Komunálne voľby Staré Mesto 2018: Kandidáti na starostu a poslancov mestskej časti

Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Foto: WebNoviny.sk

Výsledky komunálne voľby Staré Mesto nájdete v článku TU

Komunálne voľby 2018: Bratislava – Staré Mesto

Bratislava – Staré Mesto: kandidáti na starostu

 1. Zuzana Aufrichtová, Ing. arch„ 43 r„ architektka, urbanistka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
  a nezávislé osobnosti oľano) , Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár,
  Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
  2. Martin Borguľa, Ing., MBA, 41 r„ komunálny aktivista, nezávislý kandidát
  3. Vladimír Hudec, JUDr„ 64 r„ podnikateľ, Národná koalícia
  4. Dana Kleinert, Mgr. art„ 44 r„ riaditeľka Slovak Fashion Council, občian ka aktivistka, Team
  Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
  5. Barbora Oráčová, PaedDr„ PhD„ 46 r„ poslankyňa Starého Mesta, podpredsedníčka
  Staromestského okrášľovacieho spolku, nezávislá kandidátka
  6. Sven Šovčík, Mgr., 48 r., riaditeľ domova sociálnych služieb, Starostovia a nezávislí kandidáti (vzdal sa kandidatúry)
  7. Radoslav Števčík, Mgr., 48 r„ starosta Starého Mesta, nezávislý kandidát
  8. Michal Šulek, 37 r„ senior konzultant zákazníckych riešení, Strana moderného Slovenska (sms)
  9. Štefan Wimmer, 65 r., producent, nezávislý kandidát

Bratislava – Staré Mesto: kandidáti na poslancov

Volebný obvod č. 1

1. Peter Cesnak, Ing., 62 r. , ekonóm, Národná koalícia
2. Anna Dojčánová, Mgr„ 56 r., žurnalistka, podnikateľka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
3. Katarína Hanzelová, Mgr. art„ 60 r., hudobníčka, Smer – sociálna demokracia
4. Selim Hikmet, 41 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
5. Štefan Holčík, PhDr., 74 r„ historik dôchodca, Nezávislé fórum
6. Samuel Janec, MUDr., MPH, 66 r., lekár, Smer – sociálna demokracia
7. Alexander Kurtanský, MUDr., 70 r., lekár – vš učiteľ, Smer – sociálna demokracia
8. Vladimír Palko, Mgr., 37 r., historik, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( oľano ), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
9. Marián Procházka, Ing., 61 r„ ekonóm – investičný poradca, Demokrati Slovenska, Strana zelených Slovenska
10. Tomáš Ziegler, Ing., 39 r., ekonóm, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 2

1. Boris Ažaltovič, Mgr., 40 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
2. Emil Bartko, Mgr., 73 r., pedagóg VŠMU/dôchodca, Demokrati Slovenska, Strana zelených Slovenska
3. Jozef Bihary, Ing., 59 r., správca majetku, Smer – sociálna demokracia
4. Angelika Herucová, Mgr., PhD., 30 r., historička, nezávislá kandidátka
5. Peter Marček, 42 r., manager cestovného ruchu, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
6. Peter Osuský, MUDr„ CSc„ 65 r„ lekár, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( oľano ), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
7. Tadeus Patlevič, Ing„ 46 r„ SZČO, ekonóm, občiansky aktivista, nezávislý kandidát
8. Vlasta Pinterová, 69 r„ dôchodkyňa, Smer – sociálna demokracia
9. Petr Skalník, Ing„ 48 r„  podnikateľ, špecialista na oblasť komunikácie, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – anska demokracia
10. Kristián Straka, Ing„ 72 r„ poslanec miestneho zastupiteľsttva, Občiansky aktivista, nezávislý kandidát
11. Sven Šovčík, Mgr„ 48 r„ riaditeľ domova sociálnych služieb, Starostovia a nezávislí kandidáti
12. Ladislav Štibrányi, doc. Ing„ CSc., 72 r., vysokoškolský pedagóg, Sdkú – ds – slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
13. Peter Šutlák, 46 r„ podni ateľ, Sloboda a solidarita, yčajní udia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťansko demokrati ké hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občians a konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
14. Mikuláš Weber, 56 r„ manager, Starostovia a nezávislí kandidáti

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 3

1. Ľubica Blašková, PhDr„ 63 r„ vš – uči eľ , Smer – sociálna demokracia
2. Ľubomír Boháč , Ing. arch., 61 r. , architekt, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
3. Viliam Denko, Ing., 68 r., aktivista, Most – Híd
4. Július Chovanec, 50 r., ekonóm, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
5. Juraj Jariabka, 40 r., manažér, Demokrati Slovenska, Strana zelených Slovenska
6. Gabriel Kollár, Ing., 66 r., dôchodca, Strana moderného Slovenska (sms)
7. Martina Králiková, PaedDr., 41 r. , pedagogička FJ, Smer – sociálna demokracia
8. Karol Kulašik, doc. PhDr., 74 r., dôchodca, Národná koalícia
9. Halka Ležovičová, MUDr., 64 r., lekárka – primárka FRO, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (ol’ano), esťans okrati cké hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
10. Jozef Sivák, Mgr., CSc., 73 r., vedecký pracovník, vš – či eľ, Smer – sociálna demokracia
11. Matej Vagač , Ing., 50 r., ochranár Bratislava otvorene, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – Občianska demokracia
12. Peter Weisman, 50 r., kuchár, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 4

1. Ivan Bútora, Bc., 36 r., odborný referent v oblasti dopravy, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
2. Pavel Hatala, Ing., 77 r., technik, Smer – sociálna demokracia
3. Ján Kopas, 56 r. , výtvarník, Komunistická strana Slovenska
4. Margita Koseková, Ing., 71 r. , dôchodkyňa, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – Občianska demokracia
5. Martin Manina, Mgr., PhD., 30 r., advokátsky koncipient, nezávislý kandidát
6. Marián Rovný, Ing., 60 r., ekonóm, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Kresťan kodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna
strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
7. Ľubomír Ščasný, Ing., 58 r„ ekonóm, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
8. Jana Španková, Ing., 54 r., zástupkyňa starostu, nezávislá kandidátka
9. Miroslav Vrábel, Mgr. arch., 52 r., architekt a občiansky aktivista Zelená Bratislava, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 5

1. Michal Bucek, MUDr., 63 r., lekár, Demokratická strana
2. Štefan Bučko , doc. Mgr. art., 61 r., vysokoškolský pedagóg, herec, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( oľano ), Kresťan kodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
3. Ján Drinovský, 27 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
4. Róbert Grožaj, Ing. arch., 42 r., architekt, Demokratická strana
5. Michaela Hornáčková , 28 r., odborná zame tnankyňa, Národná koalícia
6. Dana Kleinert, Mgr. art., 44 r. , riadit ľka Slovak Fashion Council, občian ka aktivistka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
7. Miriam Múdra, Ing., 50 r., projektová manažérka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
8. Barbora Oráčová , PaedDr., PhD., 46 r. , poslankyňa Starého Mesta, podpredsedníčka Staromestského okrášľovacieho spolku, nezávislá kandidátka
9. Luboš David Sirota, Ing., 57 r. , podnikateľ, nezávislý kandidát
10. Martina Uličná , Mgr., 44 r. , riaditeľka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
oľano) , Kresťanskkokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna
strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
11 . Denisa Valentová, Mgr., 30 r., prekladateľka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľud a a nezávislé osobnosti ( oľano ), Kresťansko demokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 6

1. Michal Babčan, Bc., 45 r., grafik, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudi a a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
2. Adam Berka, Mgr. art„ 36 r„ architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska
demokracia
3. Marta Černá , RNDr., 82 r„ pred edníčka Fóra potrebiteľov, Nezávislé fórum
4. Ondrej Dostál, Mgr., 47 r., sociológ, právnik, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
5. Damask Gruska, doc. RNDr., PhD., 56 r., vysokoškolský učiteľ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
6. Monika Klobušická, Mgr., 40 r., hovorkyňa, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano) , Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
7. Martin Kormúth, Mgr., 25 r., právnik, protikorupčný aktivista, Demokrati Slovenska, Strana zelených Slovenska
8. Milan Lopašovský, PharmDr., 55 r., diplomat, Strana moderného Slovenska (sms)
9. Tomáš Murgaš, Mgr., 33 r., manažér v oblasti slo ensko-čínskych obchodných vzťahov, Team
Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občian a demokracia
10. Július Sivý, doc. RNDr., 62 r., vš – učiteľ, Smer – sociálna demokracia
11. Róbert Slezák, 24 r., manager, Národná koalícia
12. Albín Štofila, Ing., 69 r., strojný inžinier, Smer – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 7

1. Tomáš Dentico, Mgr., 41 r., advokát, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
2. Miloš Domorák, 48 r., živnostník, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťan kodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
3. Martin Gajdoš, Ing. arch., 40 r. , architekt, nezávislý kandidát
4. Tomáš Gál, PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
5. Petra Hitková, Mgr„ PhD. , 43 r., vysokoškolská pedagogička, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
6. Lívia Hrašková, Mgr., 55 r., historička, Demokrati Slovenska, Strana zelených Slovenska
7. Boris Kábele, 53 r., živnostník, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
8. Miroslav Kollár, Ing. Mgr., MPH, 69 r„ vysokoškolský učiteľ , občiansky aktivista, nezávislý kandidát
9. Juraj Mikulášek, Mgr„ 39 r„ poisťo ací maklér, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
10. Marek Para, Mgr„ 39 r., advokát, Národná koalícia
11. Soňa Párnická, 72 r. , ochranárka, Bratislava otvorene, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľud a a nezávislé osobnosti ( oľano ), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
12. Michal Pintek, Ing„ 39 r„ ekonóm, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľud a a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
13. Fedor Šrobár, Ing„ 52 r„ ekonóm, Strana moderného Slovenska (sms)
14. Juraj Štofko, MUDr., PhD. MBA, 65 r„ lekár, Smer – sociálna demokracia
15. Michal Šulek, 3 7 r., senior konzultant zákazníckych riešení, Strana moderného Slovenska (sms)
16. Branislav Világi, Ing„ 41 r„ IT manažér, Smer – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Volebný obvod č. 8

1. Lucia Ďuriš Nicholsonová, 41 r„ podpredsedníčka NR SR, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
2. Matej Gomolčák, 42 r„ obchodník, Demokrati Slovenska, Strana zelených Slovenska
3. Ján Hraško, 55 r., podnikateľ, Strana moderného Slovenska (sms)
4. Dušan Kozovský, Ing„ PhD„ 45 r., vš pedagóg, Smer – sociálna demokracia
5. Milan Remiš, RNDr„ 42 r„ projektový manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( oľano ), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
6. Viera Satinská, MUDr„ 62 r„ lekárka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokrati cké hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
7. Pavol Seko, Ing„ 61 r„ ekonóm, Smer – sociálna demokracia
8. Milan Štefanec, Ing„ 63 r., finančný manažér, Smer – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Výsledky vám prinesieme 11. novembra 2018 po zverejnení Štatistickým úradom SR

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Boris Kollár