Vojany Slovenské elektrárne zdroje energií elektráreň

Elektráreň vo Vojanoch môže zachrániť nové palivo ( venergetike.sk)

„Elektráreň Vojany je dnes na križovatke, kde sa rozhodujeme, či ju budeme zatvárať, alebo bude ďalej v prevádzke. Dlhodobý pokles cien elektriny a vysoké ceny CO2 a uhlia nás nútia k tomu, že spolu s poklesom spotreby v Európe dochádza k tomu, že elektráreň je dlhodobo nerentabilná a preto už od februára tohto roku stojí a nevyrába,“ uviedol generálny riaditeľ SE Branislav Strýček.