Kto môže za katastrofálny stav slovenských lesov? Lesníci protestujú

Stromy, sneh, smreky

Objavili sa názory, ktoré vo veľkom kritizujú prácu lesných organizácií. Lesníci na kritiku reagujú memorandom. To má zabezpečiť jednotnosť, cieľom ktorej je zdravý les.

Dnešný stav lesných porastov na Slovensku je výsledkom po stáročia cieľavedome vykonávaného obhospodarovania lesov.

Avšak v posledných rokoch sa objavila silná vlna kritiky, ktorá sa zniesla na lesné organizácie v súvislosti s nadmerným odlesňovaním.

Povodne spôsobené úbytkom lesa

O negatívnej práci lesníkov sa nahlas začalo hovoriť najmä v súvislosti s povodňami, ktoré sa udiali v apríli minulého roku vo Vyšnej Boci.

Ochranári upozorňovali, že les z dôvodu veľkoplošných odlesnení, ktoré boli v minulosti realizované, stratil svoju vodozádržnú funkciu. A práve to bola jedna z príčin škôd, ktoré napáchali povodne.

Kriticky reagoval aj samotný minister životného prostredia Lászlo Sólymos, ktorý upozornil na množstvo sťažností zo strany občanov. Lesníci sa bránia a tvrdia, že v daných miestach v liptovskej Vyšnej Boci už realizovali novú výsadbu stromov, ktorá však bude viditeľná až o niekoľko rokov.

Na jednej strane názor lesníkov, na druhej ochranárov

Lesnícke organizácie upozorňujú na dva nezlučiteľné názory, ktoré vznikajú v súvislosti s využitím lesov a brzdia pozitívny vývoj.

Symbolicky práve vo Vyšnej Boci uzatvárajú memorandum, ktoré má zjednotiť zástupcov štátnych i súkromných vlastníkov lesov a aj vedeckých lesníckych inštitúcií. Lesníci sa tiež dohodli, že budú verejnosti oveľa zanietenejšie vysvetľovať podstatu ich práce.

Pilier ľudskej civilizácie

Slovensko je rezervoárom európskeho lesníckeho bohatstva. Vďaka jeho polohe sa tu nachádzajú významné živočíšne a rastlinné organizmy prírody Európy.

Lesy sú našou neoddeliteľnou súčasťou a plnia viacero veľmi dôležitých funkcií. Jednou z nich je, že sú jediným zdrojom dreva ako nenahraditeľnej, ekologickej a obnoviteľnej suroviny, ktorá je jedným z pilierov ľudskej civilizácie.

Práca, ktorú nie je vidieť hneď

Rovnako ako my, aj lesný porast podlieha starnutiu. Časom sa stáva menej odolným a býva náchylnejší na vplyv škodcov. Je potrebná jeho ustavičná obnova.

Trvá to nejaký čas, kým novovysadené stromy znovu vyrastú. Preto práca lesníkov je viditeľná až po niekoľkých desaťročiach.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe László Sólymos
Firmy a inštitúcie Lesy SR