. Ľuboslav Kašuba, JUDr., 50 r., advokát, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 8. Zuzana Melušová Kutarňová, RNDr., 38 r., obchodná zástupkyňa, štatutárka RC Dlháčik, nezávislá kandidátka
 9. Filip Petrinec, JUDr,. PhD., 30 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, právnik, nezávislý kandidát
 10. Rudolf Rosina, Ing., 57 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, technik, nezávislý kandidát
 11. Richard Savčinský, Mgr., 48 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, riaditeľ školy, nezávislý kandidát
 12. Denis Svoboda, 60 r., stavebný technik a ochranár, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 13. Balázs Szamaranszký, 31 r., biznis analytik, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 14. Jaromír Šíbl, RNDr., PhD., 56 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, ochranár, nezávislý kandidát
 15. Anton Šmotlák, Mgr., 35 r., projektový manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Volebný obvod č. 4

 1. Matej Baxa, Ing., 27 r., administratívny pracovník, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 2. Peter Buzáš, Mgr., 57 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, vedúci správy budov, nezávislý kandidát
 3. Ladislav Čerňanský, 57 r., nezamestnaný, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 4. Janka Ďurčová, Ing., 66 r., dôchodkyňa, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 5. Juraj Kmeťko, Ing., 56 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, živnostník, nezávislý kandidát
 6. Jozef Marek, 41 r., IT technik, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 7. Pavol Martinický, Ing., 63 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, projektant, publicista, nezávislý kandidát
 8. Karol Ondriáš, RNDr., DrSc., 66 r., vedecký pracovník, Komunistická strana Slovenska
 9. Lívia Poláchová, Mgr., 48 r., aktivistka iniciatívy Naša Bratislava, učiteľka, nezávislá kandidátka
 10. Mária Tiňová, ClinPsyD, 50 r., aktivistka iniciatívy Naša Bratislava, psychologička, nezávislá kandidátka
 11. Martin Vician, Ing., 38 r., ekonóm, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 12. Zuzana Volková, Ing., 52 r., aktivistka iniciatívy Naša Bratislava, rehabilitačná asistentka, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.

Výsledky vám prinesieme 11. novembra 2018 po zverejnení Štatistickým úradom SR

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Boris Kollár