Komunálne voľby Petržalka 2018: Kandidáti na starostu a poslancov mestskej časti

Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Foto: WebNoviny.sk

Výsledky komunálne voľby Petržalka nájdete v článku TU

Komunálne voľby 2018: Bratislava – Petržalka

Bratislava – Petržalka: kandidáti na starostu

 1. Ján Bučan, Mgr., 38 r., predseda o.z. My sme Petržalka, zástupca starostu, nezávislý kandidát
 2. Miroslav Dragun, 29 r., riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja, nezávislý kandidát
 3. Ľudmila Farkašovská, PhDr., 56 r., námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislava, nezávislá kandidátka
 4. Marian Greksa, prom. právnik, 59 r., slobodný umelec, nezávislý kandidát (vzdal sa kandidatúry)
 5. Ján Hrčka, Ing., 38 r., IT špecialista, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 6. Marián Chmelár, Bc., 58 r., právnik, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 7. Tatiana Kratochvílová, Ing., 59 r., dopravná inžinierka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 8. Oliver Kríž, PaedDr., 40 r., pedagóg, Mladá Petržalka – lokálna strana
 9. Elena Pätoprstá, Ing. arch., Mgr. art., 58 r., designérka, protikorupčná aktivistka Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 10. Tomáš Szmrecsányi, Mgr., PhD., 43 r., podnikateľ, Národná koalícia

Bratislava – Petržalka: kandidáti na poslancov

Volebný obvod č. 1

 1. Matúš Baxant, 23 r., aktivista Naša Petržalka, Sdkú – ds -slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
 2. Peter Cmorej, Mgr., Ing., 35 r., finančný analytik, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 3. Eduard Demel, Ing., 36 r., podpredseda o.z. My sme Petržalka, ekonóm v súkromnom bankovom sektore, Šanca
 4. Vladimír Dolinay, Mgr., 37 r., učiteľ, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 5. Pavel Halač, Ing., 59 r., informatik a občiansky aktivista, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 6. Filip Hochel, Mgr., 40 r., podnikateľ, Národná koalícia
 7. Pavel Chvojka, Mgr., MMF., 34 r., poradca pre obchodné operácie, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 8. Andrej Kalina, Ing., 31 r., generálny manažér FC Petržalka, Mladá Petržalka – lokálna strana
 9. Karol Király, Mgr., 47 r., podnikateľ, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 10. Branislav Kleinert, Ing., 41 r., strojný inžinier – energetik, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 11. Lucia Kóšová, Ing., 65 r., živnostníčka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 12. Bohuslav Kraus, Ing. arch., 63 r., architekt a hudobný producent, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 13. Marcel Lincényi, Doc., PaedDr., PhDr., PhD., 36 r., univerzitný pedagóg, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 14. Albín Mráz, Mgr., 65 r., dôchodca, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 15. Natália Podhorná, Mgr., 38 r., redaktorka, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 16. Denisa Sadloňová, 42 r., asistentka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 17. Adam Sarlós, Bc., 26 r., podnikateľ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 18. Branislav Sepši, Ing. arch., 43 r., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 19. Dušan Smolka, MUDr., MPH., 65 r., lekár, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 20. Tomáš Szmrecsányi, Mgr., PhD., 43 r., podnikateľ, Národná koalícia
 21. Miloslav Šmíd, Ing., 62 r., ekonóm, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 22. Ivan Uhlár, Mgr., 34 r., právnik, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 23. Michal Vičan, 38 r., profesionálny tréner, športovec, Mladá Petržalka – lokálna strana
 24. Jozef Vydra, Ing., 58 r., šéfredaktor, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 25. Ildikó Zórádová, Ing., 58 r., predsedníčka bytového družstva Petržalka, Mladá Petržalka – lokálna strana
 26. Zuzana Žišková, Ing., 54 r., projektová manažérka IT a občianska aktivistka, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Volebný obvod č. 2

 1. Augustín Arnold, Ing., 61 r., energetik, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 2. Viera Bieliková, Mgr., 66 r., právnička, ekonómka, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 3. Mária Dugovičová, 61 r., matrikárka, nezávislá kandidátka
 4. Vladimír Gallo, JUDr., PhD., 46 r., advokát, Národná koalícia
 5. Michaela Gáži Zórádová, JUDr., 35 r., právnička, Mladá Petržalka – lokálna strana
 6. Ivan Halmo, Mgr., 36 r., hlavný štátny radca, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 7. Marián Chmelár, Bc., 58 r., právnik, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 8. Ján Karman, Ing., 36 r., stavebný inžinier, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 9. Mária Kiššová, Ing., Mgr., 62 r., ekonómka, manažérka, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 10. Juraj Kríž, Mgr., PhD., 31 r., pedagóg, Mladá Petržalka – lokálna strana
 11. Ivan Lučanič, Mgr., 33 r., kúzelník a občiansky aktivista, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 12. Ľubomír Luhový, 51 r., futbalový publicista, Strana moderného Slovenska (sms)
 13. Judita Mičunková, 55 r., živnostníčka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 14. Viliam Ovsepian, Ing., 31 r., project manager, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 15. Tomáš Palkovič, Mgr., 33 r., cykloaktivista, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 16. Anna Paulovičová, RNDr., 67 r., stredoškolská učiteľka a občianska aktivistka, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 17. Elena Pätoprstá, Ing. arch., Mgr. art., 58 r., designérka, protikorupčná aktivistka, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 18. Pavol Sovič, Ing., 49 r., o.z. My sme Petržalka, manažér, Šanca
 19. Eva Surovková, Mgr., 35 r., referentka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 20. Alžbeta Šikulová, 54 r., živnostníčka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 21. Štefan Taragel, 59 r., špecialista automobilového priemyslu, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Volebný obvod č. 3

 1. Milan Borguľa, Ing., 69 r., ekonóm, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 2. Ján Bučan, Mgr., 38 r., predseda o.z. My sme Petržalka, zástupca starostu, nezávislý kandidát
 3. Martin Dait, 38 r., občiansky aktivista na vozíčku, Mladá Petržalka – lokálna strana
 4. Martin Dinuš, 40 r., projektový manažér, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 5. Zuzana Ďurišová, 63 r., zástupkyňa riaditeľa DK Lúky, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 6. Veronika Klára Endrychová, Mgr., 33 r., učiteľka a asistentka sociálnej práce, Nezávislé fórum
 7. Gabriela Fulová, Ing., 39 r., chemická inžinierka, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 8. Henrich Haščák, JUDr., 42 r., právnik, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 9. Michal Horváth, Mgr., 31 r., stredoškolský učiteľ, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 10. Slavomíra Husárová, JUDr., Mgr., 44 r., právnička, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 11. Vladimír Huska, Mgr., 68 r., dôchodca, Národná koalícia
 12. Mária Husková, Ing., 72 r., dôchodkyňa, Národná koalícia
 13. Vladislav Chaloupka, Mgr., 38 r., sociológ, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 14. Iveta Jančoková, Mgr., 34 r., člen výkonnej rady oz Malíček, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 15. Marian Jaslovský, Mgr., 55 r., hudobník a spisovateľ, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 16. Ľuboš Kačírek, Doc., PhD., 46 r., historik a kultúrny pracovník, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 17. Marek Kovačič, 29 r., vedúci úseku údržby m.p. VPS, Mladá Petržalka – lokálna strana
 18. Miroslav Lažo, 41 r., manažér hokejového centra, Národná koalícia
 19. Michaela Mišincová, 39 r., vedúca pracovníčka, Národná koalícia
 20. Drahan Petrovič, Ing. arch., 49 r., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 21. Iveta Plšeková, MUDr., 47 r., lekárka, Mladá Petržalka – lokálna strana
 22. Milan Polešenský, Mgr., 41 r., politológ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 23. Pavol Škápik, Mgr., 33 r., analytik Inštitútu sociálnej politiky, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 24. Tomáš Špaček, 22 r., študent, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 25. Ľubica Turčanová, Mgr., 37 r., podpredsedníčka o.z. My sme Petržalka, Šanca
 26. Soňa Vinczeová, Mgr., 56 r., asistentka, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 27. Martin Vrabec, 28 r., referent, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Volebný obvod č. 4

 1. Ivana Antošová, Mgr., 49 r., kontrolórka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 2. Martin Čambalík, Mgr., 39 r., politológ, odborník pre komunikáciu, Starostovia a nezávislí kandidáti
 3. Miroslav Dragun, 29 r., riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja, nezávislý kandidát
 4. Gabriel Fekete, Mgr., 49 r., obchodný zástupca, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 5. Ladislav Fogarassy, 63 r., konateľ spoločnosti, Doma dobre
 6. Juraj Galbavý, Ing., 45 r., lesný inžinier – projektant, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 7. Mário Gogora, Ing., 42 r., konateľ obch. spoločnosti, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 8. Marian Greksa, prom. právnik, 59 r., slobodný umelec, nezávislý kandidát
 9. Peter Hochschorner, 66 r., tréner – vodný slalom, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 10. Roman Ivan, Mgr., 41 r., profesionálny športovec, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 11. Martin Izák, 31 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 12. Michala Kozáková, Ing. arch., 31 r., referentka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 13. Jakub Kuruc, 25 r., online manager, občiansky aktivista, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 14. Roman Masár, Ing., 56 r., elektrotechnik, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 15. Michal Novota, Mgr., 36 r., manažér a aktivista, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 16. Daniela Palúchová, PhDr., PhD., MPH., 36 r., riaditeľka zariadenia pre seniorov, Mladá Petržalka – lokálna strana
 17. Blanka Slaninová, JUDr., 65 r., právnička, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 18. Patrik Slivarich, 46 r., manažér, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 19. Darina Šobáňová, 52 r., referentka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 20. David Toya, Bc., 42 r., lector anglického jazyka, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 21. Milan Vetrák, JUDr., PhD., 43 r., právnik a protikorupčný aktivista Pre Petržalku, nezávislý kandidát
 22. Jarmila Vidová, Ing., PhD., 51 r., vysokoškolská učiteľka, Strana moderného Slovenska (sms)

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Volebný obvod č. 5

 1. Oľga Adamčiaková, 63 r., členka o.z. My sme Petržalka, manažérka vo Vydavateľstve M.R.K., Šanca
 2. Tomáš Barinka, 35 r., stavebný manažér, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 3. Miroslav Behúl, Ing., PhD., 29 r., výskumný pracovník, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 4. Lena Bočkayová, Mgr., 40 r., učiteľka, iniciatíva Pre Petržalku, nezávislá kandidátka
 5. Michal Černý, Ing., PhD., 29 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 6. Matej Ďurčo, Mgr., 31 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 7. Ľudmila Farkašovská, PhDr., 56 r., námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislavy, nezávislá kandidátka
 8. Jarmila Gonzalez Lemus, Ing., 43 r., projektová manažérka, Mladá Petržalka – lokálna strana
 9. Stanislav Horínek, Ing., 66 r., geodet a občiansky aktivista, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 10. Jana Hrehorová, 38 r., občianska aktivistka o.z. Petržalské ihriská, iniciatíva Pre Petržalku, nezávislá kandidátka
 11. Ernest Huska, Ing., 61 r., podpredseda Petržalského okrášľovacieho spolku, Mladá Petržalka – lokálna strana
 12. Ján Kaľavský, Mgr., 34 r., zoológ a environmentálny aktivista, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 13. Denisa Krásna, Mgr., 42 r., štátna zamestnankyňa, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 14. Tatiana Kratochvílová, Ing., 59 r., dopravná inžinierka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 15. Branislav Krištofič, Ing., 36 r., člen o.z. My sme Petržalka, manažér, Šanca
 16. Janka Křečková, 41 r., podnikateľka, finančná poradkyňa, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 17. Peter Kuffa, 59 r., podnikateľ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 18. Marko Madaras, Bc., 25 r., študent, 99 % – občiansky hlas
 19. Ján Mažgút, Mgr., 36 r., hovorca strany SMER-SD, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 20. Oľga Paučová, Ing., 62 r., štátna zamestnankyňa, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 21. Jakub Steiner, 32 r., účtovný analytik, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 22. Pavel Šesták, Ing., 71 r., občiansky aktivista o.z. Za zeleň Petržalky, Nadácia M.R. Štefánika, iniciatíva Pre Petržalku, nezávislý kandidát
 23. Nina Uherčíková, Mgr., 30 r., asistentka poslanca NR SR, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
 24. Anna Zelenická, PhDr., 63 r., zdravotná sestra, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.

Volebný obvod č. 6

 1. Michal Babiar, RNDr., PhD., 65 r., projektant, urbanista, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 2. Jozef Fischer, Bc., Mgr., 38 r., konateľ s.r.o., zástupca vlastníkov bytov, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 3. Daniel Golian, 34 r., realitný maklér, Národná koalícia
 4. Alica Hájková, Ing., 57 r., dopravná inžinierka, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 5. Eduard Kačík, Ing., 37 r., stavebný inžinier, projektant mestskej infraštruktúry, znalec, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 6. Peter Kľučka, Ing., 64 r., národný cyklokoordinátor, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 7. Anna Kollárová, Ing., 64 r., krízová manažérka, Mladá Petržalka – lokálna strana
 8. Denisa Králiková, 20 r., medička, Mladá Petržalka – lokálna strana
 9. Oliver Kríž, PaedDr., 40 r., pedagóg, Mladá Petržalka – lokálna strana
 10. Miroslava Makovníková Mosná, Mgr., 35 r., právnička a občianska aktivistka, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 11. Beata Novomeská, Mgr., 39 r., asistentka predaja, Komunistická strana Slovenska
 12. Roman Oklamčák, JUDr., 37 r., štátny zamestnanec a dobrovoľník Linky detskej istoty, nezávislý kandidát
 13. Lýdia Ovečková, Ing., 40 r., ekonómka a občianska aktivistka Petržalské ihriská, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 14. Ľudmila Pastorová, Mgr., 40 r., lektorka, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 15. Štefan Rehák, Doc., RNDr., PhD., 63 r., vedecký pracovník, vysokoškolský pedagóg, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 16. Matúš Repka, Ing. arch., 39 r., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 17. Katarína Sklenková, Ing., 39 r., ekonómka a občianska aktivistka, iniciatíva Pre Petržalku, Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina – Boris Kollár
 18. Robert Števuška, 34 r., mechanik, Národná koalícia
 19. Bronislav Weigl, Ing., 62 r., dopravný inžinier, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Výsledky vám prinesieme 11. novembra 2018 po zverejnení Štatistickým úradom SR

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom