Liberáli žiadajú viac informácií o kvalite pitnej vody a chcú znížiť množstvo plastových obalov

Pitná voda
Foto: ilustračné, GettyImages

BRATISLAVA 15. októbra (WebNoviny.sk) – Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce reagovať na niektoré kauzy znečistenia pitnej vody, zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o kvalite odoberanej pitnej vody a zvýšiť tak celospoločenskú kontrolu kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu.

Rovnako chce vytvoriť priestor na zníženie tvorby plastového odpadu z obalov tým, že sa umožní predaj do vlastných obalov kupujúceho. Preto na blížiacu sa schôdzu Národnej rady SR poslanci Anna Zemanová a Radoslav Pavelka predkladajú návrh novely zákona o ochrane spotrebiteľa.

Prítomnosť atrazínu nezisťujú

O kvalite pitnej vody sa podľa liberálov čiastkovo verejnosť dozvedá až vtedy, keď už koná úrad verejného zdravotníctva. Liberáli tvrdia, že obyvatelia si v dobrej snahe dávajú robiť analýzy vody, no v súčasnosti vyhláška neukladá povinnosť zisťovať aj prítomnosť atrazínu a iných nebezpečných látok v skrátených analýzach. Ľudia vodu pijú bez úplných informáciách o jej zložení.

„Po prevalení sa škandálu s atrazínom ministerstvo životného prostredia podľa informácii Úradu verejného zdravotníctva zaviazalo vykonať kontrolné analýzy na výskyt pesticídov. Výsledky ani to, či vôbec sa analýzy vykonávali, nie sú známe. Ministerstvo zdravotníctva sa taktiež vyviňuje zo situácie tým, že v kompetencii orgánov verejného zdravotníctva nie je sledovanie kvality podzemných vôd ani vykonávanie opatrení na ich ochranu vrátane likvidácie ich kontaminácie. Na tieto zistenia nenadväzovali žiadne ďalšie opatrenia,“ priblížili predkladatelia s tým, že na základe analýzy a diskusií sa preukázalo, že ide o systémovú chybu v monitoringu a informovanosti obyvateľstva, ktorú treba odstrániť. Návrh zákona má ambíciu daný stav napraviť.

Limitné hodnoty kvality vody

Liberáli sú presvedčení, že pitná voda dodávaná spotrebiteľovi musí spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky.

V jej prílohe sú spomínané dve možnosti vykonania analýzy, a to minimálna analýza a úplná analýza. Ako uviedli predkladatelia, prakticky sa robí len minimálna analýza, kde sa však nezisťuje atrazín a iné škodlivé chemické látky. Úplná analýza sa robí v prípade, ak je podozrenie, že by tam nejaké škodliviny mohli byť. Spravidla sa však tvorcovia analýz o podozrení nedozvedia.

Návrh zákona podľa SaS môže vyvolať dodatočné náklady pre dodávateľov vody, avšak len pre tých, ktorí si nedostatočne plnia svoje povinnosti v rámci manažmentu rizík znečistenia vodárenských zdrojov.

Vážne zdravotné riziká

„Rozšírené analýzy vody sa vo väčšej miere spracúvajú, len sa nezverejňujú. Dôvodom môže byť aj to, že zistená prítomnosť znečisťujúcich látok v nadlimitných hodnotách by viedla k nákladom na úpravu vody tak, aby bola nezávadná. Dlhodobé požívanie znečistenej vody môže spôsobovať vážne zdravotné riziká, a tým aj zvýšené výdavky na liečbu ochorení a iných zdravotných komplikácií,“ dodali poslanci.

Návrh zákona sa týka aj úpravy možnosti nákupu niektorých komodít do vlastných obalov kupujúceho. „Problematika plastových obalov je v súčasnosti čoraz viac diskutovaná a mnohí ľudia majú snahu minimalizovať tvorbu plastového odpadu – tzv. spôsob zero waste. Ten vzniká vo veľkej miere z obalov z plastov,“ uzavreli predkladatelia Zemanová a Pavelka s tým, že novela zákona umožňuje tovar baliť do vlastných obalov.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Anna Zemanová
Firmy a inštitúcie SaS Sloboda a Solidarita