Foto: Letné prázdniny sa skončili, do školských lavíc zasadlo vyše 680-tisíc žiakov a študentov

Základná škola
Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran

BRATISLAVA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Nový školský rok 2018/2019 sa začal v pondelok pre celkovo 684-tisíc žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie rezortu školstva, z celkového počtu je takmer 485-tisíc žiakov základných škôl a viac ako 199-tisíc stredoškolákov.

Školáci prekročili brány viac ako 2 700 škôl (približne 2 000 ZŠ a 700 SŠ) v pondelok 3. septembra. Po prvýkrát si do školských lavíc sadlo približne 56 700 detí.

Zmeny v duálnom vzdelávaní

Ako ministerstvo uvádza, jedným z kľúčových krokov, ktoré v ďalšom období ovplyvnia naše školstvo, je realizácia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Uplatnenie konkrétnych opatrení národného programu pripravuje rezort školstva už v novom školskom roku.

Jedným z nich sú zmeny v systéme duálneho vzdelávania, ktoré prináša novela zákona o odbornom vzdelávaní. Jej cieľom je zlepšiť podmienky pre vstup škôl do tohto systému, ale aj ďalších zamestnávateľov, predovšetkým malých a stredných podnikov vrátane živnostníkov.

Dôležitou zmenou je posun termínu pre vstup žiakov do duálu. Po novom bude môcť žiak so zamestnávateľom uzavrieť učebnú zmluvu do 15. septembra a v prípade nenaplnenia očakávaného počtu žiakov dokonca až do 31. januára. Doteraz musela byť učebná zmluva uzavretá do 31. augusta pred nástupom žiaka do prvého ročníka. Podstatne sa zníži aj celková administratíva spojená so vstupom firiem a škôl do tohto systému.

Motivácia sa zvýši i na strane škôl, ktorým sa doteraz pri prijímaní žiakov do duálu krátil normatív, čo po novom už neplatí. Škola tak dostane aj na týchto žiakov rovnakú výšku normatívneho príspevku ako na žiaka mimo duálneho vzdelávania.

„Za dôležité považujeme aj externé testovania žiakov základných a stredných škôl, ktoré nám už v súčasnosti poskytujú veľmi reálny obraz o silných i slabých stránkach žiakov i vzdelávacieho procesu. Do budúcna nám umožnia merať aj tzv. pridanú hodnotu vzdelávania, ktorá je dôležitým faktorom merania kvality školy. Preto za významné pokladáme pokračovanie v Testovaní 5 (21. novembra), ktoré nám v spojení s Testovaním 9 (3. a 4. apríla) a externou časťou maturitnej skúšky (12. – 15. marca) prinesie podrobný obraz o vedomostiach žiakov i kvalite ich vzdelávania. Po novom sa na Testovaní 9 zúčastnia aj všetci žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom,“ uvádza rezort.

Zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa

Medzi priority v školskom roku 2018/2019 patrí podľa ministerstva i poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty so zameraním na debarierizáciu a na zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením.

V oblasti starostlivosti o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov bude prioritou prijatie nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý vytvorí predpoklady na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom vhodného pracovného prostredia.

V zákone sú rozpracované princípy učiacej sa školy, možnosti rozširovania kvalifikačných predpokladov, ktoré vytvárajú predpoklady na zvyšovanie odbornosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov. V zákone budú nástroje na ochranu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR