#KtoPomozeSlovensku: úprimne ďakujeme, pomohli sme my všetci

Save life concept. Cropped top above overhead close up photo of hands making giving shape of heart with fingers isolated over blue background
Foto: Getty Images

Radi by sme vám v mene tímu #KtoPomozeSlovensku dali vedieť, že vo svetle vývoja situácie sme sa rozhodli ukončiť získavanie finančných prostriedkov na pomoc zdravotníkom a ľuďom v prvej línii a presmerovať našu pomoc k efektívnemu prepájaniu potrieb nielen zdravotníkov, ale aj ostatných zraniteľných skupín, komunít a pomáhajúcich organizácií s tými,  ktorí pomôcť môžu a chcú.

#KtoPomozeSlovensku viac ako dva mesiace denne pomáhalo našej krajine zvládnuť koronakrízu a chrániť zdravotníkov a ľudí v prvej línii. Všetci sme sa na začiatku obávali omnoho rýchlejšieho šírenia nákazy. Veríme, že aj vďaka nám a vám, ktorí ste darovali,  nie je na Slovensku viac prípadov.

Chceme sa úprimne poďakovať celému tímu a všetkým darcom – firmám aj jednotlivcom, ktorí spoločne pomohli Slovensku. Je to dôkaz, že v krízovej situácii si vieme pomôcť, vytvoriť funkčný koncept založený na dôvere, spolupráci a spoločnom záujme. Zvládli sme to  my všetci – spolu s vami a vďaka vám.

Čo sa nám spoločne podarilo

K dnešnému dňu sme vyzbierali 1 313 994,87 EUR a za všetky tieto finančné prostriedky sme zabezpečili pomoc pre zdravotníkov a ľudí v prvej línii, ktorá im pomohla bojovať s rizikom nákazy:

  • Viac ako 268tisíc rôznych rúšok a respirátorov
  • viac ako 6300 ochranných oblekov
  • viac ako 245 tisíc párov rukavíc
  • desiatky tisíce litrov dezinfekcie, viac ako 932 bezkontaktných teplomerov
  • stovky kusov germicídnych žiaričov, čističe vzduchu a prístroje, ktoré budú slúžiť aj po korona kríze.
  • Podpora odberového miesta na testovanie s Slovenským Červeným krížom v Banskej Bystrici
  • Hovorme o tom – systém dostupnosti psychologickej pomoci v spolupráci s Ligou za duševné zdravie a psychológmi

Všetky zostávajúce finančné prostriedky vrátane tých, ktoré ešte v najbližších dňoch prídu, použijeme na nákup germicídnych žiaričov, ktoré zabezpečujú dezinfekciu priestorov a z terénu boli veľmi žiadané. Sú veľmi potrebné dnes, aby sa zdravotnícke a sociálne zariadenia mohli účinne chrániť pred nákazou a budú potrebné v prípade ďalšej potenciálnej vlny nákazy.

Ako budeme pomáhať ďalej?

Rozhodli sme sa ukončiť získavanie finančných prostriedkov, pretože akútna fáza už pominula a ochranné prostriedky sú už v zásade dostupné. Máme za to, že teraz sa treba sústrediť na zmierňovanie dôsledkov koronakrízy v rôznych oblastiach – od zlepšovania pripravenosti zdravotníctva, sociálnej sféry, ekonomických dôsledkov krízy či pomoci zraniteľným skupinám v našej spoločnosti. V tomto procese budú okrem iného hrať dôležitú úlohu aj neziskové organizácie, ktoré budú v nasledujúcom období potrebovať kontinuálnu pomoc dobrých ľudí a darcov. Ich práca je často pre verejnosť neviditeľná, ale je veľmi potrebná a štátom nenahraditeľná. Chceme teda v mene #KtopomozeSlovensku nasmerovať pozornosť a podporu práve na ne.

Hoci menej intenzívne, stále dostávame dopyty zo zdravotníckych zariadení. Keďže my ich už nebudeme môcť naplniť, vytvorili sme na základe získaných skúseností aplikáciu, ktorú predstavíme a spustíme na budúci týždeň, Cieľom aplikácie je prepájať ľudí, firmy a organizácie, ktoré ponúkajú pomoc s organizáciami a jednotlivcami, ktorí o pomoc žiadajú. Zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia ale aj neziskové a pomáhajúce organizácie budú môcť prostredníctvom tejto aplikácie získať potrebnú pomoc a podporu..

Tím, ktorý sa stretol práve pri mapovaní možností výskumu, vývoja a lokálnej výroby ochranných pomôcok, bude naďalej pokračovať. Potreba ochranných pomôcok zmobilizovala mnohých vedcov, inovátorov a výskumníkov, ako aj výrobcov, aby sa snažili rýchlo a agilne vytvoriť produkty, ktoré pomôžu zdravotníkom chrániť sa – masky, štíty, filtre, obleky. Veríme, že aj pre prípad druhej vlny korony bude dôležité mať prehľad o kvalitných lokálnych výrobcoch ochranných pomôcok, dezinfekcií. Hľadáme najmä takých, u ktorých sa stretol požadovaný ochranný účinok s vnímaním vplyvu na životné prostredie cez opätovné použitie.

Budúci týždeň by sme radi podrobne vyhodnotili iniciatívu #KtoPomozeSlovensku, verejne a úprimne poďakovali našim darcom a predstavili aplikáciu.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom