Koučing sa dostáva do popredia v slovenských firmách

SAKO logo
SAKO logo

BRATISLAVA 9. septembra (WBN/PR) – Slovenskí koučovia uvádzajú medziročný nárast svojich tržieb z koučingu asi 35%. Rastúci záujem potvrdzuje aj kvalitný program a účasť viac ako 100 koučov a zástupcov firiem, ktorí sa stretli na otvorení 4. medzinárodnej konferencie o koučingu v Bratislave. Zástupcovia slovenských koučov včera v Bratislave otvorili štvrtý ročník medzinárodnej konferencie „KOUČING V SLUŽBÁCH BIZNISU“. K viac ako 100 účastníkom patria zástupcovia spoločností, ktoré využívajú koučing pri rozvoji svojich zamestnancov, ale aj tí, ktorí uvažujú o jeho zavedení a hľadajú pre svoju organizáciu vhodnú formu. Pre nich bola určená prevažná časť konferencie. Okrem prezentujúcich koučov sa o svoje skúsenosti budú deliť aj riaditelia a HR manažéri spoločností, kde už majú s využitím koučingu intenzívnejšiu skúsenosť.

„Kvalita konferencie, množstvo príspevkov a zahraničných aj slovenských prezentujúcich ukazuje na prudko rastúci význam koučingu na Slovensku“, povedal Martin Prodaj, prezident SAKO. „Signálny prieskum medzi členmi SAKO a ICF na Slovensku ukázal viac ako 35% – ný medziročný nárast tržieb z koučingu. Takisto celosvetovo koučing patrí k veľmi dynamicky rozvíjajúcim sa oblastiam. Spoločnosti používajú koučing pri rozvoji svojich kľúčových manažérov, ale aj talentov. K najčastejším zadaniam pre koučov patrí zvýšenie efektivity práce, budovanie vzťahov na pracovisku, vedenie podriadených, tímov, time manažment, či komunikačné a prezentačné schopnosti. Kouč vedie klienta k tomu, aby si na základe uvedomenia svojich priorít a hodnôt priniesol vlastné riešenia.“

Podľa prieskumu najviac koučov na Slovensku pracuje vo firemnom prostredí, ale čoraz častejšie sú klientmi aj súkromné osoby, ktoré sa chcú venovať cielenejšie svojmu vlastnému životu a žiť tak, aby boli naplnení. Viac ako 50% respondentov uviedlo, že koučing patrí do hlavnej náplne ich práce. Vypovedá to o záujme klientov o koučing, ale aj o energii, ktorí slovenskí kouči investujú do rozvoja svojej kvalifikácie a celej oblasti.

„Vďaka systému medzinárodnej certifikácie, ktorý nastavuje svetová federácia koučov ICF, máme na Slovensku rovnako kvalitných koučov ako inde vo svete. Dnes máme asi 10 medzinárodne certifikovaných koučov, budúci rok sa ich počet zdvojnásobí. Certifikačný proces znamená veľkú časovú aj finančnú investíciu a pre mňa je tento výrazný nárast dobrým signálom pre kvalitu koučingu na Slovensku.“, dopĺňa Dalibor Bednařík, prezident slovenskej pobočky ICF.

Na Slovensku kouči priemerne venujú 100 hodín svojmu vzdelávaniu, ale mnohí z nich túto hranicu výrazne prekročili. Aby si udržali svoju certifikáciu, musia totiž kontinuálne študovať a pracovať so svojimi klientmi. Podľa prieskumu asi 20% koučov, absolvovalo s klientmi do 100 koučingových hodín, ale najviac – 40% ich absolvovalo 100-500 hodín a niekoľko koučov už má na svojom konte viac ako 1000 hodín práce s klientmi. Priemerne kouči pracujú v tejto oblasti asi 4,5 roka, a svete sa ich prax pohybuje nad 10 rokov.

Individuálny koučing tvorí dvojnásobok oproti tímovému koučingu. Okrem toho sa profesionálni kouči venujú hlavne tréningom, workshopom a konzultáciám. K členom asociácií však patria aj športoví kouči, či výkonní manažéri firiem.

Organizátori – dve stavovské organizácie koučov – Slovenská asociácia koučov (SAKO) a slovenská pobočka medzinárodnej federácie koučov ICF pripravili bohatý program, kde si každý účastník môže z množstva praktických workshopov vyskladať svoju formu konferencie. Keďže fungovanie koučingu sa dá lepšie pochopiť cez zážitok, súčasťou konferencie je aj možnosť zažiť ukážkový koučing u vybraných slovenských koučov.

SAKO a ICF na Slovensku

Na Slovensku fungujú dve profesionálne organizácie koučov, ktoré spolu úzko spolupracujú. Slovenská asociácia koučov (SAKO vznikla ako historicky staršia asociácia v roku 2006 a slovenská pobočka medzinárodnej federácie koučov ICF, ktorá vznikla v roku 2007.

SAKO vytvára priestor, kde záujemcovia o koučovanie nájdu potrebné informácie, prostredníctvom ktorých môžu načerpať nové znalosti a vedomosti, kde sa môžu s ostatnými podeliť o svoje skúsenosti. Je miesto pre ľudí, spolupracujúcich na rozvoji umenia, vedy a praxe profesionálneho koučovania, na jeho propagácii a legislatívnej podpore.

ICF je organizácia združujúca profesionálnych koučov, ktorí koučujú v oblasti profesného i osobného života a ktorí sa hlásia ku koučingu tak, ako ho ICF definuje. Jasne vymedzuje prístup, správanie a konanie, aké jej členovia – profesionálni kouči pod pojmom koučing a koučovanie ponúkajú. Definuje, ako sa koučovia združení v ICF správajú a pristupujú k svojim klientom, aký etický kódex dodržiavajú a aké hlavné kompetencie majú mať. Definuje tiež vysoké profesné štandardy pre koučov, zaisťuje nezávislú certifikáciu pre koučov a tréningové školy a podporuje vytváranie globálnej siete certifikovaných profesionálnych koučov.

Medzinárodná federácia koučov (ICF) bola založená v roku 1995 a je hlavná globálna organizácia, venovaná rozvoju koučovského povolania stanovovaním vysokých štandardov, poskytovaním nezávislej certifikácie a budovaním svetovej siete certifikovaných koučov. Jej poslaním je rozvíjať umenie, teóriu a prax profesionálneho koučingu.

Obidve organizácie dnes združujú na Slovensku viac ako 100 členov.

O koučovaní v biznise

Koučovanie je nová profesia a nový nástroj podpory ľudského potenciálu pre súčasnú turbulentnú dobu. Umožňuje manažérom pracovať s vnútornými zdrojmi a vnútornými motivátormi svojich zamestnancov a zároveň aj so svojimi vlastnými zdrojmi. Prináša do pracovného procesu aktívne rozhodovanie zamestnancov spojené s dobrovoľným preberaním zodpovednosti za výsledky ich práce.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom