Košičania spravili významný krok k zabráneniu ťažby uránu

Foto: archívne, SITA/Michal Burza

KOŠICE 22. júna (WEBNOVINY) – Poslanci schválili v pondelok na rokovaní košického mestského zastupiteľstva návrh Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (PRM) s výhľadom do roku 2025 vrátne pozmeňujúceho návrhu viceprimátorky Renáty Lenártovej. Do programu rozvoja zaradili aj opatrenie, ktoré hovorí o zabránení znehodnotenia životného prostredia mesta najmä ťažbou uránu na Jahodnej.

Vzácne zeminy sú stále v ohrození

Tento pozmeňujúci návrh je reakciou mesta na návrh aktivistu, aby bol v pláne rozvoja jednoznačne stanovený cieľ, že mesto chce zabrániť ťažbe a spracovaniu uránu a rádioaktívnych nerastov ako aj činnostiam, ktoré k tomu smerujú.

„Nie som spokojný s prijatým uznesením. Nemalo byť zaradené medzi opatrenia, úplne vypadla zmienka o ťažbe vzácnych zemín, ktoré sú tiež rádioaktívne. Nové prieskumné územie Kamenné na Jahodnej, kde sa má robiť prieskum vzácnych zemín, je takmer rovnaké ako predchádzajúce na prieskum uránu. Takáto činnosť môže priamo ohroziť druhé ochranné pásmo vodných zdrojov, z ktorých sú pitnou vodou zásobovaní obyvatelia mesta,“ povedal Ladislav Rovinský.

Plán rozvoja Košíc má 17 cieľov

Ako uviedol primátor Richard Raši schvlený program je jedným zo základných rozvojových dokumentov mesta Košice. Je predpokladom, aby sa mesto mohlo uchádzať o čerpanie eurofondov a prináša výhody aj pre mestské časti, ktoré už nemusia robiť vlastné rozvojové plány, ale stačí im urobiť svoj akčný plán v súlade s PRM. Plán je otvoreným dokumentom, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.

Plán rozvoja definuje stratégiu rozvoja mesta a 17 cieľov rozvoja a určuje mechanizmus realizácie prostredníctvom ôsmich programových rozvojových oblastí s definovaním cieľov, opatrení a prostredníctvom troch ročných akčných plánov vrátane plánu financovania vybraných aktivít vo väzbe na programové rozpočtovanie samosprávy mesta.

Obsahuje Strategickú časť, ktorá definuje zásady a princípy PRM, Víziu mesta Košice ako reálnu predstavu o budúcnosti mesta v roku 2025 a 17 cieľov rozvoja mesta s určením 37 indikátorov merania plánovaných výsledkov.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ladislav RovinskýRichard Raši